سه شنبه 3 شهريور 1383

دو پيروزى و دو شکست حاصل کار کشتىگيران فرنگى کار ايران در آتن، ايرنا

آتن ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۳ / ۰۶ / ۸۳
پيکارهاى کشتى فرنگى بيست و هشتمين دوره بازيهاى المپيک ۲۰۰۴ آتن از
صبح روز سه شنبه در سالن "اونو اوسيانو" شهر آتن پايتخت يونان آغاز شد که
حاصل کار چهار کشتىگير فرنگى کار ايران دو پيروزى و دو شکست بود.
در پيکارهاى صبح امروز که در وزن هاى ۵۵ ،۶۶ ،۸۴ و۱۲۰ کيلوگرم
برگزار شد ، "پرويز زيدوند" و "سجاد برزى" در مقابل حريفان خود پيروز
و "حسن رنگرز" و "بهروز جمشيدى" شکست را مقابل رقباى خود متحمل شدند.
"حسن رنگرز" در وزن ۵۵ کيلوگرم و اميد نخست تيم ملى کشتى فرنگى ايران
براى کسب مدال از اين مسابقه ها پس از استراحت در دور نخست به مصاف "لازارو
ريواس " کشتىگير کوبايى و قهرمان جهان در سال۱۹۹۹ و نايب قهرمان بازيهاى
المپيک ۲۰۰۰ سيدنى رفت و اين کشتى را بانتيجه ۶ بر۴ به حريف کوبايى
واگذار کرد.
رنگرز که در وقت نخست اين مبارزه با بارانداز بىنقص ريواس کوبايى۳
امتياز از دست داد ، تلاش مضاعفى را براى جبران مافات کرد و هر بار که به
پشت حريف مىرفت ، با بدلکارى اين کشتىگير کوبايى که کشتى را بسته بود
مواجه مىشد. در پايان کار ، رنگرز شکست را متحمل شد.
"پرويز زيدوند" در وزن ۶۶ کيلوگرم ، در نخستين ديدار خود به مصاف
"کانات بک بگاليف " از قرقيزستان رفت و او را باحساب۵ بر صفر مغلوب کرد.
يک امتياز به خاطر خطاى حريف ، يک امتياز در خاک و۳ امتياز از فن
سالتو از جلو نتيجه کار زيدوند در اين کشتى بود.
"بهروز جمشيدى" کاپيتان تيم ملى کشتى فرنگى ايران در وزن ۸۴ کيلوگرم
که مىتوانست در مبارزه با "ديميتريوس آوراميس " از يونان پيروز ميدان باشد
به اشتباه خود باخت . جمشيدى در وقت نخست در حالى که قصد اجراى فن فيتو را
داشت ، با دست اقدام به گرفتن پاى حريف کرد که همين مساله موجب شد دو
امتياز به کشتىگير يونانى تعلق گيرد. اما جمشيدى با اجراى بارانداز يک
امتياز گرفت .
نماينده کشورمان در آغاز وقت دوم در حاليکه سر و پا حمله بود ، داور
کشتىگير يونانى را در خاک نشاند ولى جمشيدى بدون توجه به سوت داور دو بار
قصد اجراى فنى را داشت که داور يک امتياز به کشتىگير يونانى داد و جمشيدى
را در خاک نشاند. پس از آن جمشيدى هرچه تلاش کرد، نتوانست به امتيازى دست
يابد و کشتى را واگذار کرد.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"سجاد برزى" در وزن ۱۲۰ کيلوگرم ، دست به کار بزرگى زد و "ميهالى
باردوس " دارنده سه مدال نقره جهان از مجارستان را بانتيجه ۳ بر يک شکست
داد.
در وقت نخست اين مبارزه هيچ امتيازى از سوى دو طرف رد و بدل نشد. در
وقت دوم و در حالت "کمر تو کمر" دست برزى باز شد و يک امتياز به کشتىگير
مجارى تعلق گرفت .
در وقت اضافه در حاليکه کشتىگير مجارى قصد اجراى فن را داشت ، برزى
بدل کرد و موفق شد حريف خود را به روى پل ببرد و در پايان ۳ بر يک به
برترى دست يابد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11225

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دو پيروزى و دو شکست حاصل کار کشتىگيران فرنگى کار ايران در آتن، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016