پنجشنبه 24 دي 1383

ديويد بکهام، سفير حسن نيت يونيسف فعاليت هاى خود را براى کمک به کودکان قربانى فاجعه سونامى آغاز کرد، ايرنا

سازمان ملل، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۴ / ۱۰ / ۸۳
خارجى ، بکهام ، يونيسف ، اجتماعى
"ديويد بکهام " فوروارد و کاپيتان تيم ملى انگليس به عنوان سفير حسن نيت
يونيسف فعاليتهاى خود را براى کمک به کودکان قربانى فاجعه سونامى آغاز
کرد.
بر اساس اطلاعيه اى که توسط يونيسف در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک
منتشر شد بکهام که به تازگى به عنوان سفير حسن نيت يونيسف انتخاب شده است
روز چهارشنبه گفت : من مانند هر فرد ديگرى عميقا تحت تاثير فاجعه سونامى
قرار گرفته ام . در اين فاجعه بسيارى از افراد عزيزان خود را از دست
داده اند و بيش از يک ميليون کودک در معرض خطر بيمارى هستند.
وى گفت : مردم تا به امروز سخاوتمند بوده اند و اين مهم است که آنها به
اهداى پول به سازمانهايى نظير يونيسف براى امدادرسانى و بازسازى ادامه
دهند. وى از اينکه به عنوان سفير حسن نيت يونيسف انتخاب شده است ابراز
خوشوقتى کرد و ابراز اميدوارى کرد که بتواند در حمايت از کودکان نيازمند
اين فاجعه نقشى داشته باشد.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بر اساس اين گزارش بکهام طى يک پيام ۳۰ ثانيه اى تلويزيونى خواستار
حمايت مردم از يونيسف خواهد شد.
يونيسف براى حمايت کمکهاى بشردوستانه از۵ / ۱ ميليون کودک در شش ماه
آينده نياز به ۵ / ۷۶ ميليون پوند دارد.
بر اساس اطلاعيه يونيسف بر اثر فاجعه يونيسف کودکان بسيارى يا يتيم
شده اند و يا از خانواده هاى خود جدا شده اند.
پيام تلويزيونى بکهام براى کمک به کودکان مصيبت ديده فاجعه سونامى اين
هفته به هنگام بازديد بکهام از بخش تدارکات يونيسف در کپنهاک فيلمبردارى
شد.
ديويد بکهام که يک حامى ديرينه يونيسف است توسط باشگاه منچستر يونايتد
به يونيسف معرفى شده است . اين باشگاه بيش از۲ / ۱ ميليون پوند انگليس به
يونيسف براى کمک به کودکان مصيبت ديده فاجعه سونامى جمع آورى کرده است .

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16872

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ديويد بکهام، سفير حسن نيت يونيسف فعاليت هاى خود را براى کمک به کودکان قربانى فاجعه سونامى آغاز کرد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016