دوشنبه 16 آذر 1383

آمار اعدام هاى انجام شده طى سال ۲۰۰۳ ميلادى در ايران و سراسر جهان، صداي آلمان

روز گذشته رئيس هيئت حقوق بشر در مجلس جمهورى فدرال آلمان خانم كرسيتا نيكلز، متعلق به حزب سبزها، از سياست دولت آلمان در زمينه كشور چين انتقاد كرد. خانم نيكلز به نقل از پيش گزارش انتشار يافته در روزنامه برلينر تسايتونگ ميگويد،" اگر صدر اعظم ما گرهارد شرودر، در خارج از كشور قد راست ميكند و تصميماتى را اعلام ميدارد، كه برخلاف مصوبات پارلمان كشور او ميباشند، او بدين وسيله، به حد و مرز اختيارات و وظايف متفاوت موجود در دولت آلمان، بى توجهى ميكند."

لازم به تذكر است كه، گرهارد شرودر، قرار است طى هفته آينده به كشور چين سفر كند و روز جمعه هفته گذشته، مقامات چين، از اتحاديه اروپا خواستند ، تحريم تسليحاتى عليه اين كشور را، كه اينك مدت پانزده سال است مقرر ميباشد، لغو نمايد. دولت آلمان نيز بارها از اين خواسته طرفدارى نموده است.

اين درحاليست كه، گفته ميشود طى سال گذشته ميلادى در كشور چين حداقل ۵۰۰۰ نفر اعدام شده اند. به اين ترتيب، بر اساس يك گزارش انتشار يافته در شهر رم، توسط گروهى از طرفداران حقوق بشر با نام "دست درازى به Kainممنوع"، جمهورى خلق چين، طى سال ۲۰۰۳ميلادى، مسئول ۹۰ درصد اعدامهاى انجام گرفته در سراسر جهان بوده است.

مسئولان امر در خود كشور چين به نقل از گزارشهاى سازمان Amnesty International در ۷۲۶ مورد، مجازات اعدام را بكار برده اند، اما مقامات اين سازمان بر اين عقيده اند كه، شمار اعدامهاى انجام گرفته در چين، به وضوح از رقم بالاترى برخوردار است. در كشور چين حتى جرائم كوچكتر، همچون اقدام به يك سرقت ساده و يا تقلب مالياتى ميتوانند، به مجازات اعدام بيانجامند.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش آسوشيتدپرس دومين مقام در زمينه كثرت ميزان اعدامها در جهان را طبق اطلاعات حاصله، با رقم ۱۵۴ عدد اعدام، جمهورى اسلامى ايران به خود اختصاص ميدهد. به ميزان جمعيت كشور ايران، نسبت اعدامهاى انجام گرفته در آن، در حد بكار گيرى اين مجازات در كشور چين ميباشد.

در كشور عراق طى ۳ ماه پايانى حكومت صدام حسين، پيش از سرنگونى او، در تاريخ نهم آوريل سال ۲۰۰۳ميلادى، ۱۱۳ نفر اعدام شدند. سپس نيروهاى ارتش آمريكا مجازات اعدام را لغو نمودند اما، دولت موقت عراق، بار ديگر در تابستان سال جارى آنرا بكار گرفت.

در گزارش مزبور ويتنام با فهرست اسامى ۶۹ فرد اعدام شده، چهارمين مقام را دارد. سپس كشورهاى آمريكا و عربستان سعودى، با اعدام ۶۵ و ۵۲ نفر، در رده هاى بعدى قرار ميگيرند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15242

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آمار اعدام هاى انجام شده طى سال ۲۰۰۳ ميلادى در ايران و سراسر جهان، صداي آلمان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016