دوشنبه 28 دی 1383

كميته مركزى اصولگرايان شب گذشته در منزل آقاى على اكبر ناطق نورى نامزد نهايى اصولگرايان براى انتخابات رياست جمهورى جلسه داشت، شرق

تصميم گيرى در فرمانيه

شرق: كميته مركزى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى شب گذشته در فرمانيه تهران منزل آقاى على اكبر ناطق نورى رئيس اين شورا تشكيل جلسه دادند تا نامزد نهايى اصولگرايان براى انتخابات رياست جمهورى را انتخاب كنند. در اين جلسه به جز پنج عضو اوليه كميته انتخاب: على اكبر ناطق نورى، حبيب الله عسگراولادى (نماينده حزب موتلفه اسلامى)، محمدرضا باهنر (نماينده جامعه اسلامى مهندسين)، سيدرضا تقوى (نماينده جامعه روحانيت مبارز) و حسين فدايى (نماينده جمعيت ايثارگران) دو نماينده از سوى جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز حضور داشتند. جمعيت ايثارگران يك شب قبل از اين جلسه اعلام كرده بود كه غلامعلى حدادعادل و محمدباقر قاليباف را هم شايسته اين مقام مى داند و نام آنها را به فهرست نامزدهاى اصولگرايان براى انتخابات رياست جمهورى اضافه مى كند. اين جمعيت همچنين اعلام كرده است درصورتى كه على اكبر ولايتى به عنوان نامزد اصولگرايان وارد انتخابات شود آنان از محمود احمدى نژاد حمايت خواهند كرد. در عين حال منابع نزديك به على اكبر ولايتى نيز اعلام كرده اند اگر على لاريجانى به عنوان نامزد شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى انتخاب شود ولايتى به صورت مستقل وارد انتخابات مى شود. ورود مستقل ولايتى مهمترين اتفاقى است كه در هفته گذشته در اردوى اصولگرايان رخ داد و آنان را با مسائل تازه اى مواجه ساخت. گفته مى شود ولايتى به پشتوانه يكى از بزرگان نظام چنين كارى را انجام داده است و به همين دليل برخى از اعضاى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى پيشنهاد كرده اند اين شورا از نامزدى ولايتى حمايت كند و آنگاه اصولگرايان با مراجعه به هاشمى رفسنجانى تلاش كنند وى را از نامزدى منصرف كنند. منابع آگاه خبر داده اند با وجود آنكه قبلاً هاشمى رفسنجانى اعلام كرده است در ميان پنج نامزد اصولگرايان ولايتى را از همه بهتر مى داند اما اين تاكتيك اصولگرايان نتيجه اى جز سكوت رفسنجانى نخواهد داشت ضمن آن كه نامزدى ولايتى منجر به راديكاليزه شدن شوراى هماهنگى انقلاب و غلبه جمعيت ايثارگران بر جناح هاى ميانه رو آن خواهد داشت. اتفاقى كه شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى را به شدت شكننده خواهد ساخت. گزارش ايرج جمشيدى خبرنگار پارلمانى شرق را از جلسه ديروز مجلس در ادامه اين خبر بخوانيد.
