شنبه 26 دی 1383

سخنگوي كاخ سفيد: ايران به ملت عراق براي ايجاد آينده‌اي دموكراتيك و مسالمت آميز كمك كند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي خارجي
سخنگوي كاخ سفيد گفت ايران، سوريه و ديگر كشورهاي منطقه بايد به ملت عراق براي ايجاد آينده‌اي دموكراتيك و مسالمت آميز كمك كنند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پايگاه اينترنتي كاخ سفيد با مخابره‌ي اين خبر به نقل از اسكات مك كللان، سخنگوي كاخ سفيد در يك جلسه‌ي مطبوعاتي در پاسخ به سوالي در خصوص اتهامات غير مستند مبني بر دخالت ايران در امور عراق گفت: سخن من هماني است كه ما پيشتر در اين باره گفته‌ايم، مبني بر اين كه تمام ملتهاي منطقه وظيفه دارند به مردم عراق كمك كنند تا به سوي ساختن آينده‌اي آزاد و مسالمت آميز حركت كنند.
وي افزود: ايران نيز مانند سوريه و ديگر كشورهاي منطقه شفاها و كتبا در اسنادي كه به امضا رسيده گفته‌اند كه اطمينان مي‌دهند بتوانند در آينده‌ي عراق نقشي سازنده را ايفا كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سخنگوي كاخ سفيد گفت: اين كشورها نبايد سعي كنند در نتيجه انتخابات (عراق) تاثير بگذارند، آنها بايد بكوشند به مردم عراق كمك كنند آينده‌اي دموكراتيك و همواره با صلح را بسازند.
مك كللان در ادامه گفت: آنها تعهداتي بر اين مبنا داده‌اند و ما انتظار داريم به آن تعهدات عمل كنند و در آينده‌ي عراق نقشي سازنده داشته باشند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16947

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنگوي كاخ سفيد: ايران به ملت عراق براي ايجاد آينده‌اي دموكراتيك و مسالمت آميز كمك كند، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016