يكشنبه 25 شهريور 1386

جوانان ايران قهرمان قايقرانی آسيا شدند، مهر

تيم جوانان کشورمان با کسب ۸ مدال طلا ۲ نقره و ۲ برنز برسکوی اول آسيا قرار گرفت. اين اولين بار است که قايقرانان جوان کشور مان توانستند با اقتدار سکوی اول آسيا را از آن خود کنند.
به گزارش خبرنگارمهر، تيم جوانان کشورمان در ۱۰۰۰ متر کاياک يک نفره توسط طالبيان، کاياک دو نفره دادک و بصارت دار، کاياک دو نفره خانم ها معتمدی و عروجی، کاياک چهار نفره توسط جعفر دوست - قاسم پور- طالبيان- بوداغی، کاياک يک نفره ۵۰۰ متر، کاياک دو نفره دادک و بصارت دار، کاياک دو نفره عروجی و معتمدی، کاياک چهارنفره طالبيان، جعفردوست ، بوداغی، علی اکبری تبارمدال طلا دريافت کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در رشته کانو کانادايی ناز رفتار و صيامی، در دو نفره در مسافت ۱۰۰۰ متر و سيما عروجی در کاياک يک نفره مسافت ۵۰۰ مترمدال نقره دريافت کردند. در کاياک ۴ نفره ۵۰۰ متر خانم ها معتمدی، عروجی ، همامی و کفيلی و در کانو دو نفره صيامی و ناز رفتار مدال آوران برنز اين دوره از مسابقات بودند.

دراين مسابقات تيم قزاقستان بر سکوی دوم و کره جنوبی مقام سوم را از آن خود کرد . تيم ملی قايقرانی کشورمان فردا دوشنبه ساعت ۹ شب به وقت کره و ساعت يک بامداد به وقت ايران به تهران بازمی گردند.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34260

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جوانان ايران قهرمان قايقرانی آسيا شدند، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016