• تغيير مسير شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب
گروه سياسى، ايرج جمشيدى : تفاوت ديدگاه گروه هاى سياسى عضو شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب درباره تعيين نامزد مورد حمايت اين شورا در انتخابات رياست جمهورى سال آينده باعث شد تا در آخرين جلسه اين شورا تعدادى از گروه هاى سياسى عضو، توقف غيررسمى و غيرعلنى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب را خواستار شوند. ديروز شمارى از نمايندگان عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس به همراه چند تن از نمايندگان عضو فراكسيون وفاق و كارآمدى به خبرنگاران اعلام كردند سران اصلى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب به اين نتيجه رسيده اند كه اين شورا هم به لحاظ سيما و هم به لحاظ مبنا كاركرد اصلى خود را از دست داده لذا بهتر است اين شورا ماهيت خود را تغيير داده و بيشتر به سوى معرفى كانديدايى حركت كند كه در افكار عمومى به عنوان كانديداى مستقل شناخته شود. همچنين چند تن از نمايندگان عضو فراكسيون اصولگرايان كه طرفدار كانديداتورى «على اكبر ولايتى» هستند از اقدام شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب در حذف وى انتقاد كرده اند. يك نماينده مجلس به خبرنگار شرق گفت: در آخرين جلسه شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب از على اكبر ولايتى انتقاد شديد به عمل آمده و وى را به خودزنى سياسى متهم كرده اند. على اكبر ولايتى هفته گذشته اعلام كرد از آنجا كه شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب در معرفى كانديداى مورد حمايتش تعلل به خرج داده است او به صورت مستقل وارد انتخابات رياست جمهورى مى شود. تصميم ولايتى با نارضايتى شديد طيف راديكال شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب مواجه شد. شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب از سيزده گروه و حزب سياسى تشكيل شده است. اين شورا توانست اكثر كانديداهاى مورد نظر خود را به مجلس هفتم وارد كند. در انتخابات شوراها هم كانديداهاى مورد حمايت اين تشكل تحت نام ائتلاف آبادگران تمام پانزده كرسى تهران را به دست آوردند و در بسيارى از شهرستان ها هم به پيروزى رسيدند. اين شورا اگرچه قصد داشت با تشكيل شورايى مركب از پنج نفر به رياست على اكبر ناطق نورى از ميان پنج نامزد مطرح خود يعنى على لاريجانى، على اكبر ولايتى، محسن رضايى، محمود احمدى نژاد و احمد توكلى يكى را به عنوان كانديداى مورد حمايت خود در انتخابات رياست جمهورى انتخاب كند، اما در نهايت موفق نشد. محسن رضايى راه خود را جدا كرد. محمود احمدى نژاد اساساً در نشست هاى انتخاباتى اين شورا حضور نيافت و احمد توكلى هم بيشتر به ارائه طرح هاى اقتصادى توده گرايانه برآمده است. در اين ميان رقابت اصلى بين ولايتى و لاريجانى بود. اما لاريجانى از حمايت بيشترى به خصوص از سوى طيف جوان شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب برخوردار است. همين مسئله باعث شد تا وقتى كه على اكبر ولايتى اعلام كرد در صورتى كه هاشمى رفسنجانى كانديداى انتخاباتى شود به نفع وى كناره گيرى خواهد كرد با انتقاد شديدى از سوى جوانان اصولگرا مواجه شود. و حتى ولايتى به عامل نفوذى گروه هاى رقيب ميان شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب متهم شد. ولايتى هم اگرچه از حمايت طيف سنتى و معتدل برخى از گروه هاى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب برخوردار است اما در اقدامى اعتراضى كناره گيرى خود را از شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب و ورود مستقل به عرصه انتخابات اعلام كرد و در محافل خصوصى به انتقاد از برخى گروه هاى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب پرداخت.
