شنبه 15 اسفند 1383

در غياب ستاره هاى كشتى جهان ايران قهرمان آزاد و فرنگى جام تختى شد، ايران ورزشي

قهرمانى ايران با ۱۱ طلاى فرنگى و آزاد

همان طور كه پيش بينى مى شد، ايران قهرمان جام تختى شد.
با هفت طلا در آزاد و ۴ طلا در فرنگى. در اين مسابقه ها كه كشورهاى خارجى ترجيح داده بودند با جوانانشان شركت كنند، در آزاد پس از ايران، امريكا و ارمنستان دوم و سوم شدند. در فرنگى نيز روسيه و ارمنستان تيم هاى بعدى بودند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نتايج فينال ۶۰ و ۷۴ و ۸۴ كيلوگرم:

آزاد: ۶۰ كيلوگرم: على خالق زاده ۵- عليرضا درويشى ،۳ ۷۴ كيلوگرم: مهدى حاجى زاده ۲- محمد صادق نژاد يك، ۸۴ كيلوگرم: سعيد ابراهيمى ۵- مصطفى يونسى نيا صفر
فرنگى: ۶۰ كيلوگرم: حميد با وفا ۴- الكسى شوسيف (روسيه) صفر، ۷۴ كيلوگرم: محمد محمدى ۴- مجتبى باباجان زاده يك، ۸۴ كيلوگرم: آرمن كشاميان (ارمنستان) يك (برنده)- بهروز جمشيدى يك

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18955

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در غياب ستاره هاى كشتى جهان ايران قهرمان آزاد و فرنگى جام تختى شد، ايران ورزشي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016