جمعه 30 مرداد 1383

دادگاه فرمايشي فعالان مستقل كارگري را محكوم ميكنيم! سازمان كارگران انقلابي ايران

احضار فعالين كارگري به دادگاه فرمايشي شهر سقز به جرم شركت در تظاهرات مراسم اول ماه مه, روز جهاني همبستگي كارگران, موجي از اعتراض در سطح داخلي و بين المللي و اعلام همبستگي با كارگران ايران را بر انگيخته است. سازمان هاي بين المللي كارگري براي اولين بار در تاريخ جنبش كارگري در ايران به دفاع مستقيم از فعالان مستقل كارگري پرداخته و وبا اعزام نمايندگان خود به ايران خواهان نظارت بر جريان دادگاه فرمايشي شده اند. كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد كارگري, طي ارسال نامه اي به خاتمي خواستار اقدامات وي درتسهيل ورود اين نمايندگان به ايران و همين طور جلوگيري از برگزاري دادگاه فرمايشي شده اند. آن ها ميدانند كه نسبت دادن وابستگي فعالان مستقل كارگري به سازمان هاي سياسي, گر چه جرمي محسوب نمي شود , ولي وسيله اي از جانب رژيم هاي استبدادي براي از ميان برداشتن فعالان كارگري و سركوب جنبش هاي مستقل كارگري است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سازمان ما ضمن حمايت از اعتراضات داخلي و بين المللي در محكوم نمودن اين دادگاه فرمايشي و شركت دراعلام همبستگي با فعالان جنبش كارگري خواهان لغو اين دادگاه فرمايشي و اتهامات وارده به آقايان محمود صالحي, جلال حسيني , برهان ديوان گرد و محمد عبدي پور و هم چنين به رسميت شناختن تظاهرات و برگزاري مراسم اول ماه مه در ايران و حق اعتصاب و حق ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري در ايران هستيم .


سازمان كارگران انقلابي ايران ( راه كارگر)

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11069

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادگاه فرمايشي فعالان مستقل كارگري را محكوم ميكنيم! سازمان كارگران انقلابي ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016