پنجشنبه 12 آذر 1383

ناصر زرافشان به دليل سنگ کلیه بستري شد

دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده های نویسندگان قربانی در جریان قتل های زنجیرهای، یکشنبه شب (8 آذر) تا صبح دچار درد شدیدی در ناحیهء شکم بوده است. بالاخره، و پس از ساعت ها تحمل درد، صبح دوشنبه (9 آذر) او را به بهداری مرکزی زندان اوین منتقل می کنند و سونوگرافی انجام می دهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به تشخیص پزشک زندان، دکتر زرافشان دچار سنگ کلیه شده است. اکنون خانواده و وکلای او برای گرفتن مرخصی جهت معاینات بیشتر و معالجه اقدام کردهاند. با وجود این که بسیاری از زندانیان از مرخصی های منظم برخوردار هستند و حتا زندانیان سیاسی نیز بعضا از مرخصی های مرسوم یا استعلاجی بهره مند می شوند، زرافشان در طی 14 ماه گذشته فقط از 48 ساعت مرخصی برخوردار بوده است؛ آن هم پس از این که اوباش در تیرماه گذشته در پی اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی او را مورد حمله قرار دادند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15145

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ناصر زرافشان به دليل سنگ کلیه بستري شد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016