سه شنبه 22 مهر 1382

شادباش اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان به خانم عبادي

به نام يزدان پاك

بي شك دريافت جايزه صلح نوبل توسط دكتر شيرين عبادي نقطه عطفي در پيشبرد جنبش دموكراسي طلبي و حقوق بشر در ايران مي باشد ، فعاليتهاي ايشان در راستاي تحقق و بسط آزاديخواهي و رعايت حقوق زنان ، كودكان و دفاع از حقوق شهروندي سياسيون ، روشنفكران و دانشگاهيان بر كسي پوشييده نيست . حقوقداني شريف ، وكيلي شجاع و مدبر كه در روند دفاع از حاكميت قانون و حقوق موكلان خود هراسي به خويشتن راه نداده است .
ايشان متولد 1326 همدان و داراي مدرك فوق ليسانس حقوق از دانشگاه تهران مي باشد ، پرونده وكالت برنده جايزه صلح نوبل پس از برگزاري دادگاه ‹‹ نوار سازان ›› معلق ماند اما در دادگاه تجديد نظر تبرئه شد. از نمونه فعاليتهاي ايشان ميتوان به وكالت پرونده هاي عزت ابراهيم نژاد ، مرحوم فروهرها، نوارسازان ، همچنين وكالت پرونده هاي ناصر زرافشان ، مهر انگيز كار محسن سازگارا و پرونده هاي ديگر نام برد .
انتخاب ايشان دركشوري كه قلمها شكسته ، قلمزنان در حبس نشسته و متحجران دگم انديش بر مسند نشسته ، كه عدالت را فداي سياستهاي جاه طلبانه و متكبرانه خود مي كنند چيزي جز سر كوفتگي و پريشان حالي براي حاكمان به ارمغان نمي آورد .
آري !
بار ديگر ايران زمين نام آوراني را از فرزندان اين ديار بر خود مي بيند بر آن مي بالد ، با غرور برآن مي گريد ونماد احترام وجدان بيدار جهانيان را به تمام تلاشهاي آزاديخواهانه در قالب حاكميت مردم مي ستايد.
اين افتخار مرز پر گوهر ايران است كه هر روز شيرزنان و دليرمردانش بر سرافرازيش مي افزايند و جهانيان را به حيرت خويش وا مي دارند . اميد است كه نوبل صلح روند رو به رشد صلح ، آزادي ، دموكراسي را تسريع بخشيده و درارتقاء و ترويج حقوق بشر در كهن زمين ايران مؤثر واقع شده و اين جايزه الهامي باشد براي كساني كه در راه تحقق دموكراسي ، حقوق پايه بشري ، مدافعان آزاديهاي سياسي،مدني و در انتخاب قدرت عالي سياسي درجامعه فعاليت مي نمايند ، بي شك نامش در دفتر ماندگارش ثبت خواهد شد .

تبريك به او تبريك به ايرانيان.

اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/256

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شادباش اتحاديه ملي دانشجويان و فارغ التحصيلان به خانم عبادي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016