جمعه 3 بهمن 1382

بخش 35: عراق زير نظر مستقيم پنتاگون است

سفرنامه هنگامه شهيدي در جنگ عراق
« دولت در انتظار »
WWW.HengamehShahidi.com
info@HengamehShahidi.com

- دكتر گوران ! آيا تعريف منافع مشترك شما و آمريكايي ها فقط در مبحث تروريسم خلاصه مي شود؟
- خير چيزهاي ديگري هم هست...
- مثلا؟
- بازسازي عراق، آسايش و امنيت در خاورميانه، و رونق اقتصادي در همه منطقه و جهان.اگر بازار اقتصادي منطقه و امنيت در خاورميانه با برچيدن پايگاههاي تروريستي محقق شود اين يعني منافع ملي آمريكا و عراق و استفاده از بازارهاي جهاني در خاورميانه...
- پس يعني شما معتقديد اين جنگ باعث تسريع حل مناقشات خاورميانه خواهد شد...
- بله فكر مي كنم چنين چيزي اتفاق خواهد افتاد...
- يعني عراق در آينده به طور حتم سكوي اصلي اقدامات آمريكا در ماجراجويي هاي سياسي خواهد بود؟
- اگر در عراق استقرار وامنيت پديد آيد و حكومت دموكراتيك برقرار شود اين يك الگوي حكومتي براي منطقه خواهد بود و كشورهاي ديگر هم تشويق مي‌شوند كه به اين سو بروند.دقيقا مثل اروپا .وقتي دموكراسي در انگليس و فرانسه درست شد آن را در تمام اروپا پخش كردند و تمام اروپا از حالتهاي امپراطوري و پادشاهي خارج شد و به سوي دموكراسي رفتند...
- آمريكا همواره كشورهايي مثل ايران و سوريه را به همكاري با تروريزم متهم مي كند.آيا مي توان اقدام دولت بوش در جنگ عراق را همانند قلدري كردن در يك محله تفسير كرد كه اگر يك نفر به طور جدي مورد ضرب و شتم قرار گيرد ديگران مراقب رفتارهايشان باشند؟
- خيلي‌ها اينگونه به قضيه نگاه مي‌كنند و از زاويه شما مي بينند ولي من فكر مي كنم نتيجه اعمال آمريكا در عراق همه چيز را براي آينده مهيا خواهد كرد. فعلا براي چنين قضاوتي زود است...
- آيا فكر مي كنيد كه خوشحالي مردم عراق از سقوط صدام حسين دوام خواهد داشت؟
- همه اينها بستگي به نحوه قانونگذاري تشكيل حكومت و امنيت و صلح و خدمت به مردم در آينده عراق دارد. اگر توانستيم دموكراسي مردمي و مردم سالاري را در عراق برپا كنيم طبعا خوشحالي مردم عراق بيشتر هم خواهد شد...
- پس بايد گفت به اميد دموكراسي در عراق...
- طبعاً...
- راستي دكتر گوران، دليل تغيير ژنرال گارنر چيست گويا در روزهاي آينده قرار است پل برمر جايگزين او شود؟
- گارنر هم هست اما برمر به عنوان مسئول مافوق گارنر مي‌آيد...
- گويا خليل‌زاد هم به عراق مي‌آيد، درست است؟
- بله او كمتر از يك هفته ديگر به عراق خواهد آمد.در واقع خليل زاد هماهنگ كننده مسائل سياسي خواهد بود و بازسازي و امنيت به عهده گارنر و برمر و ايشان مستقيما زير نظر دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا و فرستادگان خاص اوست. گارنر تا كنون يك گزارشگر وزارت خارجه و كاخ سفيد و پنتاگون بود. زلماي عيناً همين گزارشات را براي كاخ سفيد و وزارت خارجه و وزارت دفاع گزارش مي‌كرد و ناهماهنگي ايجاد مي‌شد كه برمر براي ايجاد اين هماهنگي تلاش خواهد كرد. در نهايت تسلط وزارت خارجه امريكا بر عراق كم خواهد شد و عراق زير نظر مستقيم پنتاگون خواهد رفت...

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3768

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بخش 35: عراق زير نظر مستقيم پنتاگون است' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016