شنبه 4 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بهترين راه حل‌ها را بعد از شام پيدا مي‌كنيد!، ساعت 10 شب قدرت خلاقيت انسان به حداكثر می‌رسد، ايسنا

اگر تصور مي‌كنيد پيدا كردن روش ارائه يك سخنراني خوب كه روي شنوندگان تاثير بگذارد كار دشواري است، بهتر است بعد از شام روي اين موضوع فكر كنيد و مطمئن باشيد كه در اين ساعت راه حل مناسب را خواهيد يافت.

به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نتايج تحقيقات جديد نشان مي‌دهد در ساعت 10:04 شب خلاقيت انسان به حداكثر مي‌رسد و اين زمان بيش از هر ساعت ديگري احتمال دارد كه مانند ارشميدوس ناگهان فرياد بر آوريد: يافتم، يافتم!
تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
بر اساس اين تحقيق جديد، احتمال جمع شدن و يكپارچگي امواج مغزي در بعد از ظهر به حداقل مي‌رسد.

به گفته پژوهشگران توان خلاقيت و ابتكار انسان در ساعت 4:33 بعد از ظهر به حداقل مي‌رسد به طوري كه 92 درصد از اشخاص مورد مطالعه اقرار كرده‌اند كه در اين ساعت كمتر از هر زمان ديگري احساس مي‌كنند كه چيزي به ذهنشان الهام مي‌شود!

بر اساس نظرسنجي كه از هزار و 426 نفر انجام شده، آخر شب بهترين زمان براي فكر كردن و دوش گرفتن متداول‌ترين روش براي كسب جريان هاي خلاق است. 44 درصد از ما در اين زمان مي‌توانيم به يك پيشرفت ذهني دست پيدا كنيم.

Copyright: gooya.com 2016