پنجشنبه 17 دی 1383

گلوله كوچكي كه بهمني بزرگ آفريد، گفتگوي خسرو شميراني با امير افشار؛ آغازگر مقابله با "نشنال جئوگرافيك"، شهروند

khosro shemiranie
SHAHRVAND

امير افشار و وبلاگ او "از امروز"
www.azemrooz.com
آغازكننده حركتي در مخالفت با تغيير نام خليج فارس توسط موسسه غول پيكر نشنال جئوگرافيك بودند. حركتي كه به قول او همچون گلوله ي برفي كوچكي آغاز شد و به بهمني تبديل شد كه سرانجام بزرگترين موسسه تدوين و چاپ مقالات و نقشه هاي علمي جغرافيايي در سطح جهان را به عقب نشيني واداشت.
!ng1025امير افشار مهندس راه و ساختمان است و در كار خود موفق! او قبل از مهاجرت به كانادا در سال 2001، با كمتر از سي سال سن، به عنوان مهندس مشاور در پروژه هاي بزرگ صنعت نفت و آب ايران همكاري داشته است. او پس از پشت سر گذراندن ناملايمات اوليه مهاجرت، امروز در تورنتو در يك شركت مهندسي ساختماني مشغول كار است.
خ. ش
-------------------

آقاي امير افشار نام وبلاگ شما 3 دبليو دات از امروز دات كام است، يعني توسط سرويس دهنده هاي وبلاگ "هوست" نميشود. . .
ــ من "از امروز " را در مارچ 2003 با استفاده از سرويس "بلاگ اسكاي" راه انداختم. در ژانويه 2004 يعني اولين روزهاي پس از فاجعه ي بم به ه!مراه چند وبلاگ ديگر حركتي براي جمع آوري كمك به قربانيان فاجعه آماده كرديم، اما ناگهان سرويس دهنده ي وبلاگ از كار افتاد و من هم كه گرماگرم جمع آوري كمك بودم تصميم گرفتم با گذاشتن 3 دبليو در جلوي "از امروز" مشكل را حل كنم. در آن حركت ما توانستيم چندين هزار دلار كمك جمع آوري كنيم كه مستقيما به قربانيان فاجعه رسيد.

در عين حال حركت شما در مقابله با تغيير نام خليج فارس امروز به يك موفقيت رسيده است. لطفا توضيح بدهيد كه ماجرا چگونه آغاز شد؟
ــ 18 آبان (8 نوامبر) يكي از دوستانم خبر داد در چاپ جديد "نشنال جئوگرافيك" كه در كتاب فروشي ها قابل دسترسي است، نام خليج فارس تغيير يافته است. خبر او دقيق نبود و د'd1 حد نقل قول بود. جستجويي در اينترنت كرديم، اما هنوز نقشه هاي جديد "آن لاين" منتشر نشده بودند. همين دوستم دو روز بعد به يك كتابفروشي مراجعه كرده و در حالي كه "نقشه ي جديد" را در مقابل خود داشت با من تماس گرفت. خبر دقيق اين بود كه نام ديگري داخل پرانتز زير نام خليج فارس افزوده شده است. اطلاعات دقيق مذ1بوط به "نقشه" و صفحه اي كه اين جعل در آن صورت گرفته بود را گرفتم و همان لحظه اين اطلاعات را بر روي وبلاگ خود منتشر كردم. دو ساعت بعد سايت "صبحانه" و در همين تاريخ وبلاگ "سوسك نامه" نيز به اين موضوع اشاره كردند. گرچه آغازگر اين حركت "از امروز" و دو وبلاگ مذكور بودند اما واقعيت اين است كه سايت "مرز پرگهر"! خيلي بيشتر به اين ماجرا پرداخته بود، به گمانم اين سايت بيش از دو هفته پيش از ما مسئله را مطرح كرده بود.
پس از انتشار مطلب توسط ما شبكه عظيم وبلاگ نويسان ايراني به حركت درآمد. در يكي دو روز اول بيش از 80 وبلاگ و وب سايت به "از امروز" لينك دادند كه در نتيجه بازديد كنندگان از 500ــ400 نفر در رà6ز به 5000ـ4000 نفر افزايش يافت. البته وبلاگ ها و سايتهاي ديگر به نوبه خود مطالب مفصل تر و دقيق تري در اين رابطه ارائه دادند و اين حركت در همه ي جوانب گسترش يافت. بي بي سي در خارج و شرق در داخل از جمله رسانه هايي بودند كه به "از امروز" لينك دادند و اعتماد طي مطلبي به نقش وبلاگها در اين رابطه پرداخت.
lineچرا اصولا چنين حركتي لازم بود؟
ــ واقعيت اين است كه استفاده از نام ديگري بجز خليج فارس امر تازه اي نبود. بار اول در دهه پنجاه ميلادي، به قول بعضي از سوي عبدالناصر، به قول بعضي ديگر توسط قاسم اين اصطلاح نوظهور استفاده شد. مراجع ديگري ذكر كرده اند كه براي اولين بار توسط يك نويسنده كه فكر ميكنم«چارلز بلبوريو» بوده است، اين اصطلاح به عنوان نام كتابي از وي استفاده شده است. سرانجام اما از دهه هشتاد بدين سو استفاده از اصطلاح دوم رايج تر شد. نكته اينجاست كه نام خليج فارس يا خليج پارس پشتوانه ديرين تاريخي دارد كه در عين حال نشانگر هويت تاريخي اين قطعه از جهان است. پيوند آن با نام ايران ريشه در هزاران سال تاريخ ما دارد و از اين رو با هويت ايراني نيز درآميخته است. شخصا نگران آن بودم كه تغيير نام به تغيير بسياري چيزهاي ديگر بيانجامد.
اما چرا اين حركت در اين لحظه مشخص آغاز شد به دليل اعتبار «نشنال جئوگرافيك» به عنوان يك مرجع معتبر است. تغيير نام در ا'edن «نقشه» ميتوانست به گسترش سريع اصطلاح جديد و رسميت دادن هرچه بيشتر به آن بيانجامد.
البته امروز همه ما ميدانيم كه تغيير نام در «نقشه نشنال جئوگرافيك» به خليج فارس محدود نميشود.
آنها نام كيش را قيس و لاوان را به شيخ شعب تغيير داده بودند و در عين حال زير نامهاي ابوموسي'a1 تنب بزرگ و تنب كوچك عبارت «اشغال شده توسط ايران و مورد ادعاي امارات» اضافه شده بود.

