دوشنبه 18 آبان 1383

عزت‌‏الله سحابي: ما گمان مي كرديم پس از انقلاب بساط استبداد2500 ساله بر چيده خواهد شد و رابطه حكومت با مردم تغيير خواهدكرد، ايلنا


تهران- خبرگزاري كار ايران

عزت‌‏الله سحابي، گفت : مفهوم ايمان امري متحول و متكامل است كه بايستي مومنين دائماً با محيط مبادله داشته باشند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا" ، مهندس عزت‌‏الله سبحاني كه شب گذشته به مناسبت ايام شب هاي قدر در حسينيه ارشاد سخن مي‌‏گفت ، در ابتداي سخنان خود با بيان اين مطلب كه مومنين بايد در دو رده سطح و عمق به مبادله با محيط خود پرداخته و از محيط اثر بگيرند و يا بر آن اثر بگذارند ، گفت : تاثير پذيري از سطح را مي‌‏توان به تأثير از علم و طبيعت جامعه و تاريخ طبقه بندي كرده و تأثير در عمق را به مولفه معرفت به خدا و درك خود از پروردگان بدانيم .
وي در ادامه با اشاره به شكل‌‏گيري جنبش نوگرايي ديني كه از زمان مرحوم سيد جمال اسد آبادي آغاز شد ، گفت : اين جنبش مطالب تغيير در ساختار ايماني مردم و تغيير نگرش مردم در مفاهيم ديني است.
اين فعال ملي _ مذهبي در بخش ديگري از سخنانش ضمن يادآوري اين موضوع كه جنبش روشنفكري ديني تداوم راه جنبش نوگرايي ديني است ، گفت : مرحوم دكتر شريعتي نيز خود را جز اصحاب نحله نوگرايان ديني مي دانست و براي مقابله با سنن و آرايي كه از سوي روحانيت در آن دوران القا مي‌‏شد ، نام روشنفكري ديني را به كار برد .
سحابي در ادامه سخنان خود اظهار داشت : دو گروه با جنبش روشنفكران ديني مخالفات مي‌‏كنند ؛ رهبران ديني كه چندان تمايلي به تغيير در ساختار فكري خود ندارند و خواهان باقي ماندن مناسبات بين افراد و رهبران خود نيستند .
سحابي گروه دوم اين افراد را كساني ناميد كه اعتقادي به دين و ايمان ندارند ، دانست و گفت : چون اين افراد هيچگونه اعتقادي به دين و ايمان ندارند ، در نتيجه هر دو جريان در تقابل روشنفكري ديني و نوگرايي ديني قرار گرفته‌‏اند .
وي با بيان اين كه آنچه امروز با حركت دكتر سروش از سال‌‏هاي دهه هفتاد آغاز شد ، بيشتر از نظر تاريخ و اجتماعي سعي در تغيير مفاهيم ديني دارد ، گفت: اين در حالي است كه روشنفكران مذهبي قبل از انقلاب نظير آيت الله طالقاني، مهندس بازرگان و دكتر سحابي بيشتر به علوم طبيعي اتكا داشتند و سعي مي كردند با بهره گيري از منابع در جهت دستيابي به ديدگاه هاي خود استفاده كنند.
وي در بخش ديگري از سخنراني خود با يادآوري ده مرحله از تكامل ايمان الهي، گفت: مومن براي اين كه بتواند ايمان را درك كند، بايستي با جهان خارج ارتباط برقرار كرده و از غرق شدن در علوم نترسد.
وي در پايان سخنان خود تاكيد كرد: از ديدگاه من بين روشن بيني با مفهوم كانتي و آنچه در روشنفكري ديني مطرح مي شود، شباهت بسياري ديده مي شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در پايان تصريح كرد : بين ايمان مذهب و مدرنيسم به معناي راهبرد عقلاني زندگي بشريت مغايرتي نيست .
مهندس سحابي در ادامه مراسم در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه روشنفكران ديني درمسير اجراي پروژه خود با مشكلات مصائب مختلفي نظير حكم ارتداد و... نيز رو به رو بوده اند، گفت: ما گمان مي كرديم كه پس از انقلاب بساط استبداد 2500 ساله بر چيده خواهد شد و رابطه حكومت با مردم تغيير خواهد كرد، اما متاسفانه هنوز هم بين برداشت حكومت از مذهب ومردم تفاوت ها ي بسياري ديده مي شود.
وي با اشاره به اين مطلب همه گروه ها و جناح ها امروز به موج دموكراسي خواهي به عنوان درد ملي نگاه كنند، اظهار داشت: بايد ببنيم كه چرا در ايران آزادي همواره به اندازه يك بهار باقي نمانده است، در صورتي كه در بسياري از كشورها اين حركت ها در دوران بسيار كوتاهي به ثمر رسيده است .
اين فعال ملي مذهبي در ادامه مراسم پرسش و پاسخ در واكنش به پرسشي مبني بر اين كه" چرا روشنفكران ديني اغلب با زبان نخبگان سخن مي گويند و مانند كساني مثل دكتر الهي قمشه اي و... با زبان ساده صحبت نمي كنند؟، گفت: تجربه تاريخي به ما نشان مي دهد كه اين روش كار آمد نيست، چرا كه بهر صورت در كشور ما بخش خصوصي و فردي زندگي افراد نيز تحت تاثير قدرت سياسي است.
قدرت سياسي مي تواند گروه ها و گرايشات مختلف را تقويت و يا تضعيف كند.

Copyright: gooya.com 2016