شنبه 2 شهريور 1387

مايلی کهن: کميته ملی المپيک پاسخگوی اين ناکامی ها باشد، مهر

کارشناس ورزش ايران منيت ها، غرض ورزی و حسادت را از عوامل ناکامی ورزش کشورمان در بازيهای المپيک ۲۰۰۸ پکن عنوان کرد و گفت: کميته ملی المپيک به عنوان مسئول اصلی اين ناکامی ها بايد پاسخگو باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد کاروان ورزشی ايران در بيست و نهمين دوره بازيهای المپيک در شرايطی بدترين دوران خود را پشت سرگذاشت که کشتی ناکام ترين رشته بود و مثل ادوار گذشته نتوانست مدال آوری کند.

محمد مايلی کهن در گفتگوی مشروح و تفصيلی با خبرنگار مهر، به تشريح دلايل ناکامی ورزش ايران در المپيک پکن پرداخت و گفت: کاروان ورزش ايران در بازيهای المپيک سيدنی و آتن طلايی ترين نتايج خود را به دست آورد. با اين حال رئيس وقت کميته ملی المپيک کشورمان که تدارک تيم های ايرانی را برای حضور در بازيهای المپيک ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ ديده بود به راحتی جای خود را به فردی ديگر داد.

منيت و خود خواهی عامل برکناری هاشمی طبا بود
وی با اشاره به اينکه در زمان حضور هاشمی طبا در کميته ملی المپيک، کشورمان ضمن دستيابی به موفقيت در بازيهای المپيک، ايران پس از ۲۵ سال به عضويت کميته ملی المپيک درآمد، افزود: چه عواملی در تغيير و تحول در کميته ملی الميپک تاثيرگذار بوده به جز منيت و خودخواهی؟ اصلا در کجای دنيا مدير موفق از سمت خود برکنار می شود آنهم با توجيه و دلايل غير منطقی؟!

حسادت يکی از مشکلات ورزش ماست
کارشناس ورزشی کشورمان در ادامه خاطرنشان کرد: مشکلات ورزش ايران که جزيی از جامعه ما به شمار می آيد و از آن منفک نيست. همين منيت ها و حسادت هاست که باعث می شود با وجود موفقيت يک مدير ورزشی تصميم به تغيير و تحول در حوزه مديريت آن مدير بگيريم.

هزينه زيادی برای طرح جامع ورزش صرف شد
وی ياد آور شد: يکی از کارهای اساسی در ورزش ايران که حاصل ۱۲ سال کوشش و تلاش و هزاران ساعت بررسی و برنامه ريزی بود، تشکيل پايگاه های قهرمانی بود اما بنابه دلايل نامعلوم به طرح جامع روی آورديم که اتفاقا برای گردآوری آن هزينه های گزافی هم صرف شد.

طرح جامع کاربردی در ورزش ندارد
مايلی کهن با اذعان به اينکه طرح جامع ورزش جنبه تئوری داشته و در ورزش کشورمان کاربردی ندارد، افزود: با وجود اينکه به اين طرح اعتقاد داشتيم به يک باره اين جمع بندی حاصل شد که مجری آن مسئوليت کميته ملی المپيک ايران را برعهده بگيرد. اگر واقعا به طرح جامع ورزش اعتقادی وجود داشت، چرا بايد مجری آن مسئوليت کميته ملی المپيک را برعهده گيرد و جالب تر اينکه دبير کميته نيز معاون وقت سازمان تربيت بدنی شود؟!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

منيت ها کارنامه روشن را در سايه می برد
سرمربی پيشين تيم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: مجموعه عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا ورزش ايران به اينجا برسد. متاسفانه در ورزش ما يکسری منيت ها هست که باعث می شود حتی در پاره ای از اوقات کارنامه روشن مديران نيز در سايه قرار گيرد. متاسفانه در يک مقطع فردی با استدلال و منطق به ما پاسخ منفی می دهد، چون ما از رفتار او خوش مان نمی آيد تصميم به تغيير او می گيريم و از کارنامه و نتايج اش چشم می پوشيم. با اين وجود چطور بايد انتظار داشته باشيم که ورزش ايران موفق شود؟ در اين شرايط اگر موفقيتی حاصل شد بايد تعجب کنيم.

