پنجشنبه 30 مهر 1383

رييس کل دادگسترى خوزستان : ازاين پس کميته راهبردى اطلاع رسانى اين استان برکليه کافى نت ها و ISPاين استان نظارت مىکند، ايرنا

داخلى.قضايى .نظارت
رييس کل دادگسترى خوزستان گفت : ازاين پس کميته راهبردى اطلاع رسانى
اين استان برکليه کافى نت ها و ISPاين استان نظارت مىکند.
"سيد خليل اکبرالسادات "روزچهارشنبه دراولين جلسه اين کميته درسالن
کنفرانس دادگسترى دراهوازاظهارداشت : دشمنان جمهورى اسلامى با تسلط فرهنگى
از طريق امواج پنهان سعى در بىهويت کردن جامعه ما دارند.
وى افزود : آنان به اين نتيجه رسيده که استيلاء بر قلمرو نمىتواند دوام
داشته باشد لذا سعى مىکنند سلطه فرهنگى پيدا کنند.
اکبرالسادات بااشاره به اينکه جوانان ما درمکتب اسلام پرورش يافته اند
و ازنبى اکرم تاسى مىگيرند افزود : بايد سعى شود تا باپاسدارى ازانقلاب
و ارزشهاى هشت سال دفاع مقدس اين ارزشهاى ماند گاربه نسلهاى بعد منتقل
شود.
وى يادآورشد : بانظارتى که توسط اين کميته نسبت به کافى نت ها و ISP"
شرکت هاى خدمات اينترنتى" انجام مىشود صيانت فرهنگى جامعه را ارتقاء مى
بخشد و از تعرض و آسيبهاى اجتماعى جلوگيرى مىکند .
رييس کل دادگسترى خوزستان خاطرنشان ساخت : به اين منظور بايد بازرسىهاى
نوبه اى از اين مراکز به عمل آيد واز فعاليت مراکز غيرمجاز کافى نت ها و
ISPجلوگيرى به عمل آيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى اضافه کرد : مسوولان سايت هايى که اقدامات ممنوع خلاف شئون اخلاقى و
اجتماعى داشته باشند و حيثيت اشخاص حقيقى و حقوقى را مورد تعرض قراردهند
و يا مبادرت به نشر مطالب الحادى و مخالف موازين اسلامى نمايند و يااقدام
به اشاعه منکرات و انتشار تصاوير خلاف عفت عمومى وافشاء روابط خصوصى افراد
مى کنند شناسايى و تحت پيگرد قرارمى گيرند.

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13344

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رييس کل دادگسترى خوزستان : ازاين پس کميته راهبردى اطلاع رسانى اين استان برکليه کافى نت ها و ISPاين استان نظارت مىکند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016