سه شنبه 22 مهر 1382

پيام شادباش انجمن قلم ايران در تبعيد به شيرين عبادي

THE IRANIAN P.E.N. CENTER IN EXILE IPCE


پيام شادباش

بانو شيرين عبادی کوشنده در راستای برپايی حقوق بشر در ايران،
برنده ی جايزه ی صلح نوبل 2003 شد.


انجمن قلم ايران در تبعيد اين گزينش را به ايشان و تک تک هم ميهنان شادباش می گويد.


خانم شيرين عبادی!

ايران آبستن حوادث است، نقش و موقعيت درخشان و ويژه ی شما هم اکنون از ويژه گی شايانی برخوردار است. اميدواريم خردمندانه تر با ديدگاه فراگروهی و فراايدئولوژيکی با نگرش به ستم های همه جانبه ای که به تک تک هم ميهنانمان تحميل شده است، در راه نجات آنها هر چه بيشتر کوشا باشيد و با ايفای نقش تاريخی خود به عنوان نخستين بانوی ايرانی برنده ی نوبل ( از ميان 165 نامزد سرشناس اين جايزه) در بستر مبارزه ی مردم ايران برای رهايی از ستم استبداد حاکم و برپايی آزادی، اين آرزوی ديرينه ی مردم ايران، بهره برداری کنيد.

انجمن قلم ايران در تبعيد از آکادمی نوبل، سازمانهای پشتيبانی کننده از حقوق بشر و همه ی انسانهايی که در راه گسترش دادگری و صلح خواهی در جهان تلاش می کنند سپاسگزاری می کند.


هيئت دبيران انجمن قلم در تبعيد
10 اکتبر 2003

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/248

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام شادباش انجمن قلم ايران در تبعيد به شيرين عبادي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016