پنجشنبه 5 آذر 1383

اعتراض دفتر تحکيم وحدت به تداوم بازداشت محبوبه عباسقلي زاده وديگران فعالان مدني

متاسفانه چندين ماه است که بسياري از فعالان مدني و سايتهاي اينترنتي به دلايلي نامعلوم به زندان مجازات جمهوري اسلامي افتاده اند. و قوه قضاييه و نهادهاي مسوول اين قضايا، چشم بر عدالت و گوش بر صداي اعتراض بسته، بدون پاسخگو بودن به هيچ مرجع منصفي به تداوم بازداشت هايشان همت مي گمارند.
در آخرين اقدام، محبوبه عباسقلي زاده از فعالان جامعه مدني و کوشنده حقوق زنان به اتهامي موهوم بازداشت شده، تا در پيچ و خم ويرانه قضايي در روندي فرسايشي فرصت دفاع از او گرفته شود و نهادهاي فعال جامعه يکي پس از ديگري به خاموشي گرايد و جنبش نوپاي حقوق بشر و حقوق زنان در ابتداي راه از حرکت باز ايستد.
بازداشت هاي اخير رزنامه نگاران، فعالان سايت هاي اينترنتي و نهادهاي مدني و اجتماعي نقض آشکار حقوق بشر، آزادي بيان و عقيده است که نشان از برخورد حاکميت با هر نوع حضور مدني در سطح جامعه براي از بين بردن سوژه شهروندي توسط آنان است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دفتر تحکيم وحدت ضمن محکوم کردن بازداشت فعالان مدني در مکانهايي نامعلوم و هشدار نسبت به نقض بي طرفي قوه قضاييه در منازعات کشور، خواهان آزادي محبوبه عباسقلي زاده، اميد معماريان، شهرام رفيع زاده، روزبه مير ابراهيمي، فرشته قاضي و مجتبي سميعي نژاد است .

روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14868

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتراض دفتر تحکيم وحدت به تداوم بازداشت محبوبه عباسقلي زاده وديگران فعالان مدني' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016