دوشنبه 24 اسفند 1383

با چهار باخت و يك تساوى در جام جهانى ۲۰۰۵ ازبكستان، كشتى گيران ايران بين شش تيم ششم شدند، ايران ورزشي

جام جهانى تمام شد. چه خوب شد كه اين مسابقه ها فقط شش تيم داشت وگرنه معلوم نبود كشتى گيران ايران چند باخت ديگر مى دادند و زير دست كدام تيم هاى غيرمطرح قرار مى گرفتند. خيلى سخت است اما واقعيت دارد. ايران با شكست هاى روز اول جام جهانى كشتى آزاد ۲۰۰۵ ازبكستان از اوكراين و امريكا با شكست ديروز مقابل كوبا و روسيه و يك تساوى با ازبكستان، تيم آخر جام بود. ايران در بين شش تيم، ششم شد. الكساندر مدويد رييس فدراسيون كشتى بلاروس بعد از باخت هاى روز اول ايران گفته بود كشتى ايران ۱۰ سال عقب افتاده.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمد توكل نماينده ايران در فيلا هم كه با اين كشتى ها فقط خجالت كشيده بود، گفته بود آبرويمان رفت. به حتم ديروز بعد از اين مقام، خيلى هاى ديگر، بيشتر از اين متأسف شدند.
نتيجه آخرين شكست: كوبا ۱۹- ايران ۸
۵۵ كيلوگرم: لوييس ايبانز ۴- محمد رضايى ۲
۶۰ كيلوگرم: ميگوئل كينتانا ۳- بهنام طيبى صفر
۶۶ كيلوگرم: سرجيو پدروسو ۸- حسن طهماسبى ۶ (برنده طهماسبى دو تايم را برد)
۷۴ كيلوگرم: ايوان فوندورا ۸- هادى حبيبى ۳
۸۴ كيلوگرم: فريدون قنبرى به دليل مصدوميت مقابل خوئل رومه رو ضربه فنى شد.
.120 كيلوگرم: آلكسيس رودريگز ۳- فردين معصومى صفر

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19306

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'با چهار باخت و يك تساوى در جام جهانى ۲۰۰۵ ازبكستان، كشتى گيران ايران بين شش تيم ششم شدند، ايران ورزشي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016