فوتبال در همه جای دنيا ورزش اول است
وی در پاسخ به توجيه برخی مربيان ناکام المپيکی که توجه ويژه به رشته فوتبال را عامل ناکامی خود عنوان می کنند، اظهارداشت: فوتبال در همه جای دنيا ورزش اول است. درست است که مسابقات دووميدانی در المپيک تماشاگران زيادی دارد اما جذابيت و هيجانات فوتبال به اندازه ای است که بسياری از کشورها حاضرند به جای موفقيت در رشته های ديگر مدال طلای فوتبال را در المپيک به دست آوردند.

با رشد فوتبال به ديگر کشورها هم توجه شد
سرمربی پيشين تيم فوتبال اميد کشورمان افزود: واقعيت اين است که رشد فوتبال در ايران باعث توجه به رشته های ديگر شده است. امروز در ايران ميزان توجه به رشته های ديگر ورزشی به غير از فوتبال کم نيست. متاسفانه در گذشته بسياری از ورزشکاران رشته های مختلف امکانات لازم برای ورزش کردن را نداشتند اما امروز علاوه بر فراهم بودن امکانات لازم از سالن های اختصاصی برخوردار هستند. در گذشته رشته های ورزشی حقوق آنچنانی دريافت نمی کردند اما امروز به بيشتر ورزشکاران پيش قرارداد و حقوق پرداخت می شود. اعتقاد دارم با رشد فوتبال بوده که به رشته های ديگر هم بذل توجه شده است.

نبايد از واقعيت فرار کنيم
مايلی کهن با تاکيد بر اينکه به فوتبال هم توجه ويژه ای نشده و تنها نرخ اين رشته ورزشی افزايش يافته است، افزود: من به شخصه کشتی را دوست دارم اما اين يک واقعيت است که مردم ما از قهرمانی تيم ملی فوتبال ايران در آسيا حتی بيش از موفقيت و قهرمانی تيم ملی کشتی در المپيک خوشحال می شود. همانطور که گفتم اين يک واقعيت است که اگر بخواهيم از آن فرار کنيم امری جداگانه است.

در فوتبال توجه لازم به زير ساخت ها نشده است
بازيکن پيشين تيم ملی فوتبال کشورمان تاکيد کرد: همچنين اعتقاد دارم در فوتبال نيز توجه لازم به زير ساخت ها نشده است. امروز در ايران چند ورزشگاه استاندارد برای فوتبال داريم؟! اما در کشورمان بسياری از رشته های ورزشی سالن های مجهز و در حد استاندارد دارند. به عقيده من همه رشته های ورزشی دوست داشتنی هستند اما بايد با يکسری واقعيت ها کنار بياييم. امروز فوتبال پديده ای است که در تمام دنيا حرف اول را می زند. در کنار اين رشته ورزشی مسائلی فراتر از ورزش وجود دارد که اهميت آن را دوچندان می کند. البته نمی خواهم با نگاه صنفی فوتبال را متمايز از ديگر ورزش ها جلوه دهم اين واقعيتی است که دنيا آن را قبول دارد. اطمينان دارم اگر فوتبال ايران در المپيک حضور داشت و عنوانی را از آن خود می کرد دقيقا به همان اندازه ای پاداش می گرفت که ديگر ورزشکاران موفق پاداش می گرفتند.

به دنبال دشمن فرضی هستيم
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بايد فرافکنی را کنار بگذاريم. با وجود اينکه گفته می شد در اين دوره کاروان المپيک ايران نتايجی عالی را رقم خواهد زد اما در عمل اين اتفاق نيفتاد. بايد بررسی شود که چرا نتايج برخلاف انتظار رقم خورده است. احساسم بر اين است که ما ورزشکاران را بيش از حد در اردو قرار می دهيم و به مقوله آموزش که از ارکان ورزش است توجه نمی کنيم. متاسفانه به جای توجه به اصل قضيه فرافکنی کرده و به دنبال دشمن فرضی می گرديم در حالی که اگر توجه کنيم، می بينيم که دشمن از خودمان است. به جای ريشه يابی به حل مشکلات دشمن تراشی می کنيم و برای خود فرد، کشور و يا گروهی را دشمن تلقی می کنيم.

