سه شنبه 27 مرداد 1383

کوتاه و خواندنى از المپيک ۲۰۰۴ آتن، ايرنا

آتن ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۷ / ۰۵ / ۸۳
طرح برقرارى آتش بس درطول برگزارى بازى هاى المپيک که ازسوى مقامات **
يونانىدرسالهاىاخير مورد توجه قرارگرفته بود ازسوى رهبران برخى از کشورها
پادشاهان و ساير مقامات عالى رتبه شرکت کننده درمراسم افتتاحيه به امضا,
رسيد.
اين طرح طى روزهاى گذشته از سوى ژاک روگ رييس کميته بين المللى المپيک ،
نخست وزير يونان ، نخست وزير بلغارستان و رييس حزب پاسوک يونان امضا شد.
اين طرح که در زمان حاکميت حزب سوسياليست يونان مورد پيشنهاد شده بود،
از سوى بسيارى از شخصيت هاى عالى رتبه جهانى مورد تاييد وامضا قرار گرفته
است .
استفانوپوليس رييس جمهورى يونان اعضاى کميته بين المللىالمپيک را که **
به مناسبت برگزارى المپيک به اتن سفر کرده اند به حضور پذيرفت .
رييس , رييس جمهورى يونان همچنين با جرج بوش رييس جمهورى اسبق امريکا
جمهورى قبرس و واتولومئوس سراسقف اعظم کليساىارتدکس استانبول نيز بصورت
جداگانه ديدار کرد.
يک روزنامه يونانى تصويرى از ديدار استفانوپوليس با پادشاه سابق يونان
منتشر کرده است . ,را که با سقوط ديکتاتورى قادر به بازگشت به کشور نيست
تونى بلر نخست وزير انگليس که براى شرکت در مراسم افتتاحيه بازيهاى**
المپيک و گذراندن تعطيلات به يونان سفر کرده است در گفت وگو با خبرنگاران
اعلام کرد يونان براى برگزارى المپيک امن است .
وى همچنين اظهارداشت يونان تلاش کرده که امنيت کامل را برقرار نمايد و
به موقع اماده شده است .
کارامانليس نخست وزيريونان بااردوغان نخست وزيرترکيه وتونى بلرنخست **
وزيرانگليس که در اتن به سر مىبرند ديدار و پيرامون موضوعات مختلف بحث و
تبادل نظر کرد.
روسوپولس سخنگوى دولت يونان در خصوص ديدارهاى دوجانبه نخست وزير يونان
در روزهاى اخير تاکيد کرد در چنين لحظاتى ديپلماسى در ورزشگاه ها برگزار
مى شود.
درحالى که انتظار مىرفت برگزارى بازىهاى المپيک ۲۰۰۴ اتن موجب رونق **
اقتصادى صنعت توريسم دراين کشور شود اما يونان ازاهداف خود در اين زمينه
دور شده است .
درماه اگوست / مردادو شهريور/ که معمولا يونان شاهد حضور توريست هاى بيشترى
است امار نشان مىهد اين ميزان درمناطق مختلفى ازاين کشور از۳۰ تا ۵۰ درصد
کاهش يافته است .
در همين زمينه هتل هاى چهار ستاره جزيره کرت قيمت هاى خود را به شدت
کاهش داده اندو حتى به شبى۳۰ يورو رسانده اند ساير شهرهاى توريستى يونان
نيز دچار چنين وضعيتى هستند.
پيروزى تيم فوتبال اميد عراق مقابل پرتغال همچنان موردتوجه روزنامه **
هاى يونانى قرار دارد.
يک روزنامه يونانى باچاپ تصويرى ازشادى عراقى ها درورزشگاه شهر پاتراى
يونان نوشت : بازيکنان عراقى پيروزى را در ورزشگاه پاترا جشن مى گيرند.
يک عراقى حاضر در ورزشگاه معتقد است اين پيروزى به مردم ما کمک کرد تا
براى لحظات کمى مشکلات خود را فراموش کنند .
اين روزنامه در پايان نوشته است اين نکته اى است که ما يونانى ها ان
را بسيار خوب مى فهميم .
پنج کشور نامزد برگزارى بازى هاى المپيک ۲۰۱۲ در مرکز خبرى بازيهاى**
المپيک آتن نظرات خود را در مورد المپيک اعلام و ضمن بررسى امتيازات خود
ازمراسم افتتاحيه بازى هاى اتن تقدير کردند و انرا راهگشاى مراسم اتى خود
دانستند.
, مسکو , مادريد , شهرهاى نامزدبازى هاى المپيک ۲۰۱۲ عبارتند از لندن
نيويورک و پاريس .
کشور برگزار کننده بازى هاى۲۰۱۲ در ماه جولاى۲۰۰۵ برگزيده مى شود.
موضوعى که درمورد پنج کشور صدق مى کند اين است که دراين کشورها ميادين
و مکان هاى ورزشى درکنار يکديگر قرار دارند و دسترسى به انها بسيار اسان
است .
به نظر مىرسد بيشترين شانس را نيويورک داشته باشد.
طبق گزارش هاى دريافتى کليه هتل ها در شهر اتن با حداکثر ظرفيت خود**
از ميهمانان پذيرايى مىکنند و علت فراوانى مشتريان هتل ها نيزتخفيف ويژه
اى بود که در قيمت هاى هتل ها داده شد.
رييس اتحاديه هتل داران اتن اعلام کرده است ۹۵ درصد ظرفيت هتل هاى شهر
اتن پر شده است و در مقايسه با روزهاى گذشته ، وضعيت بسيار بهتر است .
خانکم انجلوپولوس رييس کميته ملىالمپيک يونان درتازه ترين اظهارات **
خود ضمن ابراز رضايت از تلاش همه شرکت نندگان در مراسم افتتاحيه المپيک در
زمينه هزينه هاى المپيک اتن اظهارداشت بابرگزارى المپيک براى سالهاى طولانى
فرهنگ و تمدن يونانى به سطوح بالاى خود رسيد.
وى افزود : ما با اين کار موفق شديم شهر و کشور خودمان را تغيير دهيم
براى اولين بار در تاريخ است که کشور ما چنين هزينه اى را براى امنيت
پرداخت مى کند کشورما در مدت سه سال به موفقيت هايى در بخش هاى حمل و نقل
و ساختمان هاى ورزشى دست يافت .
طبق امار اعلام شده ۹۲۰ هزار۹۷۰و قطعه بليت مسابقات المپيک فروخته شد**
که سهم رشته دووميدانى۲۵ هزار قطعه است .
در حالى که مسابقات فوتبال المپيک اتن از روز چهارشنبه گذشته اغاز**
شده است به جز مسابقه افتتاحيه يونان - کره جنوبى کليه مسابقات فوتبال در
ورزشگاه ها خالى از تماشاچى برگزار شده است .
الوگوسکوفيس وزير اقتصاد و دارايى يونان طى سخنانى از تجار خارجى **
دعوت کرد که در يونان سرمايه گذارى کنند.
الوگوسکوفيس اظهارداشت يونان قصد دارد با استفاده از فضايى که بازى هاى
کالا و خدمت خود ,المپيک ايجاد مىنمايد ابعاد تجارى و توانايى اقتصادى
سرمايه گذارى و ,را به نمايش گذارد تا اين کشور مقصدى جذاب براى تجارت
توريسم شود.
روزنامه کاتى مرينى با تيتراعزام دو برابر چينى ها به المپيک اتن **
مىنويسد کاروان ورزشى۴۰۷ نفره چين درحالى وارد يونان شده که انها انتظار
کسب مدالهاى زيادى رادارند و در واقع خود رابراى بيست ونهمين دوره المپيک
اماده مى کنند.
از ميان تعداد ياد شده ۳۲۲ نفر براى اولين بار است که در بازى هاى
المپيک شرکت مى کنند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

