شنبه 11 مهر 1383

عبدالکریم سروش و دارمکافات، میزان

بانک برآمد زخرابات من
کای سحر اینست مکافات من

"حادثه نادری که در ایام اخیر در کشورمااتفاق افتادو رئیس جمهور باخواست عمومی مردم وبایک حرکت مدبرانه امام از صحنه سیاست حذف شد، از آموزنده ترین وعبرت انگیزترین حوادث سیاسی کشور ما در دوران جمهوری نوپای اسلامی ایران بود و به گمان من شایسته همه گونه تامل و تعمق است و دولتمردان و اندیشمندان ما باید همیشه این حادثه را نصب العین خود قراردهند و برای آینده سیاسی این آب وخاک از آن درسهای سیاسی بیاموزند".
این سخنان دکتر سروش است که برای توجیه کودتای خرداد1360 ، طی مصاحبه ای با مجله سروش برزبان جاری کرده است. و در خلال آن سعی دارد کودتا را حاصل قیام مردم جلوه گر کند.
چندروز قبل از مصدوم شدن ایشان توسط "مردم" درقم، برحسب اتفاق به جزوه ای برخورد کرده بودم که انجمن دانشجویان در امریکا و کانادا- حوزه دنتون ، بنام "معامله سیاسی منافقین با بنی صدر" ، که در حقیقت مصاحبه ای است با مجله سروش شماره های 112و113و 114منتشرکرده بودند. چند روز بعد که آن اتفاق ناگوار برایش رخ داد، ناگهان به یاد شعربالا افتادم. حیفم آمد تجربه ای که از این حادثه آموختم را با شما خواننده عزیز درمیان نگذارم. فرازهائی دیگر ازاین مصاحبه را درزیر می آورم:
اکنون هم ما خوشحالیم که این درد یعنی داشتن چنین رئیس جمهورنامطلوبی در این کشور به پایان رسیده است و ...
...مردم آموختند که انگیزه پاک در اعمال بنی صدر وجود نداشته است، یعنی عبادت ظاهرا برقرار بود، رکوع، سجود، قرائت کامل، اما آنچه که نبود روبه قبله بودن بود، به همین خاطر همه پس از مدتی متوجه بطلان این نماز شدند. بنابراین همانطورکه یک بدن سالم یک عضو فاسد را دفع میکند، اورادفع کردند.
بنی صدر متاسفانه برخلاف آنچه که ادعا میکرد که مردم شناس و جامعه شناس است، هرگز مردم خود را نشناخت وهرگز این دریای انقلاب جامه او را ترهم نکرده بود، چه جای اینکه در روح او تاثیر کرده باشد. تنها کسانی میتوانند دراین اجتماع ما مورد قبول مردم باشند که این آتش انقلاب قدری جامه آنان را سوزانده باشد....
... واو همچنان برمقامات دنیوی گام می نهاد واز نردبان آن بالامیرفت (وخداوندهم باو فرصت زیادی داد، همان که در قرآن به آن املاء اطلاق میشود واوبسیاری از مقامات بلند مملکت مارا یکجا در اختیار گرفت: ازریاست جمهور، از ریاست شورای انقلاب، فرماندهی کل قوا واز محبوبیتی که بواسطه سخنرانیهاپیداکرد....
آن صدای عظیم که بگوش جهان نیز رسید، همان فریادهائی بودکه مردم ما در خیابانها کشیدند و او وقتی سیاست را با صداقت عوض کرد مقدمات سقوط خود را فراهم کرد و مردم خواهان سقوط اوشدند.
...به گمان من سقوط بنی صدر یک چشم انداز زیبای دیگری هم در جامعه ما داشت و آن همین بود که مردم نشان دادند که شخص پرست نیستند.
ووقتی فردی هرچه قدرتمند و هرچه دارای مقام بلند دنیوی باشد اگر پایش را از جاده حق بیرون نهاد اوراباید برانداخت...
بنی صدر مدعی بود که اسلام شناس است و صدوچند علم اجتهاد را میداند، در حالیکه از معناکردن یک جمله عربی عاجز بود و در سخنرانیهایش آیات قرآن را نمی توانست بخواند...
در این که بنی صدر مردم را به مقاومت دعوت کند، هیچ امر عجیبی نیست، بنی صدر وقتی در اینجابود مردم را به مقاومت دعوت کرد و الان هم به خاطر اینکه به مردم بقبولاند که من همانم و عوض نشده ام ، مجبوراست که همان سخن را تکرار کند.
...یعنی می ایستم یعنی اگرکسی از ظاهر سخن او در همین جاهم نظر میکرد، می دید که او در برابر امام ایستاده است، واین ایستادن او همان بود که باعث سقوط اوشد و معلول همان محیط نشناسی او و امام نشناسی اوبود.
باور کنید که این سخنان متناقض و کینه توزانه از زبان یک" فیلسوف" بیرون آمده اند. آدم افسوس میخورد که چگونه اختلافات شخصی و حسادتها و کینه ها را این روشنفکران و سیاستمداران به درون جامعه منتقل میکنند و خسارات جبران ناپذیری را به مردم تحمیل می نمایند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به هر حال هدف در اینجا تحلیل این سخنان و طرح این سئوال که آیا با این سخنان(برفرض صحت آنها) میتوان بر ضد یک منتخب ملت کودتا نمود که دکتر سروش آن را تایید میکند، نیست. هدف اینست که روشن شود، وقتی که رجال سیاسی برای مسائل شخصی یا منافع گروهی با ترغیت قانون شکنی کار خود را پیش میبرند، زمینه را برای تجاوز به قانون و حقوق دیگران ایجاد مینمایند. وقتی چنین اقداماتی در جامعه نهادینه شد، روزی گریبان خود آنها را خواهد گرفت. به همین دلیل، صدای "همان فریادهائی بودکه مردم ما در خیابانها کشیدند" بعداز کودتا همچنان در خیابانها و درون منازل به گوش میرسند و بادش هم اخیرا در قم از بیخ گوش آقای سروش عبورکرد. معلوم نیست تا چه حدی مسئولیت کتک خوردن آقای سروش با خود ایشان است. اما بر همگان است که هرچه زودتر این میراث زشت و شوم که به نوعی از فرآورده های کودتائی است که برای آقای سروش یک چشم انداز زیبا بوده است را از میان بردارند.

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12594

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عبدالکریم سروش و دارمکافات، میزان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016