چهارشنبه 15 مهر 1383

خبرنگاران تنها يک جلسه تمرين تيم آلمان را از نزديک مشاهده خواهند کرد، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۵ / ۰۷ / ۸۳
دبير کميته روابط عمومى فدراسيون فوتبال روز چهارشنبه اعلام کرد که
خبرنگاران تنها مجاز به تهيه گزارش يک جلسه از تمرين تيم ملى فوتبال
آلمان در تهران خواهند بود.
نويد مجد که با خبرنگار ايرنا گفت وگو مىکرد، افزود : تيم آلمان با
حضور در تهران سه جلسه تمرين را براى کسب آمادگى جهت ديدار مقابل تيم ملى
فوتبال ايران برگزار خواهد کرد که خبرنگاران تنها مجاز به تهيه گزارش و
خبر از تمرين روز جمعه اين تيم خواهند بود.
وى ادامه داد : اين تمرين که دومين تمرين تيم آلمان در تهران خواهد
بود، از ساعت ۳۰ / ۱۷ الى۴۵ / ۱۸ دقيقه روز جمعه در زمين شماره يک ورزشگاه
آزادى تهران برگزار مىشود.
"مجد" تمرين اول و سوم تيم آلمان در تهران را نيز به ترتيب در
روزهاى پنجشنبه (فردا) و شنبه هفته جارى در ورزشگاه آرارات و کمپ تيم هاى
ملى فوتبال عنوان وتصريح کرد که از حضور خبرنگاران در اين دو مکان جلوگيرى
خواهد شد.
تمرين تيم آلمان در ورزشگاه آرارات ساعت ۳۰ / ۱۹ و در کمپ تيم هاى ملى
ساعت ۱۱ صبح خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دوتيم ملى فوتبال ايران و آلمان ساعت ۳۰ / ۱۹ دقيقه روز شنبه ۱۸ مهرماه
جارى در ورزشگاه آزادى تهران به مصاف هم مىروند.
بازيکنان و همراهان تيم ملى فوتبال آلمان ساعت ۳۵ / ۱۴ دقيقه فردا
(پنجشنبه ) با يک هواپيماى اختصاصى وارد فرودگاه مهرآباد شده و مستقيما
به هتل آزادى، محل اقامت خود عزيمت خواهند کرد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12770

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خبرنگاران تنها يک جلسه تمرين تيم آلمان را از نزديک مشاهده خواهند کرد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016