دوشنبه 30 آذر 1383

سخنگوي دولت: نمي‌‏دانم سخنان خطيب نماز جمعه تهران درخصوص نثار كردن اتهاماتي عليه مردم، اشاعه فحشا هست يا نه، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي دولت ، گفت: ايران در رابطه با جعل عنوان خليج فارس، قطعا اقدامات جبراني خواهد داشت و كساني كه با واقعيت هاي تاريخي درگير شده اند ، ضرر خواهند كرد .

به گزارش خبرنگار "ايلنا" ، عبدالله رمضان‌‏زاده در نشست هفتگي خود با خبرنگاران ، گفت : وزارت خارجه به طور ويژه اين مساله را در هم محافل بين المللي پيگيري مي‌‏كند و سازمان‌‏هاي ذيربط نيز اقدامات لازم را در اين زمينه انجام خواهند داد.
وي افزود : اگر چه اين اقدامات ممكن است منافع كوتاه مدتي براي برخي داشته باشد ، اما آنرا در جهت همكاري‌‏هاي منطقه‌‏اي و اقدامي دوستانه نمي‌‏دانيم .
رمضان زاده تصريح كرد: اميدواريم همه در مورد اين موضوع حساسيت داشته باشند و به حساسيت هاي ملت ايران هم توجه كنند چرا كه ما نشان داده‌‏ايم وقتي ملت ايران حساس هستند، اين ديگران هستند كه بايد رفتار خود را تنظيم كنند.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري در زمينه وضعيت فرودگاه امام، گفت: ما هنوز بر اين مساله اصرار داريم كه حتي يك روز توقف در بهره برداري از فرودگاه امام ضررهاي سنگيني به كشور وارد مي كند و اميدواريم كساني كه فرو.دگاه را بعد از بهره برداري، تعطيل كردن، راهي براي بازگشايي دولت قرار دهند تا ملت ايران بيش از اين متضرر نشود.
رمضان زاده در خصوص قرارداد "ايران‌‏سل" نيز ، گفت : ما در كارشناسي‌‏هاي دولت به اين نتيجه رسيديم كه در حال حاضر با تكيه بر توان داخلي نمي‌‏توان نيازهاي روزافزون جامعه را پاسخ داد و نيازمند هم سرمايه و هم تكنولوژي خارجي براي مقابله با وضعيت موجود بازار هستيم.
وي افزود: قيمت‌‏هاي بازار ايران بالاتر از حد بازار دنياست ، اما دولت در اين زمينه تقصيري ندارد ، بلكه كساني كه مانع اجراي قرارداد شده اند ، بايد پاسخگوي اين مساله در پيشگاه ملت باشند.
سخنگوي دولت در خصوص اقدامات دولت در بازسازي بم دو موضوع عمق فاجعه و گستردگي اقدامات صورت گرفته را مورد توجه قرار داد و گفت: بسياري از سازمانها به طور ويژه در زمينه مسائل اقتصادي بم درگير هستند اما طبيعتا ساختمان سازي در بم با مشكلاتي روبروست.
وي افزود: دولت مايل نيست كه همه كارها را خودش انجام دهد ، بلكه هم زمينه ها را براي اينكه شهروندان بمي اقدام به ساختمان سازي كنند ، انجام داده است.
سخنگوي دولت گفت : ما موظف به انجام برخي كارهاي زمان‌‏بر از جمله تهيه نقشه جامع شهر بم و طرح تفصيلي شهر بم بوديم تا بتوانيم بر اساس استانداردهاي واقعي كارها را انجام دهيم.
