چهارشنبه 1 بهمن 1382

بخش 34: مردم آسايش و امنيت مي‌خواهند

سفرنامه هنگامه شهيدي در جنگ عراق
« دولت در انتظار »
WWW.HengamehShahidi.com
info@HengamehShahidi.com


دكتر گوران بقدري با حرارت صحبت مي‌كرد كه دلم نمي‌خواست به اين زودي به گفت‌وگو با او پايان دهم. به او گفتم: خطر جنگ قوميتي تا چه اندازه است؟ آيا تعدد قوميت‌ها باعث عدم ثبات در عراق نخواهد شد؟
- ببينيد دولت سوئيس كه سه نوع قوميت آلماني و فرانسوي و ايتاليايي دارد، تنها دولت در اروپا است كه دموكراسي پر قدرتي دارد. سوئيس حتي در جنگهاي جهاني اول و دوم وارد نشد. به نظر من تعدد قوميت‌ها نه تنها باعث عدم ثبات در عراق نخواهد شد، بلكه ميتوان از آن براي استقرار يك دموكراسي پرقدرت استفاده كرد. تعدد قوميت‌ها چاقوي دولبه است. اگر از آن خوب استفاده كنيم استقرار پرقدرت مي‌آورد و اگر بلد نباشيم از آن استفاده كنيم آشوب به پا مي شود...
- ولي در مورد نوع حكومتهاي آمريكا در پاناما ، هايي‌تي، فيليپين و ديگر نقاط جهان اين تجربه را ديده‌ايم...
- من فكر مي‌كنم آمريكايي ها مي‌دانند كه نتيجه آن كار درست نبوده است براي اينكه در اين كشورها دخالت زياد كردند و نتيجه خوبي نگرفتند. به خاطر همين مسائل بود كه بسياري از مردم دنيا به مخالفت و دشمني با آنها برخاستند. نهايتاً اگر تشكيلات سياسي عراق قدرت بگيرد و قدرتمند بشود، خودشان دموكراسي قوي برقرارمي‌كنند و آنها خواهند بود كه به آمريكايي‌ها خط خواهند داد كه چه كنند!...
- اگر جريان كودتاي 1958 و سه كودتاي پس از آن در عراق تكرار شد چه؟
- علت اين كودتاها اين بود كه تشكيلات عمومي با راي مردم وجود نداشت و احزاب خاصي رهبري را به عهده گرفتند. اگر حكومت مردمي درست شود و تشكيلاتي با راي مستقيم مردم در عراق بوجود آيد جايي براي كودتا باقي نمي‌ماند. در همه حكومتها دموكراسي بعد از سختي‌هاي فراوان و مشقتهاي مردم و دربدري‌هاي فراوان بوجود آمده است. براي ما هم همينگونه خواهد بود. ملت عراق 35 سال زير ديكتاتوري زندگي كرده و خودشان خود به خود دموكراسي مي‌خواهند. آنها از 35 سال پيش به اين سو فقط جنگ و ديكتاتوري ديده اند. مردم عراق آسايش و امنيت مي‌خواهند و با كمال اشتياق آماده‌اند كه يك دموكراسي مردمي در عراق پديدار شود. البته ما تا برقراري دموكراسي مردمي راه درازي در پيش داريم...
- تمام اين صحبتها صحيح است. حالا فكر مي‌كنيم كه دموكراسي در كشور شما برقرار شده و شما هم زمينه آن را داشته‌ايد اما كسي كه آن را به شما ارمغان داده و برايتان هزينه كرده مسلما از شما توقعاتي خواهد داشت. اگر آن زمان شما به خواسته‌هاي آنان تن ندهيد همان كساني كه شما را به قدرت رسانده‌اند با كودتايي ديگر قدرت را از شما مي‌گيرند. آيا شما خودتان را براي آن روزها آماده كرده‌ايد؟
- بعد از اين دموكراسي مصلحت كشور و دولت با مقياس خواهد بود اگر اين طور شود چون منافع مشترك جهاني با آمريكا و انگليس داريم آن را بررسي مي كنيم. براي برقراري امنيت در عراق بايد تشكيلات تروريستي محكوم شوند و اين به مصلحت آمريكاست. طبعا عراق هم همكاري لازم را انجام مي‌دهد تا چنين مشكلي پيش نيايد و از هيچ گروهي حمايت نمي كند. هر كشور ديگري در منطقه و جهان هم كه چنين همكاري با آمريكا و انگليس داشته باشد دچار مشكل نخواهد شد. اين جنگ بين آمريكا با كشوري نيست اين يك مصلحت است...

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3681

فهرست زير سايت هايي هستند که به ' بخش 34: مردم آسايش و امنيت مي‌خواهند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016