سه شنبه 28 شهريور 1385

عليرضا دبير: با كسب اجازه از بزرگان كانديدا شدم، ايسنا

عليرضا دبير، مرد پنج مداله كشتي ايران در ميادين جهاني و المپيك كانديداي رياست فدراسيون كشتي شده است. تنها مرد طلايي كشتي ايران در المپيك سيدني كه دانشجوي دكتراي مديريت بازرگاني در دانشگاه شهيد بهشتي است پس از پايان دوران قهرماني خود تصميم گرفته تا وارد عرصه مديريت در ورزش شود.

دبير در گفت‌وگو با خبرنگار كشتي ايسنا در رابطه با حضور در انتخابات رياست فدراسيون كشتي اظهار كرد: هدف من از اين كار تنها خدمت است و در اين مقطع زماني بر خود تكليف و وظيفه ديدم تا وارد عرصه شوم.

وي در رابطه با برنامه‌ها و اهداف خود گفت: ارتقا سطح كشتي ايران و احياي جايگاه آن درجهان، سرمايه‌گذاري بر روي سنين پايه، كسب جايگاه ويژه در فيلا و كسب اعتبار از اسپانسرهاي دولتي وغيردولتي با استفاده از روش‌هاي نوين مديريتي از جمله برنامه‌هاي من هستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دبير تصريح كرد: من ابتدا از بزرگان كشتي كسب اجازه كردم و سپس تصميم به ثبت‌نام در انتخابات رياست فدراسيون كشتي گرفتم.

دارنده چهار مدال طلا و نقره كشتي جهان در پايان به ايسنا گفت: من احترام ويژه‌اي براي مجمع قائل هستم و معتقدم اگر حمايت مجمع و روساي هيات‌ها نباشد، هيچ فدراسيوني كارش پيش نمي‌رود كه اميدوارم در آينده اين همكاري وجود داشته باشد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31488

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عليرضا دبير: با كسب اجازه از بزرگان كانديدا شدم، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016