جمعه 17 مهر 1383

ورود خانواده های ایرانی به ورزشگاه آزادی ممنوع اما برای خانواده های آلمانی آزاد است! آرایش جدید چمن ورزشگاه آزادی، مهر

ورود خانواده های ایرانی به ورزشگاه آزادی ممنوع است
آرایش جدید چمن ورزشگاه آزادی پس از تمرین امروز تیمهای ایران و آلمان
مسوولان ورزشگاه آزادی قصددارند برای دیدارفردادو تیم ایران و آلمان شکل ظاهری چمن این ورزشگاه را تغییردهند.
به گزارش خبرنگار" مهر" امروزآخرین آزمایش نمایشگراسکوربرد ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد تا این اسکوربرد برای نمایش دیدارفردای ایران وآلمان آماده شود.
- همچنین قراراست قبل ازدیدارتیمهای ایران وآلمان مراسم ویژه ای با حضورتعدادی ازخوانندگان وهنرمندان کشورمان به اجرا درآید.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

- مسوولان ورزشگاه آزادی قصد دارند پس ازتمرین عصرامروزتیمهای ایران وآلمان زمین ورزشگاه را با آرایشی جدید وبه صورت شطرنجی برای دیدارفردا آماده کنند.
- به گفته مدیرمجموعه ورزشی آزادی ورود خانواده های ایرانی به ورزشگاه یکصدهزارنفری این مجموعه ممنوع است، اما برای خانواده های آلمانی جایگاه ویژه ای درنظر گرفته شده است.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12860

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ورود خانواده های ایرانی به ورزشگاه آزادی ممنوع اما برای خانواده های آلمانی آزاد است! آرایش جدید چمن ورزشگاه آزادی، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016