۲ / ۳ درصد شرکت کنندگان چينى را زنان تشکيل مى دهند.
قطع ۲۰ دقيقه اى پخش فوتبال ميان تيم هاى يونان و کره جنوبى که بازتاب**
وسيعى در يونان داشت موجب شد که مديرکل و يک مدير فنى اين شبکه تلويزيونى
اخراج شوند.
انتوفاروس سخنگوى دولت يونان درپاسخ خبرنگارى که ازوى سوال کرده بود**
که ايا براى حضور فيدل کاستور رهبر کوبا دربازى هاى المپيک اتن دعوت نامه
اى ارسال شده است اظهارداشت : دولت يونان در رابطه با بازى هاى ۲۰۰۴ اتن
هيچ دعوت نامه اى را براى کسى ارسال نکرده است .
۲۰ تن ازشهرداران شهرهاى بزرگ منطقه بالکان که به دعوت شهردار اتن و**
براى حضور در بازى هاى المپيک به يونان سفر کرده اند درشهر تسالونيکى اين
کشور گردهم خواهند امد.
هدف اين اقدام تبادل نظر در سطح فرهنگى و تجارى و به ويژه بحث وگفت و
گو در خصوص نمايشگاه اختصاصى دراين شهر است .
کانال تلويزيونى " ان اى تى "يونان که يک کانال دولتى است به شکل**
۲۴ ساعته برنامه هاى خود را به پخش مسابقات زنده وضبط شده اختصاص داده است
نشريه ايتاليايى کوريه دلاسرا درجديدترين شماره خود در مقاله اى تحت **
عنوان يونان در عصر طلايى و اينکه طرز تفکر يونانى ها در حال تغيير است به
موفقيت اخير اين کشور اشاره کرده است .
فرانس پرس نيزباتيترمشارکت يونانىهابراى المپيک ويک روزنامه امريکايى
خبرگزارى,يک روزنامه المانى با تيتريونان يک قلعه خوشحال,باتيترزندگى سخت
اسوشيتدپرس با تيتر تکنولوژى امينيتى،نيويورک تايمزباتيترخانم انجلوپولوس
يک زن خداى المپيک به انعکاس اخرين رويدادهاى المپيک اتن پرداخته اند. ,

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10981

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کوتاه و خواندنى از المپيک ۲۰۰۴ آتن، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016