پنجشنبه 19 آذر 1383

اطلاعيه اتحادیه ملی دانشجویان و فارغ ا لتحصیلان درباره انتقال منوچهر محمدي به مکان نامعلوم

تاریخ:19/9/1383
شماره:5012

به نام یزدان پاک
" اطلاعیه شماره2 اتحادیه ملی دانشجویان و فارغ ا لتحصیلان ایران"

3 روز می گذرد چه بسیارند پدران و مادران در این کره خاکی که حتی طاقت لحظه ای بی خبری از جگر گوشه خود را ندارند به راستی به کدامین گناه و این سئوالی است که بسیاری از خود نمی پرسند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

72 ساعت است که قهرمان ملی و دانشجوی مبارز منوچهر محمدی توسط رژیم از زندان اوین ربوده شده و هیچ خبری از وضعیت ایشان در دست نیست و عجب آسمان می گرید بر این بی خبری و بی تفاوتی و زمین از خود می پرسد پس کجایند این سازمانهای عریض و طویل ملل،حقوق بشر و دیده بان حقوق بشر و... و زمان در حیرت است که باز هم قهرمان تنهاست .

روابط عمومی اتحادیه ملی دانشجویان و فارغ ا لتحصیلان ایران

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15350

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه اتحادیه ملی دانشجویان و فارغ ا لتحصیلان درباره انتقال منوچهر محمدي به مکان نامعلوم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016