دوشنبه 9 مهر 1386

پليس بين الملل به دنبال ژيمناست هاي ايراني، ایسنا

فدراسيون ژيمناستيک اگر مي دانست آن همه تلاش براي اولين اعزام تيم ملي ايروبيک ژيمناستيک ايران به تورنمنت جهاني اسپانيا، فرجامي اين چنين دارد، هرگز اين تيم را اعزام نمي کرد.
15 روز پيش تيم ملي ايروبيک ژيمناستيک ايران با 5 ورزشکار و يک همراه براي نخستين بار در تاريخ اين رشته به رقابت هاي جهاني اسپانيا اعزام شد؛ اما پس از بازگشت اين تيم از اسپانيا 3 نفر از ملي پوشان (وحيد عبادي ، آرش رحمتي و محمد سکاکي) به ايران بازنگشتند تا زمزمه هاي فرار اين افراد دهان به دهان بگردد.
در حالي که احمد محتشمي ، رئيس فدراسيون ژيمناستيک تلاش براي عقد قرارداد با باشگاه هاي اسپانيايي را دليل نيامدن آنها عنوان مي کند، مهدي فراهاني ، مدير کل حراست سازمان تربيت بدني از کمک پليس بين الملل براي پيدا کردن 3 ژيمناست ايراني خبر داد.
محتشمي گفت: ملي پوشان با هماهنگي والدينشان در اسپانيا مانده اند و به دليل آن که ويزاي آنها تا 10 روز ديگر زمان دارد، احتمال بازگشت آنها وجود دارد. آنها با گذرنامه شخصي سفر کرده اند و تنها زمان بليت بازگشت خود را تغيير داده اند تا بيشتر در اسپانيا بمانند. او ادامه داد: آنها به جاي اين که در ايران دنبال تيم باشند، در اسپانيا دنبال اين کار رفته اند که اين مساله ابهامات زيادي را هم براي فدراسيون و هم براي خانواده هايشان ايجاد کرده است ؛ البته آنها هماهنگي لازم با فدراسيون را انجام نداده بودند.
وضعيت بازگشت اين 3 ملي پوش 10 تا 15 روز ديگر مشخص مي شود. رواديد آنها تا چند روز ديگر اعتبار دارد و در صورت نيامدن آنها با سفته هايي که از آنها گرفته ايم اقدام قانوني خواهيم کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در حالي که جمشيد اصغري ، دبير فدراسيون ژيمناستيک ماندن 3 ملي پوش در اسپانيا را با اجازه مربيان و سرپرستان تيم اعزامي ايروبيک مي داند، محمود اصلي ، مسوول کميته ايروبيک ژيمناستيک ايران و مربي تيم اعزامي به اسپانيا از ارائه هرگونه توضيحي در اين باره پرهيز دارد و همه چيز را به آينده واگذار مي کند. البته تاريخي که اصلي به عنوان پايان مهلت رواديد ژيمناست ها اعلام مي کند با تاريخي که محتشمي گفته بود (10 روز) تفاوت فاحشي دارد: 45روز.
در حالي که مسوولان فدراسيون ژيمناستيک مي کوشند همه چيز را عادي جلوه دهند، مديرکل حراست سازمان تربيت بدني از پيگيري وزارت امور خارجه کشورمان و پليس بين الملل خبر مي دهد. فراهاني مي گويد: هنوز مشخص نيست ژيمناست ها با چه قصد و نيتي در اسپانيا مانده اند. مسوولاني که تيم ايران را در اين رقابت ها همراهي مي کردند با پايان مسابقات در زمان مقرر به ايران بازگشتند و حالا موضوع به سفارت ايران در اسپانيا اطلاع داده شده است. او تاريخ جديدي براي انقضاي اعتبار حضور قانوني ملي پوشان ذکر مي کند که اين يکي به گذرنامه آنها ارتباط دارد نه به رواديد سفرشان: گذرنامه اين 3 ورزشکار، 8 روز بيشتر اعتبار ندارد و ما حدس مي زنيم که آنها به کشور بازگردند. ما همه اقدامات را براي پيگيري موضوع از سوي سفارت ايران در اسپانيا و پليس بين الملل انجام داده ايم.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34373

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پليس بين الملل به دنبال ژيمناست هاي ايراني، ایسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016