جمعه 17 مهر 1383

بکن باوئر: ايران مىتواند آلمان را شکست بدهد، ايرنا

برلين ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۷ / ۰۷ / ۸۳
"فرانس بکن باوئر" نايب رييس فدراسيون فوتبال آلمان در مصاحبه اى
اختصاصى با خبرنگار ايرنا در برلين گفت : ايران مىتواند با انجام يک بازى
حساب شده بر تيم ملى فوتبال آلمان پيروز شود.
وى پنجشنبه شب با بيان اينکه من در انتظار انجام يک بازى هيجان انگيز
هستم ، افزود : ما امکان پيروزى ايران دراين بازى را دست کم نخواهيم گرفت .
"بکن باوئر" با تاکيد بر اينکه تيم ملى فوتبال آلمان نيز در اين ديدار
در پى کسب پيروزى است ، افزود : اين را بدانيد که هم اينک هر بازيکن
آلمانى نيز در اين بازى مىخواهد به کلينزمن ثابت کند که وى همان بازيکن
مورد نظرى است که بايد در ترکيب ملى تيم آلمان در جام جهانى۲۰۰۶ قرار
گيرد.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بکن باوئر با اذعان بر اينکه بازى ايران و آلمان با بازى آلمان و
برزيل خيلى فرق خواهد کرد گفت : ايرانىها از شور و ذوق بسيار خوبى در
فوتبال برخوردارند و اين مهم را در فوتبال آسيا بارها نشان داده اند.
وى اضافه کرد : شما۶ سال پيش در جام جهانى۱۹۹۸ نيز مشاهده کرديد که
با اينکه آلمان ،ايران را۲ بر صفر شکست داد اما نتيجه بازى اصلا نمايان -
گر دو تيم قدرتمند و ضعيف نبود بلکه هر دو تيم يک بازى تنگاتنگ و خوب
را به نمايش گذاشتند.
نايب رئيس فدراسيون فوتبال آلمان باابراز خوشحالى از ديدار دوباره از
ايران گفت : من خيلى خوشحالم که بعد از۳۲ سال دوباره به ايران بر مىگردم
البته تهرانى را که امروز خواهم ديد با تهرانى که ۳۲ سال پيش ديدم خيلى
فرق کرده است و من دراين رابطه خيلى کنجکاو خواهم بود.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12846

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بکن باوئر: ايران مىتواند آلمان را شکست بدهد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016