يكشنبه 1 شهريور 1383

مشكلات مدال طلا ، صداي آلمان

ورزشكاران كه تازه در اوايل دوران جوانى خود هستند پس از پيروزى، ناگهان با ثروت و شهرتى روبرو ميشوند كه اغلب برايشان مشكل ساز است.

از مشكلات ديگر كه ضمنا براى ورزش كاران بخصوص در كشورهاى جهان سوم كم خطر هم نيست، سو استفاده سياستمداران از شهرت و محبوبيت برندگان المپيك است.

بسيارى از ورزشكاران با كسب مدال طلاى المپيك چه در عرصه بين المللى و چه در كشور و در ميان مردم خود از معروفيت بسيارى برخوردار ميشوند. اين ورزشكاران كه تازه در اوايل دوران جوانى خود هستند پس از پيروزى، ناگهان با ثروت و شهرتى روبرو ميشوند كه اغلب برايشان مشكل ساز است.

يكى از اين مشكلات ميتواند ناشى از عدم تكرار موفقيت هاى ورزشى و به فراموشى سپرده شدن اين قهرمانان امروز باشد و فردا ديگرى كسى نامى از آنان نبرد. مشكلات روحى و روانى ناشى از فراموش شدن، پديده اى است كه بخصوص در ميان هنرپيشه گان سينما و خوانندگان بسيار رايج است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پديده ديگرى كه برندگان بليط هاى بخت آزمائى بخوبى با آن آشنائى دارند، و براى برندگان مدال طلا نيز مشكل ساز است، افزايش ناگهانى تعداد دوستان، آشنايان و اقوامى است كه سالها خبرى از آنها نبوده است. دولت تايلند، براى برندگان مدال طلا ده ميليون بات برابر با ۲۰۰هزار يورو بعنوان جايزه تعيين كرد. اودومپورن پولزاك وزنه بردار ۲۲ ساله تايلندى در رشته بانوان، با برروى سر بردن۲۲۰ كيلو به مقام قهرمانى المپيك رسيد. پدر اين قهرمان المپيك ميگويد: هنوز دخترم به تايلند باز نگشته كه اقوام و آشنايان پس از شنيدن خبر پيروزى او به منزل ما آمدند و در ضمن تبريك، تقاضاى كمك مالى داشتند.

يكى از مشكلات ديگر كه ضمنا براى ورزش كاران بخصوص در كشورهاى جهان سوم كم خطر هم نيست، سو استفاده سياستمداران از شهرت و محبوبيت برندگان المپيك است. پولزاك ميگويد: يك روز پس از قهرمانى ام يك فوياى كه در زبان تايلندى به اشخاص قدرتمند گفته ميشود، مدال طلايم را گرفت و عازم بانكوك شد. اين فرد كسى نبود جز سووات ليپتا پانلوپ كه معاون نخست وزير است. فرداى آن روز عكس او با مدال طلا در روزنامه ها منتشر شد.

رسانه ها بر او نام دزد مدال نهادند و كاريكاتورهاى متعددى از او په چاپ رسيد. او در توضيح اين اقدامش گفت: ميخواستم مدال را به نخست وزير تاكسين شيناواترا نشان دهم.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11148

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مشكلات مدال طلا ، صداي آلمان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016