وي با بيان اينكه حل همه مشكلات شهر بم در مدت يكسال امكان پذير نبود ، گفت : ميزان اعتبارات اختصاصي داده شده توسط دولت و اقدامات صورت گرفته كاملاً مشخص است و امروز واحدهاي صنفي در اين شهر شكل خود را مي‌‏يابند و زندگي در بم جريان عادي خود را مي‌‏يابد .
وي افزود : مشكلاتي نيز در بم وجود دارد ، از جمله اينكه نه ما و نه خود مردم بم نتوانسته‌‏ايم كه براي همه مردم منازل محكم بسازيم ، اما اقدامات صورت گرفته در چارچوب امكانات كاملاً قابل دفاع است .
سخنگوي دولت در خصوص اظهارات برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر ناتواني دولت در هدفمند كردن يارانه‌‏ها ، گفت : ما در اين زمينه طرح كاملي را آماده اجرا داشته و داريم ، اما بر اين باور هستيم كه هدفمند كردن يارانه‌‏ها نيازمند اجماع ملي در ميان هم نخبگان كشور اعم از داخل حكومت و بيرون حكومت است.
وي افزود : هدفمند كردن يارانه‌‏ها يك طرحي بسيار بزرگ در اقتصاد ملي است و بدون توجه بر اجماع ملي نمي توان آن را اجرا كرد.
وي افزود : سليقه اكثريت مجلس شوراي اسلامي مخالفت جدي با طرح واقعي كردن قيمت‌‏ها كه از مهمترين مباحث مربوط به هدفمند كردن يارانه‌‏هاست ، قراردارد و تعجب مي‌‏كنم چرا چنين چيزهايي را به دولت نسبت مي‌‏دهد .
رمضان‌‏زاده در پاسخ به سوال خبرنگاري كه نظر وي را در خصوص كانديداتوري هاشمي‌‏رفسنجاني جويا شده بود ، گفت : بنده در موضع سخنگوي دولت نمي‌‏توانم در مورد كانديداتوري كسي اظهار نظر كنم ، اما بر اين باوريم كه هر چه امكان رقابت در انتخابات بيشتر باشد ، مشاركت مردم بيشتر مي‌‏شود و بايد از حضور همه كساني كه در خود شايستگي كانديداتوري را مي‌‏بينند ، استقبال كرد .
وي افزود: نبايد محدودي غير قانوني و فراقانوني براي كسي در اين زمينه بوجود بيايد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اظهارات سخنگوي قوه قضائيه مبني بر مناظره نماينده شوراي نگهبان و رييس جمهور در مورد انتخابات مجلس هفتم گفت: من فكر مي‌‏كنم نبايد اين موضوع را خيلي ادامه دهيم اما بازهم تاكيد مي‌‏كنيم كه اگر سخنگوي شوراي نگهبان مايل هستند كه صادقانه با مردم روبرو شوند، مكتوباتي را كه در اختيار دارند، علني كنند تا معلوم شود كه چه كسي به سخنان رهبري پايبندي داشته و چه كسي نداشته است.
وي افزود: بحث ارائه گزارشي عددي يا اسمي نيست بلكه بحث دستور رهبري در مورد تامين نظرات آقايان كروبي و خاتمي در مورد وضعيت رد صلاحيت شدگان است كه اميدواريم آقاي الهام با توجه به مكتوبات موجود صادقانه با مردم برخورد كنند.