شايعه اي مدعي است كه«نشنال جئوگرافيك» براي انجام تغييرات نامبرده در نقشه جديد مبالغ بالايي دريافت كرده بوده است...
ــ به نظر من در چنين مواقعي هميشه چنين شايعاتي بر سر زبانها مي اذdتند. ممكن است اينطور باشد و شايد هم خير. به نظر من احتمال وجود پايه هاي مادي براي اين شايعه بعيد است.

آيا تصور ميكرديد كه آنچه آغاز كرديد به اين شكل و سرعت گسترش بيابد؟
ــ به عنوان يك وبلاگ نويس به ميزان برد كار خود كم و بيش آشنا هستم. با توجه به لينك هاي متقابلي كه وبلاگ نويسان به يكديگر ميدهند ميدان مشخصي پوشش مي يابد. هرگز فكر نميكردم اين خبر به وب سايتها و خبرگزاريها برسد. اين در حقيقت يك شليك معكوس و طبيعتا خارج از انتظار بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين حركت چه تاثيري بر روي برداشت ما از نيرو و دامنه عمل وبلاگ ميگذارد؟
ــ ميدانيم كه وبلاگ يك رسانه شخذ5ي است. به بيان نظرات، نوشته ها و احساسات فرد، با زبان مخصوص خود او فضا ميدهد و از اين ديدگاه هر واحد آن از دامنه وسيعي برخوردار نيست، اما توسط لينك هاي متقابل به يكديگر يك شبكه درهم تنيده پديد آمده است.
نكته مهم ديگر اين است كه وبلاگ يك رسانه دو سويه است و با وجود قسمت نظردهي، هر خواننده ميتواند به محض خواندن، نظر خود را درباره آن نوشته مشخص به نويسنده بازگرداند و اين سبب پويايي اين رسانه ميشود.
اين حركت نشان داد كه وبلاگ ها ميتوانند با استفاده از دو ويژگي برشمرده به موضوعي كه از اهميت مشخصي برخوردار است پوششي شايسته بدهند. در مورد خليج فارس، گلوله برفي كوچكي به حركت درآمد و در مسير وبلاگها به بهمن بزرگي تبديل شد كه براي غولي همچون «نشنال جئوگرافيك» غيرقابل گريز بود.
ماجرا اين گونه بود كه طي سه روز بازديدكنندگان «از امروز» 10 برابر افزايش يافتند. در عين حال بيش از 150 وبلاگ به اين موضوع پرداختند و مطالب گوناگوني درباره آن نوشتند. با يك حساب سرانگشتي ميبينيد كه مجموعه وبلاگ ها چه دامنه گسترده اي را پوشش دادند.
تومار اينترنتي عليه ابداع نشنال جئوگرافيك تهيه شد و نزديك به صد هزار امضاء جمع آوري كرد. اين كار در نوع خود دست كم در ميان ما ايرانيان منحصر به فرد است و نقش وبلاگ ها در آن قابل كتمان نيست.

آيا به نظر شما با عقب نشيني نشنال جئوگرافيك بر روي اينترنت اين ماجرا خاتمه يافته است؟
ــ واقعيت اين است كه ما نميتوانيم تمام جهان را به عدم استفاده از عبارات ديگر در اين رابطه مجبور كنيم و همانطور كه گفتم به دليل اهميت جايگاه علمي و جهاني «نشنال جئوگرافيك» اصلاحيه در انتشارات ايà4 موسسه مورد نظر ما بود...

اما نسخه هاي چاپي هنوز در بازار هستند...
ــ بله! من فكر نميكنم آنها به جمع آوري نسخه هاي چاپي بپردازند. گرچه در موارد مشخصي با اهميت بسيار بالا اين كار از سوي موسسات ديگر صورت گرفته است. اما بعيد ميدانم بتوان آنها را به اين كار وادار ساخت.
!g1025آنچه ما ميتوانيم با هوشياري و آمادگي خود جلوگيري كنيم تكرار اين چنين ابداعاتي در چاپ هاي آينده نشنال جئوگرافيك است. پس براي سال آينده گوش به زنگ باشيم!

آقاي امير افشار از شما سپاسگزار
گفت وگو در تاريخ 2 ژانويه.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16573

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گلوله كوچكي كه بهمني بزرگ آفريد، گفتگوي خسرو شميراني با امير افشار؛ آغازگر مقابله با "نشنال جئوگرافيك"، شهروند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016