سه شنبه 24 آذر 1383

پروين بختيار نژاد؛ همسر رضا عليجاني: چهار ماه است كه كتابهايي را كه براي عليجاني برده‌‏ايم، به دست او نرسيده است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

همسر رضا عليجاني گفت: چهار ماه است كه كتابهايي را كه براي عليجاني برده‌‏ايم، به دست او نرسيده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پروين بختيار نژاد؛ همسر رضا عليجاني از زندانيان ملي- مذهبي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" گفت: عليجاني در آخرين ملاقات با عليجاني، وي تعدادي از كتابهايش را خواست برايش ببريم كه ما آنها را تهيه كرديم و به زندان تحويل داديم ولي متاسفانه بعد از گذشت چهارماه هنوز اين كتابها به همسرم داده نشده است.
وي افزود: با توجه به اينكه اين افراد به غير از كتاب خواندن كار ديگري در زندان ندارند، چرا اين كتابها به آنها داده نمي شود؟

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15527

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پروين بختيار نژاد؛ همسر رضا عليجاني: چهار ماه است كه كتابهايي را كه براي عليجاني برده‌‏ايم، به دست او نرسيده است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016