دوشنبه 21 مهر 1382

فراخوان هفت نهاد سياسي فرهنگي براي استقبال از شيرين عبادي در تهران

بي شك در تاريخ هر كشوري رويداد هاي مهم و تاثيرگذار در زمينه هاي مختلف اعم از اجتماعي ، فرهنگي، اقتصادي، ورزشي و سياسي باعث ميشود که چشم جهانيان به سوي آن كشور سوق داده شود. ولي برخي از اين رويدادها آنچنان مهم و فراگير و عميق و تاثير گذار است كه بايد آن روز را به عنوان يكي از روزهاي ملي جشن گرفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اعطاي جايزه صلح نوبل به بزرگ بانوي ايران سركار خانم شيرين عبادي از همان روزهايي است كه بايد در تاريخ روزهاي ملي ايران ثبت گردد .
تلاش خانم شيرين عبادي در جهت به ثمر رساندن قوانين حقوق بشر در ايران ما را بر آن مي دارد که به پاس قدرداني از اين بانوي بزرگ وطنمان به استقباش رويم.
ما آزاديخواهان و دموکراسي طلبان عضو تشکلهاي مستقل دانشجويي و آزاديخواه ايران از شما ملت آزاد انديش ايران دعوت ميكنيم كه در مراسم استقبال از خانم شيرين عبادي در روز سه شنبه در فرودگاه مهرآباد حضور به هم رسانيد. بي شك همه آنان كه آرزومند برقراري دموكراسي و برپايي قوانين حقوق بشر در كشور عزيزمان هستند به اين دعوت وفراخوان هاي ديگري كه از سوي ديگر سازمانها و نهادهاي صلح دوست و ميهن پرست ايراني انجام پذيرفته پاسخ مثبت ميدهند.

وعده ما، روز سه شنبه ساعت 8 شب ، فرودگاه مهرآباد

جبهه دموكراتيك ايران
جبهه متحد دانشجويي
جامعه فرهنگيان مبارز
اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران
آزادي خواهان جنوب تهران
انجمن تارا
سازمان دانش آموزان جنوب تهران

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/225

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فراخوان هفت نهاد سياسي فرهنگي براي استقبال از شيرين عبادي در تهران' لينک داده اند.

پيشواز شيرين
جمعی از سازمان های غيردولتی زنان در تدارک استقبالی باشکوه از شيرين عبادی هستند.
Iman
October 13, 2003 07:08 PM

فرودگاه را با نور چشم هايمان روشن کنيم
چه روز شيريني خواهد بود امروز. اين چند ساله اخير، هيچگاه رغبت داشتن دوربيني براي ثبت لحظات را نداشتم. چه را مي خواستيم ثبت کنيم؟ .. غم را؟ .. ا...
Shadi-e Shaerane | شادي شاعرانه | Erfan Parizi
October 14, 2003 04:39 AM

Copyright: gooya.com 2016