سه شنبه 6 بهمن 1383

براي نخستين بار در تاريخ دووميداني ايران؛ سه سهميه براي مسابقات جهاني كسب شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس قهرماني - همگاني
با اعلام ركوردهاي ورودي مسابقات جهاني دووميداني در سال ‌٢٠٠٥، عباس صميمي در رشته‌ي پرتاب ديسك، سجاد مرادي و احسان مهاجر شجاعي در رشته‌ي ‌٨٠٠ متر موفق به كسب ركورد ورودي مسابقات جهاني شدند.
اين در حالي است كه تاكنون دووميداني كاران ايراني با وايت كارد در مسابقات جهاني حضور پيدا مي‌كردند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مسابقات جهاني دووميداني در سال ‌٢٠٠٥، از روز ‌١٦ مرداد سال ‌١٣٨٤ در شهر هلسينكي فنلاند آغاز مي‌شود كه ركوردهاي ورودي اين مسابقات در بخش مردان به شرح ذيل است:

‌١٠٠ متر گروه A، ‌٢١/١٠ ـ گروه B، ‌٢٨/١٠
‌٢٠٠ متر: گروه A، ‌٥٩/٢٠ ـ گروه B، ‌٧٥/٢٠
‌٤٠٠ متر: گروه A، ‌٥٥/٤٥ ـ گروه B، ‌٩٥/٤٥
‌٨٠٠ متر: گروه A، ‌٤٠/٤٥/١ ـ گروه B، ‌٦٠/٤٦/١
‌١٥٠٠ متر: گروه A، ‌٢٠/٣٦/٣ ـ گروه B، ‌٠٠/٣٨/٣
‌٥ هزار متر: گروه A، ‌٥٠/٢١/١٣ ـ گروه B، ‌٠٠/٢٨/١٣
‌١٠ هزار متر: گروه A، ‌٠٠/٤٩/٢٧ ـ گروه B، ‌٠٠/٠٦/٢٨
ماراتن: ‌٠٠/١٨/٢
‌٣ هزار متر با مانع: گروه A، ‌٦٠/٢٤/٨ ـ گروه B، ‌٠٠/٣٢/٨
‌١١٠ متر بامانع: گروه A، ‌٥٥/١٣ ـ گروه B، ‌٦٢/١٣
‌٤٠٠ متر بامانع: گروه A، ‌٢٠/٤٩ ـ گروه B، ‌٨٠/٤٩
‌٢٠ كيلومتر پياده‌روي: گروه A، ‌٠٠/٢٣/١ ـ گروه B، ‌٣٠/٢٤/١
‌٥٠ كيلومتر پياده‌روي: گروه A، ‌٠٠/٠٠/٤ ـ گروه B، ‌٠٠/٠٧/٤
‌١٠٠ × ‌٤ متر: ‌٠٠/٣٩
‌٤٠٠ × ‌٤ متر: ‌٠٠/٠٤/٣

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دهگانه: گروه A، ‌٨٠٥٠ امتياز ـ گروه B، ‌٧٨٠٠ امتياز
پرش ارتفاع: گروه A، ‌٣٠/٢ متر ـ گروه B، ‌٢٧/٢ متر
پرش با نيزه: گروه A، ‌٧٥/٥ متر ـ گروه B، ‌٦٠/٥ متر
پرش طول: گروه A، ‌٢٠/٨ متر ـ گروه B، ‌١٠/٨ متر
پرش سه گام: گروه A، ‌١٠/١٧ متر ـ گروه B، ‌٧٠/١٦ متر
پرتاب وزنه: گروه A، ‌٥٠/٢٠ متر ـ گروه B، ‌٠٠/٢٠ متر
پرتاب ديسك: گروه A، ‌٠٠/٦٥ متر ـ گروه B، ‌٠٠/٦٣ متر
پرتاب چكش: گروه A، ‌٦٥/٧٨ متر ـ گروه B، ‌٣٥/٧٤ متر
پرتاب نيزه: گروه A، ‌٨٠/٨١ متر ـ گروه B، ‌٨٠/٧٧ متر

اين ركوردها بايد از ابتداي سال ‌٢٠٠٤ ميلادي تا روز چهارم مرداد سال ‌١٣٨٤ توسط ورزشكاران كسب شود.

هر كشوري مي‌تواند دو ورزشكار در گروه B و ‌٤ ورزشكار در گروه A داشته باشد. همچنين بنا بر ركوردهاي ورودي اعلام شده، عباس صميمي با كسب ركورد ‌٦٤ متر و ‌٩٨ سانتي‌متر در رشته‌ي پرتاب ديسك و سجاد مرادي با ركورد يك دقيقه و ‌٤٦ ثانيه و هفت صدم ثانيه و احسان مهاجر شجاعي با ركورد يك دقيقه و ‌٤٦ ثانيه و ‌٤٦ صدم ثانيه در رشته‌ي ‌٨٠٠ متر جواز حضور در مسابقات را كسب كرده‌اند.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17394

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'براي نخستين بار در تاريخ دووميداني ايران؛ سه سهميه براي مسابقات جهاني كسب شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016