شنبه 13 مهر 1387

صعود امير مهذب نيا، تنيس باز ايرانی در رده بندی فدراسيون جهانی، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
امير مهذب نيا از ميان يک ميليون تنيس بازحرفه ای در جهان در جدول رده بندی فدراسيون جهانی به رتبه ۱۰۱۶صعود کرد .

به گزارش ايلنا، از سوی فدراسيون جهانی رده بندی تنيس بازان ايرانی استخراج و مهذب نيا با جهش ۵۳ پله ای خود در اين رده بندی با ۹ امتياز به رتبه ۱۰۱۶ در ميان يک ميليون تنيس باز حرفه ای جهان ، ارتقاء پيدا نمود .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دراين ميان، شکوفی به علت پارگی رباط صليبی پای راست خود به مدت ۷ ماه است که قادر به حضور در مسابقات بين المللی نيست به همين دليل وی از ليست رده بندی حذف شد.
براساس اعلام فدراسيون جهانی ،رده بندی بازيکنان ايرانی به شرح ذيل است :
۱- محمد مهذب نيا حضور در ۱۶ تورنمنت و کسب ۹ امتياز حائز رتبه ۱۰۱۶
۲- سهيل محسنی حضور در ۲ تورنمنت و کسب ۲ امتياز حائز رتبه ۱۴۰۸
۳- شاهين خالدان حضور در ۵ تورنمنت و کسب ۲ امتياز حائز رتبه ۱۴۹۱
۴- سعيد احمدوند حضور در ۲ تورنمنت و کسب ۱ امتياز حائز رتبه ۱۶۵۰
۵- روزبه کامران حضور در ۴ تورنمنت و کسب ۱ امتياز حائز رتبه ۱۸۱۱
۶- انوشا شاهقلی حضور در ۶ تورنمنت و کسب ۱ امتياز حائز رتبه ۱۸۸۵
۷- اشکان دبيری حضور در ۶ تورنمنت و کسب ۱ امتياز حائز رتبه ۱۸۸۵
در اين رده بندی همچنان رافائل نادال از اسپانيا با کسب ۷۰۰۰ امتياز نفر اول تنيس جهان است و راجرفدرر از سوئيس ، نوواک جوکوويچ از صربستان ، اندی مورای از انگلستان و ديويد فرر از اسپانيا نفرات دوم تا پنجم اين رده بندی جهانی هستند.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38558

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'صعود امير مهذب نيا، تنيس باز ايرانی در رده بندی فدراسيون جهانی، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016