ناکامی ها را توجيه نکنيم
اعزام بيش از حد همراهان به بازيهای المپيک ۲۰۰۸ پکن باعث شده تا برخی از مربيان کشورمان از داشتن ID کارت ويژه مربيان محروم شوند و تيم های ورزشی ايران از اين حيث در مضيقه باشند. مايلی کهن در اين خصوص گفت: در ورزش ما از اين مسائل هميشه هست. واقعيتی است که بوده و در آينده نيز دوباره تکرار خواهد شد. اما نبايد توجيه ای برای ناکامی های تيم های ورزشی ما باشد. چرا که در همه دوره ها اين مشکل بوده اما نتايج اين چنين رقم نخورده است.

وی ادامه داد: مشکلی نيست که همراهان زيادی را به المپيک اعزام می کنيم اما بايد حداقل برای آنها شرح وظايفی تعيين شود نه اينکه به صرف تماشای مسابقات راهی محل برگزاری رقابت ها شوند. بطور مثال اگر مديری از سازمان تربيت بدنی يا کميته ملی المپيک به دليل توفيق در کارش به المپيک اعزام شده نبايد تنها يک تماشاگر باشد بايد به او وظيفه ای داد. بايد از آن مدير خواست تا حداقل گزارشی از عملکرد برخی از ورزشکاران ارائه دهد.

مايلی کهن ادامه داد: در ورزش ما مديرانی هستند که آشنا به ورزش نيستند. اکثريت قريب به اتفاق مديران ورزش ما چنين شرايطی دارند. خيلی راحت در ميدانی چون المپيک حاضر می شوند، همچون يک تماشاگر فقط مسابقات را دنبال می کنند و دست آخر حق ماموريت می گيرند و وسلام!

قدر داشته های خود را نمی دانيم
کارشناس ورزشی کشورمان افزود: امروز بحث اين است که چرا طلايی و کاکاحاجی همراه تيم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ايران نبوده اند. در کاروان ورزشی ما بودند افرادی که می توانستند نقشی تعيين کننده ايفا کنند اما جای خود را به ديگران دادند. يکی از آنها دکتر بهرام نژاد، مربی بدنساز تيم ملی تکواندو بود که در المپيک آتن پس از قهرمانی هادی ساعی با احساساتی پاک می گريست. بهرامی نژاد به دليل اينکه جايی در کاروان ايران برای او در نظر گرفته نشد به چين رفت و به همراه تيم ملی اين کشور در مسابقات المپيک حضور يافته است. متاسفانه ما قدر داشته های خود را نمی دانيم اما ديگران به راحتی از آنها استفاده می کنند.

در يک جايی از حق خود بگذريم
وی با تاکيد بر اينکه برای موفقيت در ورزش بالاخره بايد در جايی از حق خود بگذريم، افزود: کفاشيان در يک مقطع زمانی از پکن به تهران بازگشت و پس از چند روز مجددا به محل برگزاری بازيهای المپيک رفت. اينکه کفاشيان به ايران برگشته حتما در کاروان ايران بوده اند افرادی که می توانستند کار وی را انجام دهند با اين شرايط بهتر نبود دبيرکل کميته ملی المپيک در تهران می ماند و به جای او افرادی به پکن می رفتند که می توانستند به ملی پوشان ايران کمک کنند.

کارشناسان جايی در بين همراهان کاروان ورزشی ايران ندارند
مايلی کهن افزود: همراهان ما در المپيک و رويدادهای مختلف ورزشی زياد است اما کداميک از آنها کارشناس و خبره يک ورزش هستند. بيشتر آنها مديرانی هستند که از سازمان يا نهادی خاص به ورزش آمده اند و پس از چند صباحی دوباره به محل ماموريت قبلی خود بازمی گردند. آنها که تخصص لازم در ورزش را ندارند، تمام مشاهدات شان از المپيک را که می توانستند به ورزش ارائه کنند خيلی راحت از کنارشان عبور می کنند.

انگشت اتهام فقط به سمت سازمان تربيت بدنی نشانه رفته است
کارشناس ورزشی کشورمان تصريح کرد: به دنبال ناکامی ورزش ايران در المپيک پکن امروز ديده می شود که بيشتر صحبت ها يا دلايل با انگيزه سياسی است و انگشت اتهام فقط به سمت سازمان تربيت بدنی نشانه رفته است. من خودم به عملکرد سازمان تربيت بدنی انتقاد دارم اما واقعيت اين است که مسئوليت عمده حضور کاروان های مختلف ورزشی در المپيک بر عهده کميته های ملی المپيک است اما به اين موضوع توجه ويژه ای نمی شود.

