شنبه 9 آبان 1383

ماموران امنيتي- قضايي مي خواهند پرونده سرکوب مطبوعات رابه پرونده ی"غير اخلاقي" تبديل کنند، گزارشگران بدون مرز

ششمين روزنامه نگار ايراني در ارتباط با پرونده سايت ها دستگير شد

فرشته قاضي روزنامه نگار روزنامه اعتماد در تاريخ پنجشنبه ٧ آبان ماه در رابطه با پرونده سايت های اينترنتی توسط اداره اماکن دستگير شده است. بنا بر اطلاعاتي که بدست ما رسيده است ماموران امنيتي-قضايي رژيم در فکر تدارک پرونده ای " غيراخلاقي" برای شش روزنامه نگار دستگير شده هستند تا بتوانند سرکوب سياسي را توجيه کنند.

گزارشگران بدون مرز با انزجار از اين روش برخورد قوه قضاييه اعلام مي دارد" اتهامات بر مبنای روابط زندگي خصوصي افراد بهانه ای است برای سرپوش نهادن بر سرکوب گسترده ی آزادی بيان در ايران، اين مضحکه ی قضايي غير قابل پذيرش است "

فرشته قاضي پنجشنبه ٧ آبان پس از احضار به شعبه ٩ دادسراي فرودگاه بازداشت شد. مسئولان قضايي ايران اتهام و محل بازداشت وی را به خانواده اعلام نکرده اند.

روزنامه نگاران دستگير شده توسط ماموران امنيتي-قضايي شديدا زير فشار های روحي و جسمي قرار گرفته اند و برخي از آنها برای تدارک پرونده ای به اصطلاح "غير اخلاقي" وادار به اعتراف شده اند. در ايران اينگونه اتهامات و پرونده سازی ها در رابطه با زندانيان سياسي امری رايج است. در ماههای اخير جمهوری اسلامي سياست سرکوب را در عرصه ی آزادی بيان شدت داده و به مسدود کردن و سانسور تعداد بيشتری از روزنت ها و وبلاگ ها اقدام کرده است.

يادآوری
جواد غلام تميمي دبير تحريه ی روزنامه ی مردم سالاری در تاريخ ٢٧ مهر ماه پس از احضار به دادسرای ناحيه ٩ بازداشت شد.
اميد معماريان روزنامه نگار بسياری از روزنامه های توقيف شده در تاريخ ١٩ مهر ماه در دفتر كارش توسط مأموران اداره اماكن و به دستور دادسرای ناحيه ٩ تهران بازداشت شد.
روزبه ميرابراهيمي دبيرسابق سرويس سياسي روزنامه اعتماد در روز دوشنبه ششم مهرماه در منزل اش توسط مأموران اداره اماكن و به دستور دادستاني ناحيه ٩ تهران بازداشت شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شهرام رفيع زاده دبير سرويس فرهنگي روزنامه اعتماد در ١٨ شهريور توسط چند مامور لباس شخصي در محل کارش و دفتر تحريريه اين روزنامه بازداشت شده است. اين روزنامه نگار يک روز پيش از دستگيری احضاريه ای از سوی ادارهي اماكن به درخواست دادسراى ناحيه ۹ تهران دريافت کرده بود.
حنيف مزروعي همکار بسياری از روزنامه های اصلاح طلب در ١٨ شهريور توسط دادسرای ناحيه ۹ تهران احضار و در همان روز بازداشت شده است.

--------------------------------------
گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با پانزده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13721

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ماموران امنيتي- قضايي مي خواهند پرونده سرکوب مطبوعات رابه پرونده ی"غير اخلاقي" تبديل کنند، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016