• انشعابى مهم
همان گونه كه پيش بينى مى شد خروج اعتراضى ولايتى از شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب تاثيرى مهم را ميان گروه هاى سيزده گانه عضو شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب برجا گذاشت. اين شورا كه پيش از اين هم تحت تاثير انتشار خبر كانديداتورى هاشمى رفسنجانى برخى تحركات حمايتى اعضاى خود را از كانديداتورى هاشمى احساس كرده بود، اين بار دچار چالش جدى تر شد. به همين دليل جلسه اضطرارى و محرمانه اين شورا تشكيل شد. به موجب خبرى كه در حاشيه مجلس منتشر شد در اين جلسه علاوه بر اينكه نگرانى برخى مقامات و شخصيت هاى مهم از چگونگى حذف ولايتى به اطلاع اعضا رسيد، راهكارهاى حفظ انسجام در شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب تا پيروزى در انتخابات رياست جمهورى سال آينده هم مورد بررسى قرار گرفت. از آنجا كه برخى تشكل هاى مهم اين شورا از جمله جمعيت ايثارگران، جامعه اسلامى مهندسين و جامعه اسلامى دانشجويان و بسيج دانشجويى حاضر به بررسى مجدد صلاحيت على اكبر ولايتى نشدند بنابراين برخى گروه هاى طرفدار ولايتى به نشانه اعتراض خواستار انحلال شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب شدند. ادامه اختلافات گروه هاى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب به همين جلسه ختم نشد و باعث صف آرايى حاميان نامزدها در مجلس نيز شد. برخى از اعضاى مهم و تاثيرگذار كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس حاميان اصلى ولايتى به شمار مى روند. به اعتقاد اين دسته از نمايندگان، لايه هاى جوان شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب به خاطر تجربه محدود و به همين دليل طرح ها و مواضع آنان به گونه اى است كه يك باره كشور را در عرصه هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و روابط خارجى با چالش مواجه مى كند. اين همان استدلالى است كه در جلسه درون گروهى طرفداران ولايتى در مجلس مطرح شد، لذا آنان بار ديگر خواستار آن شدند تا جهت حفظ وجهه و جايگاه اصولگرايان، ولايتى به عنوان تنها كانديداى مورد حمايت محافظه كاران اعلام شود. اما اين درخواستى است كه با مخالفت شديد نمايندگان طرفدار نامزدهاى ديگر در مجلس مواجه شده است. طرفداران آنها برخى از نمايندگان مجلس هستند كه به جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى تعلق دارند و يا تحت نام ائتلاف آبادگران به نمايندگى از تهران وارد مجلس شده اند. در جلسه درون گروهى اين طيف از نمايندگان محافظه كار بر عدم پذيرش ولايتى تاكيد شده. «مهدى كوچك زاده» نماينده تهران و عضو ائتلاف آبادگران ولايتى را به خروج از اصولگرايى متهم كرد و حمايت از كانديداتورى وى از سوى گروه هاى اصولگرا را منتفى دانست. البته گروه هاى جوان اصولگرايان از على لاريجانى هم گلايه دارند و بيشتر طرفدار «محمود احمدى نژاد» شهردار تهران هستند. گله جوانان محافظه كار به خاطر ديدار لاريجانى با هاشمى رفسنجانى است. چندى پيش در اخبار آمده بود كه لاريجانى هم اعلام كرده در صورت آمدن هاشمى از انتخابات كناره گيرى خواهد كرد. اما لاريجانى خبر منتشره را اصلاح كرد. لاريجانى پس از آن هم اعلام كرد تابع نظر نهايى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب است. يكى از اعضاى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس ديروز اين خبر را به خبرنگاران پارلمانى اعلام كرد. اين نماينده همچنين اعلام كرد كه على اكبر ولايتى از طريق برخى به حسن روحانى دبير شوراى عالى امنيت ملى پيام داده است به نفع وى از كانديدا شدن در انتخابات رياست جمهورى خوددارى كند. وى گفت: آنگونه كه از شرايط برمى آيد اصولگرايان نمى توانند به اجماع برسند به همين دليل گروهى به دنبال لاريجانى، برخى به سكوت رفته و تعدادى هم منتظر دقيقه نود و كنار رفتن ابرهاى تيره انتخاباتى هستند تا موضع خود را به نفع كسى كه در انتخابات پيروز مى شود، هماهنگ كنند.