سخنگوي دولت ، گفت : عدم پايبندي اروپايي‌‏ها به تعهدات خود ، ما را به تجديد نظر در تصميمات اتخاذ كرده ، وادار خواهد كرد و هيچ شبهه‌‏اي در مورد آن وجود ندارد .

به گزارش خبرنگار "ايلنا" ، عبدالله رمضان‌‏زاده در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاري در خصوص پشت كردن اروپا به تعهدات خود سوال كرده بود ، گفت : مذاكرات اروپا و ايران تازه شروع شده است ، اما شبهه‌‏اي نيست كه در صورت عدم پايبندي آنها ، ما نيز در تعهدات خود تجديد نظر خواهيم كرد.
سخنگوي دولت در خصوص دعوت از "مريم رجوي" براي حضور در پارلمان اروپا ، گفت : دعوت از كساني كه در تمام دنيا ، تروريست بودن آنها محرز شده است و خودشان هم بر آن اذعان دارند ، با هيچ يك از معيارهاي شناخته شده بين المللي سازگاري ندارد.
وي افزود: اين مساله مانند اين است كه مجلس ما آقاي زرقاوي را به مجلس دعوت كند تا درمورد اروپا يا آمريكا سخنراني كند ، بنابراين اين اقدامات فارغ از ساير بحث‌‏هايي كه با اروپايي‌‏ها داريم ، با هيچ يك از معيارهاي شناخته شده بين‌‏المللي در مبارزه با تروريسم همخواني ندارد.
رمضان‌‏زاده اين اقدام را براي كشور دعوت كننده ، فضاحت‌‏بار خواند و گفت : از نظر ما واقعيت اين است كه اين گروه مرده است و حساسيت چنداني براي ما برنمي‌‏انگيزد .
سخنگوي دولت در زمينه وضعيت زائران ايراني بازداشت شده در عراق ، گفت : متأسفانه به دليل عدم وجود يك حاكميت قابل اطمينان در عراق فعلي كه نتيجه اشغال اين كشور است ، ما هنوز به نتيجه‌‏اي در اين زمينه نرسيده‌‏ايم ، چرا كه وزارت كشور عراق نمي‌‏تواند پاسخگوي مشكلات بين‌‏المللي كشور عراق باشد و نيروهاي متفاوتي در حاكميت عراق دخيل هستند.
وي افزود : متأسفانه هنوز هم برخي از بعثي‌‏هاي سابق در حكومت عراق حضور دارند ، اما ما هم از طريق وزارت كشور و هم از طريق وزارت خارجه پيگيري هاي لازم انجام مي شود.
رمضان زاده از هم علاقمندان به زيارت اماكن مقدس عراق خواست كه به صورت قانوني از كشور خارج شوند كه اسامي آنها در اختيار دولت باشد تا در زمينه مشكلات احتمالي بتوان اقدام كرد.
سخنگوي دولت در پاسخ سوالي مبني بر صحت خبر بستن چهارحساب بانكي "گلبديني حكمتيار" ، گفت : ما در چارچوب قطع‌‏نامه‌‏هاي سازمان ملل در مورد مبارزه با ترور كارهاي خود را انجام داده‌‏ايم و اين اقدام جديدي نبوده است.
