سه شنبه 3 شهريور 1383

اخبار مسابقات کشتي تيم ايران در المپيک آتن، ايرنا

"حسن رنگرز" : با غفلت خود به کشتىگير کوبايى باختم
آتن ،خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۳ / ۰۶ / ۸۳
" حسن رنگرز" کشتىگير وزن ۵۵ کيلوگرم تيم ملى کشتى فرنگى ايران در مورد
شکست خود درمقابل کشتىگير کوبايى در بازيهاى المپيک اتن گفت : در يک لحظه
غفلت خود مغلوب "لازارو ريواس " قهرمان جهان و نايب قهرمان بازيهاى المپيک
۲۰۰۰ سيدنى از کوبا شدم .
رنگرز بعدازظهر روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت :
لازارو ريواس در يک لحظه ۳ امتياز از من گرفت و من هر کار کردم که از او
امتياز بگيرم نتوانستم . زيرا ريواس در کشتى را بست .
وى افزود : براى آنکه به آن چيزى که مىخواستم برسم خيلى زحمت کشيده بودم
ولى انگار که قسمت نبوده است که من از المپيک آتن مدال بگيرم .
--------------------------------------

گفت و گو با اشکانى و هاشم زاده پس از وزن کشى
آتن ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۳ / ۰۶ / ۸۳
" على اشکانى" و "مسعود هاشم زاده " کشتىگيران وزن هاى ۶۰ و۹۶ کيلوگرم
تيم ملى کشتى فرنگى ايران نظر خود را در مورد قرعه خود بيان کردند.
اين دو کشتىگيربعدازظهر روزسه شنبه پس ازمراسم وزن کشى سه وزن مسابقه هاى
کشتى فرنگى بازيهاى المپيک آتن در گفت و گو با خبرنگار ايرنا شرکت کردند.
على اشکانى در اين گفت وگو در خصوص قرعه خود گفت : قرعه من خيلى بد است
و من با حريفان قدرى همگروه شده ام .
وى افزود : کشتى گير کوبايى، ترکيه اى و يونانى هر سه خوب هستند و داراى
عنوان در جهان مىباشند که مسلما در اين گروه رقابت سختى انجام خواهد شد.
اشکانى تاکيد کرد که تمام سعى خود را مىکند تا ازاين گروه بالا بيايد.
هاشم زاده کشتى گير وزن ۹۶ کيلوگرم هم گفت : به نظر مىرسد قرعه ام خوب
است و به رومانى و ليتوانى خورده ام که اميد به برترى بر اين کشتى گيران
دارم .
وى افزود : البته تمام کشتى گيران در المپيک خوب هستند، من هم تلاش مىکنم
تا از فرصت ايجاد شده کمال استفاده را ببرم .
----------------------------------------

"بهروز جمشيدى" کشتىگير نروژى را برد اما حذف شد
آتن ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۳ / ۰۶ / ۸۳
" بهروز جمشيدى " کشتىگير وزن ۸۴ کيلوگرم تيم ملى کشتى فرنگى ايران در
دومين مبارزه خود در بازيهاى المپيک آتن موفق شد کشتى گير نروژى را شکست
دهد اما به رغم اين پيروزى از دور رقابتها حذف شد.
جمشيدى که پيش از ظهر روز سه شنبه بانتيجه ۳ بر يک مغلوب "ديميتريوس
آوراميس " از يونان شده بود در کشتى دوم خود مقابل "فرتيز آنيس " نفر چهارم
جهان در سال۲۰۰۳ از نروژ قرار گرفت .
اين کشتى براى هر دو کشتىگير جنبه تشريفاتى داشت و پيروزى در آن نقشى
براى صعود به دور بعد نداشت . چرا که هم جمشيدى و هم کشتى گير نروژى مغلوب
کشتىگير يونانى شده بودند و از اين گروه فقط کشتىگير يونانى با دو پيروزى
سر گروه شد و به دور بعد صعود کرد.
جمشيدى در آغاز کشتى با حريف نروژى خود موفق شد با اجراى فن بارانداز۲
امتياز کسب کند و اين مبارزه در پايان ۶ دقيقه وقت قانونى بانتيجه ۲ بر صفر
به سود جمشيدى به پايان رسيد. در نتيجه کشتى به وقت اضافه و حالت "کمر تو
کمر" کشيده شد.
در "کمر تو کمر" ، جمشيدى پس از اينکه دستش باز شد ، بلافاصله با گرفتن
کمرحريف نروژى خود را او را در کنار تشک به روى پل زد و با گرفتن سه
امتياز ديگر به برترى۵ بر صفر دست يافت .
-----------------------------------------------

