پنجشنبه 29 مرداد 1383

منصور برزگر: کشتى ايران اگر در المپيک آتن دو يا سه مدال بگيرد، خوب است، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۹ / ۰۵ / ۸۳
سرمربى تيم ملى کشتى آزاد ايران اعتقاد دارد که اگر ملى پوشان کشتى
آزاد کشورمان بتوانند در المپيک آتن دو يا سه مدال کسب کنند، نتيجه خوبى
عايد کشتى ايران خواهد شد.
چرا که در المپيک دوره پيش در سيدنى، کشتى ايران توانست فقط يک مدال
که رنگ آن از طلا بود ، توسط "عليرضا دبير" کسب کند.
"منصور برزگر" که با کوله بارى از تجربه حضور در پنج دوره بازيهاى
المپيک ، مسووليت هدايت و رهبرى سکان کشتى ايران را در المپيک ۲۰۰۴ آتن
برعهده خواهد داشت ، چهارشنبه شب در آخرين برنامه تمرين مردان ملى پوش
کشتى آزاد ايران در تهران با پاى آسيب ديده که قدرت راه رفتن را از او
گرفته بود ، از کنار تشک و از روى نيمکت نظاره گر تمرينات شاگردان تحت امر
خود بود.
برزگر وقتى که از نشستن بر روى نيمکت چوبى خسته شد ، لنگ لنگان به
طرف ديگر سالن رفت و با نشستن بر روى کناره هاى تشک کشتى يک لحظه از تمرين
کشتىگيران چشم برنداشت تا نکات لازم را در دفاع و حمله هنگام اجراى فنون
به آنان يادآور شود.
در خلال آخرين تمرين ملى پوشان کشتى آزاد ايران ، خبرنگار ايرنا با
"منصور برزگر" در مورد آخرين وضعيت کشتىگيران کشورمان اعزامى به المپيک
آتن به گفت و گو پرداخت .
ماحصل حرفهاى سرمربى تيم ملى کشتى آزاد ايران در پى مىآيد :
طى اين چند ماه مسووليت خود با تمام مشکلات و نارسايىهايى که وجود **
داشت ، به اتفاق دستيارانم اين تيم را جمع و جور کرده و روى آن کار
کرديم و اکنون مىتوانم بگويم که تيم خوبى روانه المپيک خواهد شد.
ملى پوشان کشتى از نظر آمادگى بدنى بد نيستند و تا آنجا که وقت در **
اختيار داشتيم و بدن ها اجازه مىداد از آنها کار کشيديم . الحمدالله همه
تست ها خوب جواب داد و مشکلى از اين بابت نداريم .
از نظر روحى ، کشتىگيران در شرايط خوبى قرار دارند. البته استرس حضور **
در المپيک لحظه اى از آنان جدا نمىشود و اين بسيار طبيعى است . اما
خوشبختانه مردان کشتى ما در همه وزن ها اکنون به اين باور رسيده اند که
مىتوانند در المپيک مدال بگيرند و اين خيلى خوشحالکننده است .
خوشبختانه تمرينات سنگين را پشت سر گذاشتيم و در آتن در زمان کوتاه **
باقيمانده تا آغاز مسابقه هاى کشتى آزاد روى ضعف هاى کشتىگيران کار خواهيم
کرد. خداوند بايد کمک کند. اگر شانس نياوريم حداقل با بدشانسى روبرو
نشويم .
اميدوارم بچه ها با کشتىهاى خوب خود ، دل مردم ايران را شاد شاد و همه **
کشتى شناسان و دوستداران ورزش کشتى را خوشحال کنند.
خوشبختانه در طول اردوى چند ماه اخير آسيب ديدگى نداشتيم و آسيب ديدگى**
ها هر چه هست از قديم همراه کشتىگيران بوده است .
در وزن هاى ۶۰ ،۶۶ ،۷۴ ،۹۶ و۱۲۰ کيلوگرم شانس بيشترى براى کسب **
مدال داريم . البته اين به اين معنى نيست که در دو وزن ۵۵ و۸۴ کيلوگرم
نمىتوانيم مدال بگيريم . هر هفت کشتىگير ما به اين توانايى رسيده اند که
کشتى ما را در المپيک آتن صاحب مدال کنند.
اگر در المپيک آتن دو يا سه مدال بگيريم خوب است . اميدوارم حداقل يکى **
از اين مدالها طلا باشد.
دلم مىخواهد سرود پرافتخار ايران در سرزمين کهن يونان که روزگارى محل **
تاخت و تاز سرداران و سربازان دلاور ايرانى بود، توسط کشتىگيران ما طنين
انداز شود.
از کشتىگيران همدانى که در اردوى دو هفته اى تيم ملى در همدان يار و **
ياور ملى پوشان کشتى ايران بودند ، بسيار تشکر مىکنم . همينطور وظيفه دارم
از ميهمانوازى مردم و مسوولان ورزش استان همدان و شهر مشهد در طول اقامت
دو روزه کشتىگيران تيم ملى در اين شهر تشکر کنم .
حريفان تمرينى تا اين روز آخر با ما همکارى خيلى خوبى داشتند و جا **
دارد به عنوان سرمربى تيم ملى ايران از زحمات و تلاش آنها و همينطور از
آقايان "مصطفى اقتدارى" ، "منوچهر نورمحمدى" و "هاشم کلاهى" مربيان سازنده
و زحمت کش تهرانى که کشتىگيران خود را به عنوان حريفان تمرينى در اختيار
ما قرار دادند ، تشکر کنم .


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ملى پوشان کشتى در تمرينات هيچ وقت بدون حريف تمرينى نبودند. حتى در **
سنگين وزن ، "فردين معصومى" ، "حميد سيفى" و "مجيد انورى" در کنار
"عليرضا حيدرى" و "عليرضا رضايى" قرار داشتند. چنانچه در المپيک آتن
موفقيتى نصيب تيم ملى ايران شود ، حريفان تمرينى در اين موفقيت سهيم و
شريک هستند.
در اين مدت ، خوشبختانه مطبوعات ما را اذيت و وارد حاشيه نکردند. من **
از همه آنها تشکر مىکنم . اگر مشکلى بود از جانب ما بود و نه از مطبوعات
و رسانه هاى گروهى.
حدود۱۰ روز است که زانوى پاى راست من آب آورده است . صبح روز چهارشنبه **
زانوى من قفل کرد و اصلا باز نشد. وقتى که به فدراسيون پزشکى رفتم متوجه
شدم که مينسک زانوى من پاره شده است و بايد عمل شود. با کمک آمپول
توانستم سر تمرين حاضر شوم . از المپيک که برگشتم عمل خواهم کرد. شايد هم
در آتن عمل کنم .
در صورتى که نتوانم در المپيک کشتىگيران را کوچ کنم ، دستياران خود را**
به کنار تشک هاى المپيک خواهم فرستاد. دستياران خيلى خوبى دارم و به کار
آنها اطمينان دارم .

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11060

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'منصور برزگر: کشتى ايران اگر در المپيک آتن دو يا سه مدال بگيرد، خوب است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016