خبرنگاري پرسيد ، گفته مي‌‏شود براي كنار گذاشتن طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش از دستور كار مجلس ، حاجي چند تن از مديران كل استان‌‏ها را تغيير داده است ، همچنين بعد از حادثه دانشگاه علم و صنعت تعدادي از نمايندگان مجلس خواستار بركناري هادي خانيكي بودند كه اين اتفاق رخ داد ، آيا دولت حاضر است براي تعامل با مجلس از مواضع خود كوتاه بيايد ؟
رمضان‌‏زاده در پاسخ به اين سوال ضمن ابراز تأسف از كنار رفتن يكي از برجسته‌‏ترين چهره‌‏هاي وزارت علوم ، گفت : آقاي خانيكي داراي همه جوانب كار در حوزه كاري خود بود ، اما همچنان كه در استعفاءنامه ايشان آمده است ، در اثر فشارهاي سياسي فضاي كار براي ايشان وجود نداشت.
وي افزود : متن استعفاءنامه ايشان ، گوياي مشكلات حوزه فرهنگ كشور و خصوصاً فعاليتهاي فرهنگي دانشجويان است.
رمضان‌‏زاده در خصوص اظهارات نائب رييس مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه مجلس كمك خواهند كرد تا دولت تا پايان عمر خود خدمات خود را ارائه دهد ، گفت : نمي‌‏دانم واقعاً چه بگويم ، اگر كمك و تعامل با دولت اين است كه ما مي‌‏بينيم ، خدا رحم كند اگر اراده عدم تعامل شكل بگيرد .
وي افزود : اميدواريم اين سخنان به اين معنا باشد كه از اين پس شاهد برخورد با دولت نخواهم بود .
سخنگوي دولت در خصوص اظهارات رييس مجلس شوراي اسلامي در همايش اصولگرايان مبني بر اينكه دولت برخلاف شعار "زنده باد مخالف" ، هيچ مسوول غيرهمراهي را در كابينه خود راه نداد ، گفت : من متن سخنان آقاي حداد را نديده‌‏ام و نمي‌‏دانم كه واقعاً چنين سخناني را بيان كرده‌‏اند يا نه . اما آقاي رييس‌‏جمهور كساني را در كابينه به كار گرفتند كه برنامه‌‏هاي ايشان را قبول داشته باشند و طبيعتاً نمي‌‏توان از يك مسوول اجرايي انتظار داشت كه افرادي را كه مخالف برنامه هايش هستند به كار بگيرد.
وي افزود: تعجب مي كنم كه كسي در حوزه سياست باشد و چنين حرفهايي بزند ، به همين دليل بعيد مي‌‏دانم كه آقاي حداد چنين گفته‌‏هايي داشته باشند.
رمضان‌‏زاده تصريح كرد : آنچه مهم است ، بي طرفي افراد در مواضع داوري است ؛ مثلا حضور رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در جلسه انتخاباتي يك جناح سياسي مقداري شبهه آفرين است .
سخنگوي دولت در خصوص سرنوشت پيگيري وضعيت وبلاگ نويسان ، گفت : آقاي رييس‌‏جمهور همچنان بر پيگيري مساله شكايتي در مورد رفتار با وبلاگ نويسان هستند .
وي تأكيد كرد : رييس جمهوري علاوه بر ارجاع نامه مربوطه به هيأت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي جهت پيگيري موارد نقض قانون اساسي ، شخصاً نيز پيگير موضوع هستند كه اميدواريم نتيجه اين اقدامات رفع شبهه از افكار عمومي باشد .

