دوشنبه 24 فروردین 1383

تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران، جبهه دمکراتیک ایران

جبهه دمکراتیک ایران تاریخ:23/1/83
شماره: س9
به نام خداوند جان و خرد

شرایط استبدادی و بسته حاکم بر اوضاع سیاسی کشور ، نقض حقوق بشر و تحدید آزادیهای قانونی توسط رژیم مذهبی ایران تا بدان جا پیش رفته که امواج نارضایتی را در داخل و خارج کشور به راه انداخته است. متاسفانه روز به روز هموطنان در داخل با مشکلات زیادی مواجه هستند. حکم های سنگین برای دانشجویان و فعالان سیاسی و مطبوعاتی صادر می شود. همچنان زندانیان سیاسی در زندانها نگهداری می شوند و مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار می گیرند.
مشکلات اقتصادی و سیاسی چنان دست در دست هم داده که بعضا مغزها و نخبه های ایرانی مجبور می شوند وطن را ترک نمایند و بعضی از آنها که به امید رهایی از بند استبداد به کشورهای خارجی پناه می برند در کشورهای خارج با موانع زیادی روبرو می شوند و از سوی اروپائیان و غربی ها مورد حمایت قرار نمی گیرند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اینجاست که مردم ایران از منادیان حقوق بشر انتظار رسیدگی و فشار بر رژیم را دارند تا در راه رسیدن به حقوق قانونی و انسانی خود از آنها کمک بگیرند.
به همین منظور جبهه دمکراتیک ایران در نظر دارد برای پافشاری بر آزادی فوری زندانیان سیاسی ، انتخاب بازرس دائمی ناظر بر حقوق بشر در ایران و تضمین امنیتی برای پناهجویان ایرانی از سوی سازمان ملل تحصنی را در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران و نیز دفاتر سازمان ملل در سایر کشورها برگزار نماید.
فعالان جبهه دمکراتیک ایران در داخل و خارج از کشور به صورت هماهنگ و با کمک سایر گروهها و نیروهای سیاسی و فرهنگی در روز یک شنبه 6 اردیبهشت ماه امسال در مقابل دفاتر سازمان ملل دست به تحصن خواهند زد.
زنده باد آزادی – برقرار باد دمکراسی – گسسته باد زنجیر استبداد

روابط عمومی جبهه دمکراتیک ایران
jebhehdemokratikeiran@yahoo.com
Zarezade_a@yahoo.com

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6338

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران، جبهه دمکراتیک ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016