شنبه 23 آبان 1383

مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی جهان: تنها روزنه امید به آتوسا پورکاشیان، مهر


دردوردهم و ماقبل پایانی مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی جهان، 5 پیروزی، 4 تساوی و 8 باخت برای نمایندگان شطرنج ایران رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری" مهر" آتوسا پورکاشیان دررده 16 سال هرچند که دراین دور مغلوب حریفی ازگرجستان شد، اما با 7 امتیازازاین فرصت برخورداراست که در صورت پیروزی برحریف رومانیایی خود دردوریازدهم وتوقف شطرنج بازان گرجستانی،هندی ولهستانی گوشه چشمی به کسب مدال داشته باشد.
درحال حاضرشطرنجبازی ازگرجستان با 5/8 امتیازصدرنشین است، هند ولهستان 8 امتیازی هستند وشطرنجبازدیگری ازگرجستان با5/7 امتیازچهارم است. پورکاشیان با 7 امتیازپنجم جدول است.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رستم بهمردی دررده 14 سال پسران هم با 7 امتیازدررده مشترک ششم تا چهاردهم جدول قراردارد. بهمردی دردوردهم بر" پاول پوتاپف" ازروسیه پیروزشد. اودردور یازدهم با "رانیل لودویگ" ازآمریکا بازی دارد.
درسایردیدارهای انجام شده این دورهمایون توفیقی، میترا حجازی پور، تارا رحیمی وشادی پریدربرحریفان خود پیروزشدند. امیرحسین یارلو، امیرعظمتی، پوریا درینی وغزل حکیمی فرد مساوی کردند وصالح میرزایی، سهراب رضی پور، بهرنگ برزی گر، آرش اکبری نیا، نیوشا افشار، هانیه خلجی وآیدا رادفربه حریفان خود باختند.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14337

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی جهان: تنها روزنه امید به آتوسا پورکاشیان، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016