شنبه 30 آبان 1383

اعظم طالقاني: در ايران نمي‌‏توان معضلات اجتماعي را از طريق كشتار و خشونت حل كرد، ايلنا

دبيرکل جامعه زنان انقلاب اسلامي:
اعدام زنان خياباني پاسخگوي مشكلات موجود نيست

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبيركل جامعه زنان انقلاب اسلامي گفت: در جامعه‌‏اي كه فاصله طبقاتي بيداد مي كند و بستر آسيب هاي اجتماعي محياست، اعدام زنان خياباني نمي‌‏تواند پاسخگوي مشكلات موجود باشد.

اعظم طالقاني در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" در واكنش به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس مبني بر ضرورت اعدام زنان خياباني براي رفع معضل فحشا در جامعه، گفت: كساني كه چنين مسائلي را مطرح مي‌‏كنند، بايد بدانند كه ملت ايران با ملت عربستان متفاوت است،‌‏ در ايران نمي توان مشكلات اجتماعي را از طريق كشتن و خشونت حل كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: در گذشته هم اعدام و كشتار وجود داشته است، اما بايد ديد آيا چنين اقداماتي ثمربخش بوده است؟
طالقاني با بيان اينكه معضلات اجتماعي را بايد از طريق مشاركت تمامي نهادها، سازمان ها، وزارت‌‏خانه ها و با برنامه‌‏ريزي اصولي رفع كرد، اظهار داشت: قانون زماني مي‌‏تواند معضلات جامعه را حل كند كه فاصله طبقاني، فقر و بستر آسيب‌‏هايي اجتماعي وجود نداشته باشد.
وي افزود: تنها درچنين شرايطي مي‌‏توان با معضلات اجتماعي، برخورد قانوني انجام داد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14660

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعظم طالقاني: در ايران نمي‌‏توان معضلات اجتماعي را از طريق كشتار و خشونت حل كرد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016