پنجشنبه 28 آبان 1383

عنكبوت سازي يا دشمن تراشي؟ حسين خداداد

به نام خدا

كساني كه در اينترنت گردش مي كنند به وبلاگها و سايتهاي مختلف روبرو مي شوند. حذابيت سايت يا وبلاگ باعث مي شود كه در هنگام گردش مجددا با آن سايت و يا وبلاگ رجوع كنند. تنها سايت خبري بر وب سايت گويا نيوز بود كه دقيقا ديدگاه و سخن مردم در اينترنت بود. حالت افراط و تفريط نداشت و سعي به نشان دادن همه نوع سخن بود براي همين يك مركزيت در دنياي اينترنت براي ايرانيان قرار گرفت. و افرادي مانند سردبير خودم، بهنود و نبوي از افرادي هستند كه نوشتار بسيار جالب و جذاب دارند. هم طنز و هم مسائل مهم سياسي را به وب كشيدند، كه امروز هر شخصيت سياسي بعد از هرگونه سخن وارد اينترنت مي شود تا ببيند نظر مردم چيست و سايتها چه قضاوتي مي كنند. تمام مسئولين و منتفكران ايران نيز به اين نوشتار مانند جمعيت كثيري از مردم رجوع مي كنند. همچنين بي بي سي و پيك ايران و راديو فردا از پرجمعيت ترين وب سايتهاي خبري در اينترنت به زبان فارسي هستند. سايت خبري (وبلاگ)امروزو رويداد و سايتهاي خبري اصلاحات نيز بازديدكننده گان بسياري دارند. در همين حال افرادي كه خود را جدا از مردم نمي دانند وارد اين دنياي ارتباطات شدند. افرادي مانند اقاي سيد محمد علي ابطحي موفق شدند در قلب مردم اينترنت وارد بشوند و افرادي كه هنوز زبان زورگويي و تحكم دارند و از بالا به ديگران نگاه مي كنند نتوانستند كانوني و پايگاهي پيدا كنند. نوشتار اينترنت بازار بسيار خشن و سختي است. تعارفهاي معمول و احترامهاي فقط براي نام يا شغل وجود ندارد. چون ازادي سخن در آن هميشه جاري است كسي كه حتي يكمقدار از خط مردم فاصله داشته باشد، نمي توان در اين جهان نفس بكشد. در واقع سخن بهترين است كه فقط در وب پيروز مي شود. فرداي جامعه فقط از بين اين گروه روزنامه نويس و حتي رئيس جمهور متولد مي شود. البته افرادي نيز هستند نوشتار بسيار جذاب دارند ولي هنوز شناخته شده نيستند.
حال كيهان با ديدن تعداد بازديد كنندگان از اين سايت ها و وبلاگ ها تصميم مي گيرد از اين دوستي و صداقت و جمع ايرانيان در وب يك تار عنكبوت بسازد. ناراحتي كيهان از شدت افزايش شناخت و گفتگو در اينترنت است. همينكه براي مثال آقاي ابطحي و ديگر روزنامه نگاران و شخصيتها وارد وب مي شوند و باب گفتگو ميان مردم ازاد صورت مي گيرد و محدود به چند روزنامه دولتي نمي شود باعث نگراني شديد خط تحجر در ايران است. كيهان همانگونه كه بلند صداي زورگويي را در ايران دارد سعي مي كند با دشمن سازي از وب اين رشد طبيعي را ايستادگي كند. ولي تنها كاري كه كيهان توانست بكند اين است كه اينترنت را تاييد كند و نشان بدهد كه وب بزرگترين خطر براي استبداد است. كيهان درك كرد با يك ياداشت روز نمي تواند صداي اينترنت را خفه كند و همين نوشتار كيهان و دستگيريها باعث حركت جديدي در وب شد. سومين سالگرد وبلاگ نويسي بيشتر از هر زمان در اخبار و نوشتار قرار گرفت. بعد از نوشتار كيهان تازه وبلاگ نويسان متوجه نتيجه كار خود شدند. براي همه ثابت شد كه پايگاه سخن ازاد و ارتباط با شخصيتها فقط از طريق اينترنت امكان پذير است.امروز تمام سياستمداران به اينترنت رجوع مي كنند. تمام روزنامه ها تحت تاثير اينترنت هستند. بحث خيلج فارس و نه خليج عربي را اينترنت بلند كرد. روزنامه ها نمي توانند اينترنت را ناديده بگيرند و صداي مردم را در اين ارتباط ازاد خفه كنند.
در هر كشوري كه صداي مردم بيشتر خفه بشود و افرادي مانند حسين شريعتمداري بيشتر زورگويي كنند، اينترنت بيشتر رشد مي كند. نادان بودن اين افراد باعث مي شود كه ديگران زودتر درك كنند كه ارزش مردم در اينترنت چيست. اگر زورگويان ايران كمي دنبال دشمن تراشي نبودند و حتي نوشتار جوانان خارج را كمي ارزش مي دادند، مي توانستند اين افراد را جذب كنند ولي بجاي آن از اين جوانان با استعدادو متفكر، دشمن تراشي مي كنند. اگر قلم حسين درخشان، مسعود بهنود، ابراهيم نبوي يا محمد علي ابطحي را تار عنكبوت بخواند، يعني به انتخاب مردم بي احترامي كرده است زيرا مردم بدون هيچ اجبار و از روي انتخاب، خود مطلب مورد نظر خود را مي خوانند. حسين شريعتمداري هنوز اينترنت را دستگاه شيطان مي داند و سعي و تلاش مي كند شخصيت هاي برجسته اينترنت و سايتهاي خبري را نابود كند. بنظر مي رسد سياست درست اين باشد كه نقل خبر از سايتهاي مانند گويا ، پيك ايران ، ملي مذهبيان و بازتاب و حتي وبلاگ ها صورت بگيرد و يكبار هم شده از دشمن تراشي دست بكشند و مردم ايراني حتي در خارج را دشمن نامگذاري نكنند و فرصتي بدهند كه اين جوانان خود را هميشه دشمن ندانند. چرا از همه كس و همه چيز دشمن مي سازيد؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

چگونه كيهان مي خواهد اقاي خاتمي يا ديگران را فريب بدهد هنگامي كه فرزندان اين افراد خود روزانه در وب گردش مي كنند؟ شايد ياداشت روز كيهان باعث شد مجلس هفتم بيشتر به اقاي ابطحي فشار بياورد و او مجبور به استعفا شد ولي حيله كيهان در تاريخ اينترنت ثبت شده است و ماندگار است. براستي كه جهان اينترنت دشمن زورگويان جهان گشته است.

hosseeinkhodadad.persianblog.com
Hosseeinkhodadad @ hotmail.com

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14543

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عنكبوت سازي يا دشمن تراشي؟ حسين خداداد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016