شنبه 29 تير 1387

پلمب دانشکده تربيت بدنی و درگيری دانشجويان، تخريب بخشی از ساختمان، مهر

اختلاف نظر مسئولان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با دانشکده تربيت بدنی دانشگاه تربيت معلم به درگيری و پلمب اين دانشکده منجر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز درگيری نسبتا شديدی بين تعدادی ازدانشجويان ونگهبانان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در ورزشگاه شهيد کشوری تهران صورت گرفت که ناشی ازاختلاف نظر اين دو برای مالکيت ساختمانهای ضلع شمالی اين ورزشگاه بود.

ساختمان هايی که در ضلع شمالی اين ورزشگاه قرار دارد از مدتها پيش در اختيار دانشکده تربيت بدنی دانشگاه تربيت معلم قرار داشته است اما مسئولان شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی ازچندی پيش خواستار واگذاری اين ساختمانها به شرکت توسعه شده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

صبح امروز دانشجويانی که قصد حضور در کلاسهای خود را داشتند با پلمب برخی کلاس ها و خرابی نقاطی از ساختمان مواجه شدند که در اين ميان بخش هايی از اتاق ها و ساختمان دانشکده نيز تخريب شده است. در اين بين حضور برخی ماموران در اين محل به درگيری با دانشجويان منجر شد که در اين درگيری تعدادی از دانشجويان زخمی و مجروح شدند.

عليرضابهبودی بازيکن پيشين تيم ملی واليبال کشورمان که درترم پنجم و در اين دانشکده مشغول تحصيل است در مورددرگيری صبح امروز به خبرنگار مهر گفت: صبح امروز زمانی که قصد حضور در کلاس ها را داشتيم عده ای که مشخص نبود از کدام نهاد هستند بدون مقدمه با گاز اشک آور و ساير اجسام به سمت دانشجويان حمله کردند که در اين بين بنده و چند دانشجوی ديگر نيز مصدوم و مجروح شديم.

وی درمورد دليل اصلی اين درگيری گفت: هيچ اطلاعی از اين ماجرا ندارم. روز دوشنبه که آخرين روز تحصيلی هفته گذشته بود خبر خاصی نبود و دانشکده در آرامش قرار داشت.

گزارش خبرنگار مهر حاکی است پس از درگيری های صبح امروز در ورزشگاه شهيد کشوری نيروی انتظامی وارد ماجرا شد و تا حدودی به قائله خاتمه داد. در اين بين دکتر دهخدا رئيس دانشکده تربيت بدنی دانشگاه تربيت معلم جلسه ای را با ماموران نيروی انتظامی برگزار کرده است.

اختلاف نظرمسئولان شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی و مجموعه ورزشی شهيد کشوری با مسئولان تربيت بدنی دانشگاه تربيت معلم به چهار سال قبل برمی گردد که قرار بود سازمان تربيت بدنی با دخالت در اين ماجرا، وضعيت را مشخص کند که ظاهرا هنوز اين اتفاق صورت نگرفته است.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37676

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پلمب دانشکده تربيت بدنی و درگيری دانشجويان، تخريب بخشی از ساختمان، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016