سخنگوي دولت ، گفت : واقعيت وسايل ارتباطي و جامعه امروز اين است كه نمي‌‏توان جلوي اطلاع‌‏رساني را گرفت ، اگر چه برخي محدوديت‌‏هايي را براي آن ايجاد مي‌‏كنند .

به گزارش خبرنگار "ايلنا" ، عبدالله رمضان‌‏زاده ، در ادامه كنفرانس خبري خود با خبرنگاران در خصوص جلوگيري از فعاليت شبكه "المنار" ، گفت : تعجب از كساني است كه بيشتر از هم فرياد آزادي اطلاع رساني را دارند ، مانند كشورهاي اروپايي كه محدوديت‌‏هايي را براي برخي شبكه‌‏هاي مستقل به وجود مي‌‏آورند ، فارغ از اين كه محتواي اين شبكه‌‏ها چيست .
وي در خصوص برخورد با پديده وبلاگ‌‏نويسي نيز با بيان اين كه اين پديده قابل مبارز نيست ، گفت : برخي به دليل ناآشنايي با مفاهيم امروزي وسايل ارتباطي و تكونولوژي‌‏هاي جديد فكر مي‌‏كنند كه مي‌‏توان با اين پديده برخورد كرد.
رمضان‌‏زاده در خصوص ايجاد محدود براي تردد خبرنگاران را ، در حوزه شهرداري تهران دانست و ابراز اميدواري كه شهرداري در اين زمينه توضيحات لازم را ارائه دهد.
رمضان‌‏زاده در پاسخ به سوال خبرنگاري كه دولت را در خصوص عدم ارائه مجوز انتشار روزنامه به گروه‌‏هاي اصلاح طلب مورد سوال قرار داده بود ، گفت : اجازه انتشار مطبوعات توسط هيأت نظارت بر مطبوعات صادر مي‌‏شود كه فقط دبيري اين جلسات با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و بقيه افراد منصب يا منتخب دولت نيستند .
وي افزود : اگر چنين تصميمي گرفته شده باشد كه به گروه‌‏هاي اصلاح‌‏طلب مجوز انتشار نشريه صادر شود ، برخلاف دستور مقام معظم رهبري براي مشاركت حداكثري در انتخابات است .
رمضان‌‏زاده يكي از لوازم مشاركت حداكثري را آزادي بيان و مطبوعات عنوان كرد و گفت : نمي‌‏توان با محروم كردن عده‌‏اي از اسكان ارتباط با مردم ، انتظار دعوت آنها از مردم براي مشاركت در انتخابات را داشت .
رمضان زاده در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص طرح الزام دولت به ادامه فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي در مجلس ، گفت : مجلس هر تصميمي بگيرد ، دولت موظف به اجراي آن است و ما منتظر تصميم مجلس هستيم تا نظرات كارشناسي خود را اعلام كنيم .
وي در مورد طرح موضوع بازگرداندن معاونت پژوهشي به آموزش و پرورشي در مجلسي نيز ، گفت : دولت با توجه به كار كارشناسي كه انجام داده به اين نتيجه رسيده است كه نبايد امر پژوهش از امر آموزش جدا شود و در واقع تمام آموزگاران ، مربيان و دست‌‏اندركاران آموزش و پرورش همه بايد در كنار آموزشي به امر پرورش هم بپردازند .
وي افزود : به نظر ما قرار دادن يك واحد يا فرد خاص به عنوان مسئول پرورشي در مدارس ،‌‏ كاري غير فني و غير كارشناسي است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رمضان زاده تصريح كرد : در اين زمينه جناب آقاي حاجي به تنهايي نمي‌‏تواند تصميم بگيرد و بايد دولت در مورد آن تصميم‌‏گيري كند .
سخنگوي دولت در مورد اظهارات خطيب نماز جمعه تهران در هفته گذشته مبني بر وضعيت نابسامان فرهنگي در شهرستان بم ، گفت : من واقعا سوال دارم كه آيا بيان چنين مطلبي و نثار كردن اين اتهام‌‏ها عليه مردم ، اشاعه فحشا هست يا نه ؟
وي افزود : استان كرمان از استان‌‏هايي است كه در مسير ترانزيت مواد مخدر قرار دارد و علي‌‏رغم شهداي بسياري كه از مردم شريف اين استان داشتيم ، حضور اشرار و ناامني‌‏هايي نيز در اين منطقه وجود داشت كه طبيعتاً زلزله نتوانسته آن را از بين ببرد .
رمضان زاده تصريح كرد : حتماً مواردي را مي‌‏توان شاهد بود كه اعتياد به مواد مخدر داشته باشند ، اما ارتباط دادن اين مساله با زلزله بازسازي دولت چيزي است كه من نمي‌‏توانم در مورد آن اظهار نظر كنم .
وي افزايش NGO ها را از افتخارات دولت دانست و گفت: يافته‌‏هاي جديد جامعه شناختي در دنيا نشان مي‌‏دهد كه جوامعي امكان رشد و توسعه بيشتر دارند كه سرمايه اجتماعي گسترده‌‏تري در آن شكل بگيرد كه مهمترين شاخصه سرمايه اجتماعي را نيز وجود نهادهاي غير دولتي مردمي مي‌‏دانند ، بنابراين ما نه تنها گسترش NGO ها را عيب نمي‌‏دانيم ، بلكه از شكل‌‏گيري و فعاليت آنها استقبال مي‌‏كنيم .

ادامه دارد

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15776

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنگوي دولت: نمي‌‏دانم سخنان خطيب نماز جمعه تهران درخصوص نثار كردن اتهاماتي عليه مردم، اشاعه فحشا هست يا نه، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016