کميته ملی المپيک پاسخگو باشد
وی ادامه داد: مسئولان سازمان تربيت بدنی در زمان موفقيت ايران در بازيهای آسيايی دوحه يک ناپختگی کردند. آنها چند ماه پس از پذيرش اين مسئوليت مهم نقش پررنگی را در اين موفقيت برای خود قائل شدند. در حالی در آن موفقيت و ناکامی امروز نقش کميته ملی المپيک به مراتب پررنگ تر از سازمان تربيت بدنی است. بدون شک در ناکامی ورزش ايران در المپيک ۲۰۰۸ پکن کميته ملی المپيک نقش اصلی را دارد و بايد پاسخگو باشد.

در عملکرد برخی فدراسيون ها تجديد نظر شود
بازيکن پيشين تيم ملی فوتبال کشورمان تصريح کرد: طی سالهای گذشته بعضی از فدراسيون ها زحمات زيادی را متحمل شده اند اما نتوانسته اند در نتيجه گيری موفق باشند. نمی دانم چرا در اين فدراسيون ها تغيير و تحول صورت نمی پذيرد. روسای فدراسيون های هستند که بيش از ۲۰ سال است که در فدراسيون متبوع خود فعاليت می کنند اما هيچ اتفاقی در فدراسيون آنها صورت نپذيرفته است. بايد در عملکرد آنها تجديد نظر و بررسی شود که توانايی مسئوليت اداره يک فدراسيون را دارند. ما به اين مسائل فکر نمی کنيم و به ناگاه تصميم بر آن می گيريم که مدير موفق کميته ملی المپيک را پس از کسب نتايج درخشان در المپيک سيدنی و آتن تغيير دهيم.

خادم فرمانبردار نبود، برکنار شد
مايلی کهن ياد آور شد: اميررضا خادم چهره نام آشنای کشتی ايران در مقطعی مسئوليت فدراسيون کشتی را پذيرفت. در زمان حضور وی در فدراسيون کشتی، تيم ملی ايران قهرمان جهان شد. اما به خاطر منيت ها و اينکه خادم فردی فرمانبردار نبود جای خود را به فرد ديگری داد. در آن برهه زمانی، علی کفاشيان که معاون سازمان تربيت بدنی بود با چه شور و حرارتی حاج آقا طالقانی را از مکه به تهران آورد و مسئوليت فدراسيون کشتی را به وی سپردند. اتفاقا کشتی در زمان حضور ايشان نتايج بدی نگرفت و در المپيک گذشته دو مدال نقره و يک مدال برنز را نصيب کاروان ورزش ايران کرد اما بازهم طالقانی که از افراد آشنا به کشتی بود جای خود را به فرد ديگری داد.

ناکامی ها در المپيک شور و اشتياق را گرفت
وی تناقض گويی ها و مته به خشاش گذاشتن را يکی از مشکلات ورزش ايران برشمرد و گفت: برای من انگار امسال المپيکی نبود. در هر دوره از مسابقات المپيک با شور و شوقی خاص نتايج ورزشکاران ايرانی را دنبال می کردم اما امسال اين طور نبود دليل آن نيز نتايج ضعيف کاروان ورزشی ايران در پکن بود.

بازيکن پيشين تيم ملی فوتبال کشورمان افزود: بايد واقع گرا باشيم و واقع بينانه به مسائل روز ورزش نگاه کنيم. ما يا علم را قبول داريم يا آن را رد می کنيم. اگر علم گرا هستيم و منطق را مبنا کار قرار می دهيم بايد بپذيريم که در المپيک نتيجه ای جز ناکامی شکست نداشته ايم.