• تغيير زودهنگام
به اين ترتيب شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب كه از بطن تحولات دوم خرداد ۷۶ به بعد تشكيل شد و نطفه هاى شكل گيرى آن مشخصاً بعد از انتخابات مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ بسته شد، اينك در كمتر از پنج سال در آستانه غروب زودهنگام قرار گرفته است. اين شورا در شرايطى تشكيل شد كه نيروهاى دوم خردادى در دو انتخابات مهم رياست جمهورى سال ۷۶ و مجلس ششم در سال ۷۸ به پيروزى قاطع رسيده بودند. تحركات اوليه براى سازماندهى مجدد نيروهاى اصولگرا در جلسات درون گروهى صورت گرفت. در نهايت از دل همين جلسات جبهه اى سياسى به نام شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب شكل گرفت كه وظيفه اصلى آن سازماندهى و روحيه دادن به گروه هاى محافظه كار پس از تحمل دو شكست پياپى بود. اين شورا جانشين جبهه پيروان خط امام و رهبرى شد. جبهه پيروان خط امام و رهبرى اصلى ترين شوراى هماهنگ كننده گروه هاى اصولگرا بود كه تا انتخابات مجلس ششم فعاليت داشت اما پس از اين انتخابات جبهه پيروان خط امام و رهبرى كه عمدتاً از محافظه كاران سنتى تشكيل شده بود، تغيير كرد و شوراى جديد جانشين آن شد. در شوراى جديد اتفاق مهمى كه رخ داد جذب نيروهاى جوانى بود كه به اصولگرايان علاقه سياسى نشان مى دادند. اين جوانان در قالب چند تشكل دانشجويى و سياسى فعاليت مى كردند. در نهايت در انتخابات مجلس هفتم هم تعداد زيادى از نيروهاى اصولگراى جوان به عنوان كانديداى مورد حمايت شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب در ليست انتخاباتى قرار گرفتند و توانستند به مجلس راه يابند. اين گروه ها براى اولين بار توانستند فردى غيرروحانى يعنى غلامعلى حدادعادل را به رياست مجلس بنشانند. اينك گروه هاى اصولگراى جوان عزم خود را جزم كردند تا فردى را بر مسند دومين مقام رسمى كشور بگمارند كه در لباس روحانيت نباشد و در ضمن آن تمايل كمترى به شخصيت ها و گروه هاى محافظه كار سنتى داشته باشد. همين مسئله واكنش زيادى را بين محافظه كاران سنتى و روحانيون ايجاد كرده است، به گونه اى كه به موازات اعتراض غيرروحانيون، نمايندگان روحانى مجلس هم مجمعى را تشكيل داده اند كه مهمترين وظيفه اش بررسى راهكارهاى حفظ موقعيت و مقام روحانيون در نظام جمهورى اسلامى است. به همين دليل اين تشكل روحانى در جلسه چهارشنبه هفته گذشته كه در كميسيون اصل نود مجلس برگزار شد علاوه بر اينكه كانديداتورى هاشمى رفسنجانى را مورد بررسى قرار داد از كنار زدن تدريجى روحانيون از مناصب مهم حكومتى و مملكتى هم ابراز نگرانى كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

• كانديداى ذخيره
اما اين تمام ماجرا نيست زيرا به محض اينكه خبر احتمال انحلال شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب در راهروهاى مجلس منتشر شد همزمان اعلام شد كه نيروهاى اصلى اين شورا سعى دارند در صورتى كه وجهه بيرونى تمام كانديداهاى فعلى آنان در افكار عمومى مورد قبول واقع نشود به مطرح كردن كانديداى سايه خود بپردازند. وى گفت: غلامعلى حدادعادل رئيس مجلس مى تواند يكى از ذخاير محافظه كاران باشد. وى افزود: نطق هاى رئيس مجلس كاملاً مكتوب و حساب شده است. وى گفت: سعى بر آن است تا رئيس مجلس را از ورود مستقيم به عرصه منازعات جناحى برحذر دارند. وى گفت: پذيرفتن نمايندگى افتخارى بم، تلاش براى دور نگه داشتن رئيس مجلس از معرفى سئوالات مستقيم و غيرمستقيم خبرنگاران، همگى از اقدامات اصولگرايان براى مصون نگه داشتن كانديداى ذخيره احتمالى خود از معرض نقد مستقيم گروه هاى سياسى رقيب است. وى افزود: اگر شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب تغيير شكل فعاليت هاى خود را به صورت غيررسمى و غيرعلنى عملى كند به سمت كانديداهاى ذخيره اما در سايه حركت خواهد كرد.

Copyright: gooya.com 2016