دوشنبه 23 آذر 1383

زواره‌اي هم كانديدا شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

زواره‌اي كه در برخي انتخابات‌هاي گذشته‌ي رياست جمهوري كانديدا بود، اين بار هم اعلام كرد كه در انتخابات آينده‌ي رياست جمهوري نامزد خواهد شد.

سيدرضا زواره‌اي، حقوقدان و قائم مقام سابق شوراي نگهبان كه در سوابق خود رياست سازمان ثبت اسناد كشور را نيز دارد، طي گفت‌وگويي با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اعلام كرد كه نامزد انتخابات رياست جمهوري خواهد شد و علت كانديداتوري خود را ”تواني كه خداوند به وي داده است”، “شرايط كشور” و “نياز شديد جامعه براي حل مشكلات” عنوان كرد.

وي “استقرار عدالت”، “تأمين امنيت” و “گسترش و تعالي فرهنگ جامعه” و “تأمين منافع ملي در ارتباط با كشورهاي ديگر” را از جمله برنامه‌هاي خود براي رياست جمهوري اعلام كرد.

زواره‌اي گفت كه در صورت تصدي پست رياست جمهوري، كابينه‌اش جناحي نخواهد بود، بلكه صداقت و لياقت مهمترين شاخصه‌ي گزينش افراد خواهد بود و ديد سياسي افراد برايش ملاك نخواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي خبر داد كه مستقلا كانديدا شده است و قصد ندارد به نفع كانديداي ديگري -در صورت وجود توصيه‌ به كناره‌گيري- كنار برود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15464

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زواره‌اي هم كانديدا شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016