پنجشنبه 28 آبان 1383

شيرين عبادى : در آمريکا از حقوق مردم آمريکا دفاع مىکنم، ايرنا

نيويورک ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۸ / ۰۸ / ۸۳
خارجى.عبادى.نوبل.سياسى.
"شيرين عبادى" برنده جايزه صلح نوبل سال۲۰۰۳ در مقاله اى در روزنامه
"نيويورک تايمز" روز سه شنبه نوشت : در آمريکا بايد از حقوق خود و حقوق
مردم آمريکا دفاع کنم .
خانم عبادى خاطرنشان ساخت : پس از دريافت جايزه نوبل، مردم ايران و
مسلمانان جهان اميدوار بودند "چهره رايج و غير عادلانه از مسلمانان بعنوان
تروريست " از ميان برداشته شود.
وى يادآور شد : سالهاست که مىخواهم خاطرات خود را بصورت کتابى به رشته
تحرير در آورم که در اصلاح کليشه هاى غرب از اسلام به ويژه چهره زنان مسلمان
بعنوان موجوداتى مطيع و درمانده ياد شده است و مىخواستم درباره اين که
چگونه زنان در کشورهاى اسلامى همانند ايران مىتوانند از نظر سياسى و شغلى
فعال باشند را به رشته تحرير درآورم .
او در مقاله خود افزود : وقتى فهميدم مقرارت ايالات متحده نگارش چنين
کتابى را براى مردم آمريکا تقريبا غيرممکن مىسازد، متعجب و خشمگين شدم .
با وجودى که قوانين فدرال جريان آزاد اطلاعات را محدود نمىسازد، اما اداره
نظارت بر دارايىهاى خارجى در وزارت خزانه دارى همچنان قوانينى مربوط به
واردات کتاب از ايران ، کوبا و چند کشور ديگر را وضع مىکند.
او در ادامه مىنويسد : اگر افرادى مانند من که از صلح و گفتگو طرفدارى
مىکنند از حق انتشار کتاب خود در ايالات متحده با کمک افراد آمريکايى
محروم شوند در آن صورت مردم بطور جدى نظر خود را نسبت به آمريکا بعنوان
کشورى که مدعى طرفدارى از مردم سالارى و آزادى است ، مورد سووال قرار
خواهند داد.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى افزود "به همين دليل است که عليه وزارت خزانه دارى آمريکا اقامه
دعوى کرده و به دعوى ديگرى که در ماه سپتامبر از سوى چند سازمان آمريکايى
به نمايندگى از طرف ناشران ، ويرايشگران و مترجمان اقامه شد مىپيوندم . ما
خواهان برداشتن مقررات در مورد آن چه که مردم آمريکا مىتوانند يا
نمىتوانند در آمريکا بخوانند، هستيم ."
خانم عبادى در پايان مىنويسد : حقوق بشر ازجمله آزادى در خواندن آنچه که
انسان دوست دارد بخواند ارزش هاى جهانىبوده و مرز ملى نمىشناسد. بنابراين ،
بايد از وجدان خود پيروى کرده ، در ايالت متحده آمريکا اقامه دعوى کنم و
از حقوق خود و حقوق مردم آمريکا دفاع نمايم .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14558

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شيرين عبادى : در آمريکا از حقوق مردم آمريکا دفاع مىکنم، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016