دوشنبه 28 دی 1383

اظهارنظر شيرين عبادى فعال حقوق بشر، بازتاب وسيعى در مطبوعات جهان داشت، مصطفى قوانلوقاجار، شرق

اظهارنظر شيرين عبادى فعال حقوق بشر، بازتاب وسيعى در مطبوعات جهان داشت. با آنكه خبر مربوط به شيرين عبادى يك خبر كوتاه از واكنش او نسبت به احضار به دادگاه بود، اما مطبوعات آمريكايى اين خبر را برجسته كرده اند. به نظر مى رسد از زمانى كه او جايزه نوبل را دريافت كرده به فردى مشهور در ميان مطبوعات جهان تبديل شده است. روزنامه هاى واشينگتن تايمز، نيويورك تايمز، لس آنجلس تايمز و گلاب اندميل تيترهاى مشابه اى در مورد او نوشته اند. «برنده نوبل به دادگاه نمى رود» و يا« برنده نوبل احضار به دادگاه را نمى پذيرد» عناوين مطبوعات آمريكايى است. اما روزنامه واشينگتن تايمز به موضوع شركت اقليت هاى عراقى مقيم ايالت هاى مختلف آمريكا در انتخابات مجلس موسسان عراق اشاره كرده و مى نويسد از زمانى كه اقليت مسيحى در عراق در معرض تهديد و كشتار قرار دارند، در آمريكا نيز به دليل قوانينى كه براى برگزارى انتخابات در نظر گرفته شده شمار زيادى از آنها عملاً از شركت در اين انتخابات محروم شده اند. به نوشته واشينگتن تايمز تنها در سان ديه گو حدود ۲۵ هزار عراقى آشورى - كلدانى واجد شركت در انتخابات زندگى مى كنند. به نوشته واشينگتن تايمز در بعضى مناطق آمريكا، عراقى ها براى ثبت نام جهت شركت در انتخابات بايد هفته آينده رنج سفرى ۱۳۵۰ كيلومترى را بر خود هموار سازند و دوباره در روز سى ام ژانويه، يازدهم بهمن، براى رأى دادن اين سفر را تكرار كنند. به نوشته واشينگتن تايمز سازمان بين المللى مهاجرت كه در ژنو سوئيس مستقر است و برگزارى انتخابات عراق را در ساير كشورهاى جهان متعهد شده است، در مورد آمريكا ۵ شهر (واشينگتن، نشويل، شيكاگو، ديترويت و لس آنجلس) را در سراسر اين كشور برگزيده تا ۲۴۰ هزار عراقى واجد شرايط در انتخابات شركت كنند. براساس آمار اين سازمان حدود يك ميليون عراقى ساكن خارج از اين كشور مى توانند در انتخابات سرنوشت ساز اواخر ماه ميلادى جارى شركت كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نينا شى مدير مركز آزادى هاى دينى آمريكا، به واشينگتن تايمز گفته است كه موضع انفعالى آمريكا نسبت به حق و حقوق مسيحيان عراق از نبود گوش شنوا در دولت آمريكا و بى توجهى به اهميت دين در جهان اسلام و خاورميانه حكايت مى كند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17052

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اظهارنظر شيرين عبادى فعال حقوق بشر، بازتاب وسيعى در مطبوعات جهان داشت، مصطفى قوانلوقاجار، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016