چهارشنبه 25 آذر 1383

صنعتكاران مدير و محمدى سرمربى تيم ملى كشتى شدند، ايران ورزشي

كادر فنى تيم ملى كشتى آزاد معرفى شد. شايعه يى كه روزهاى گذشته بارها مطرح شده بود، ديروز بعدازظهر در جلسه هيأت رييسه فدراسيون، واقعى شد. محمد على صنعتكاران، غلامرضا محمدى، محسن كاوه، عسگرى محمديان و امير توكليان نفراتى بودند كه براى قبول مربيگرى تيم ملى به فدراسيون رفته بودند تا شرايطشان را به محمدرضا طالقانى رييس اين فدراسيون بگويند و اگر با او به توافق برسند و هيأت رييسه تأييد كند، كارشان را با تيم ملى شروع كنند.همه اين افراد از روزها قبل اعلام كرده بودند كه اگر شرايطشان را قبول كنند، آنها هم با كمال ميل پيشنهاد فدراسيون را مى پذيرند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جلسه به پايان رسيد. آنها درباره همه چيز صحبت كرده بودند. برنامه ها، مشكلات و سياستگذارى و حتى شرايط مالى. دو طرف شرايط هم را قبول كردند و همه چيز به خوبى تمام شد. صنعتكاران مدير تيم، محمدى مربى اول، عسگرى محمديان، توكليان و كاوه هم كمك هاى او شدند. اين پايان همه روزهاى تنش زاى كشتى در هفته هاى گذشته بود. روزهايى كه منصور برزگر حاضر نبود كارش را با تيم ملى ادامه بدهد و ديگران نيز مى گفتند با طالقانى كار نمى كنند. هرچند در جلسه ديروز هم محمد مهدى ايرجى بازرس فدراسيون، به طالقانى معترض بود كه احكامى كه به مربيان مى دهد معتبر نيست اما با اين حال مى شود به روزهاى خوب تيم ملى اميدوار بود.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15551

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'صنعتكاران مدير و محمدى سرمربى تيم ملى كشتى شدند، ايران ورزشي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016