هاشمی طبا موفق ترين مدير ورزشی بود
سرمربی پيشين تيم ملی فوتبال کشورمان افزود: يکی ديگر از مشکلات ورزش ايران نگاه سياسی به اين مقوله است. در المپيک گذشته هاشمی طبا هفته به هفته برنامه های تمرينی وعملکرد ورزشکاران را بررسی می کرد. نتايج تست ها را زير نظر داشت. نمی گويم هاشمی طبا عاری از اشتباه بود، او هم در کارش اشتباه داشت اما اکثريت قريب به اتفاق افرادی که در ورزش بودند متفق القول بر اين عقيده استوارند که هاشمی طبا موفق ترين مدير ورزشی ايران بوده است. اما متاسفانه اين مدير موفق به دلايل سياسی در سازمان تربيت بدنی جای خود را به فردی داد که با ورزش آشنا نبود.

مهرعليزاده در هيچ زمينه ای موفق نبود
وی ياد آور شد: مهرعليزاده که جانشين هاشمی طبا شده بود، يک روز برای تماشای تمرين تکواندوکاران در سال حاضر می شود پس از ۴۵ دقيقه در هنگام خروج از سالن به پشت بهرامی نژاد، مربی بدنساز تيم ملی تکواندو می زند وی می گويد :"خدا قوت آقای ساعی"! يعنی ايشان هادی ساعی را نمی شناخته است؟! متاسفانه فردی که کمترين آشنايی را با ورزش داشت، رئيس سازمان تربيت بدنی شد و نه در بحث ساخت و ساز و نه بعد قهرمانی کارنامه خوبی از خود بر جای نگذاشت.

به راحتی عضويت IOC را از دست داديم
مايلی کهن افزود: پس از انقلاب حدود ۲۵ سال بود که ايران ديگر در کميته بين الملی المپيک عضويت نداشت اما با تلاش های آقای هاشمی طبا و شناختی که از ايشان در IOC حاصل شد مجددا ايران به عضويت اين کميته درآمد. اين اتفاق در حالی رقم خورد که عضويت مجددا ايران در کميته بين المللی المپيک از محالات بود. در زمان حضور هاشمی طبا در کميته ملی المپيک ايران ژاک روگ، رئيس IOC که حتی جايگاهش از برخی روسای جمهور دنيا بالاتر است برای افتتاح آکادمی ملی المپيک به ايران آمد. با اين شرايط مسئوليت کميته ملی المپيک را به فرد ديگر سپرديم و بدين ترتيب اتوماتيک وار خود را از عضويت در IOC محروم کرديم.

سرمربی پيشين تيم ملی فوتبال کشورمان تاکيد کرد: همه افرادی که در ورزش حاضر هستند به اتفاق بر اين موضوع تاکيد دارند که هاشمی طبا و فائقی از خادم ترين، واردترين و موفق ترين مديران ورزش ايران بود. اينکه چرا آنها را برمی داريم به غير از غرض ورزی و حسادت نيست.

جايگاه کسوت در ورزش ما از بين رفته است
وی خاطرنشان کرد: در ورزش کسوت جايگاه ويژه ای دارد اما در ايران اين جايگاه از بين رفته است. متاسفانه جوان هايی که در ابتدای راه هستند بدون شناخت از ورزش در اين وادی مسئوليت می پذيرند و نمی تواند عملکرد خوبی از خود بر جای بگذارند. آنها شايد در جاهای ديگر موفق باشند اما در ورزش نمی توانند منشا اثر باشند.

۳۰ تا ۴۰ ميليارد برای آماده سازی کاروان ورزشی ايران شده است
مايلی کهن تصريح کرد: برخلاف آنچه که آقای کفاشيان عنوان کردند بودجه ورزش ايران برای حضور المپيک بيش از هشت ميليارد تومان بوده است. همانطور که علی آبادی عنوان کرده هزينه ای بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ ميليارد تومان برای آماده سازی کاروان ورزشی ايران هزينه شده است. اين در حاليست که در المپيک سيدنی و آتن با بودجه ای ناچيز به موفقيت رسيديم. در آن زمان طبق قانونی که از سوی هاشمی طبا تصويب شده بود بابت فروش هر نخ سيگار ۵ ريال به ورزش کمک مالی می شد.

دلايل ناکامی روشن است
وی خاطر نشان کرد: دلايل اين ناکامی روشن است و نبايد چشم بسته به دنبال دليل بگرديم. اگر از اصل موضوع فاصله بگيريم در بازيهای آسيايی گوانگجو همين مقام ششم آسيا را نيز از دست می دهيم.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38066

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مايلی کهن: کميته ملی المپيک پاسخگوی اين ناکامی ها باشد، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016