برترى حسن رنگرز مقابل کشتى گير الجزايرى
تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۳ / ۰۶ / ۸۳
حسن رنگرز کشتىگير وزن ۵۵ کيلوگرم تيم ملى ايران در مسابقات کشتى
فرنگى بيست وهشتمين دوره بازىهاى المپيک ۴ .۲. اتن مقابل حريفى از الجزاير
پيروز شد.
اين مسابقات در سالن انولوييزاى آتن برگزارى شد که دراين پيکار رنگرز
برابر سمير بن شيف از الجزاير با نتيجه ۱. بر صفر به برترى دست يافت .
رنگرز در نخستين مسابقه خود برابر لازارو ريواس از کوبا قهرمان جهان با
نتيجه ۶ به ۴ مغلوب شده بود که به توجه به شکست کشتى گير الجزايرى برابر
اين کشتى گيره کوبايى،نماينده ايران از دور اين مسابقات حذف شد.
------------------------------------------------

"پرويز زيدوند" با پيروزى مقابل کشتىگير اسپانيايى به مرحله بعد راه يافت
آتن ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۳ / ۰۶ / ۸۳
" پرويز زيدوند " کشتىگير وزن ۶۶ کيلوگرم تيم ملى کشتى فرنگى ايران با
پيروزى در مقابل کشتىگير اسپانيايى به عنوان سرگروه به دور بعدى رقابتهاى
کشتى فرنگى بازيهاى المپيک آتن راه يافت .
زيدوند که در کشتى نخست خود موفق شده بود کشتى گير قرقيزستانى را شکست
دهد ، بعدازظهر روز سه شنبه در مقابل "سانچز" از اسپانيا به برترى۳ بر يک
رسيد و راهى مرحله دوم اين رقابتها شد.
دراين کشتى،زيدوند با سرزير بغل اقدام به کمرگيرى از کشتىگير اسپانيايى
کرد و با خاک کردن او نخستين امتياز را گرفت و با يک کمرگيرى ديگر امتياز
خود را به عدد۲ رساند.
در ادامه کار، سانچز اسپانيايى با اجراى فن کمر ، يک امتياز از کشتىگير
ايرانى گرفت و وقت نخست اين مبارزه ۲ بر يک به سود پرويز زيدوند به پايان
رسيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در وقت دوم ، کشتىگير اسپانيايى به خاطر گرفتن اخطار در خاک نشست و
زيدوند با اجراى فن بارانداز يک امتياز گرفت و اين مسابقه بانتيجه ۳ بر
يک به سود کشتىگير ايرانى به پايان رسيد.
------------------------------------------

"سجاد برزى" کشتىگير فنلاندى را مغلوب کرد
آتن ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۳ / ۰۶ / ۸۳
" سجاد برزى " نماينده وزن ۱۲۰ کيلوگرم تيم ملى کشتى فرنگى ايران در
بازيهاى المپيک ۲۰۰۴ آتن موفق شد با شکست دادن کشتىگيرى از فنلاند به
مرحله دوم مسابقه هاى کشتى فرنگى اين بازيها صعود کند.
برزى که در نخستين کشتى خود موفق شده بود کشتىگير مجارستان را شکست دهد
، سه شنبه شب در دومين مبارزه خود "يوها آهوکاس " قهرمان اروپا در سال۲۰۰۳
از فنلاند را بانتيجه ۲ بر يک شکست داد.
در وقت نخست اين مبارزه ، امتيازى از سوى دو کشتىگير رد و بدل نشد و به
همين خاطر در وقت دوم ، دو کشتىگير در حالت "کمر تو کمر" مقابل هم قرار
گرفتند. در اين حالت ، دست کشتىگير فنلاندى باز شد و يک نمره به برزى داده
شد. اما در ادامه کار ، آهوکاس فنلاندى نتيجه را يک بر يک مساوى کرد و اين
مبارزه در پايان ۶ دقيقه وقت قانونى يک بر يک مساوى شد.
در وقت اضافه ، بار ديگر دو کشتىگير در حالت "کمر تو کمر" مقابل هم
ايستادند و برزى با قدرت تمام حريف پرتجربه خود را سوبلس کرد و او را در
هوا چرخاند و سپس در خاک قرار داد و يک امتياز ديگر گرفت .
اين کشتى بانتيجه ۲ بر يک به سود سجاد برزى خاتمه يافت .

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11236

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اخبار مسابقات کشتي تيم ايران در المپيک آتن، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016