دوشنبه 28 دی 1383

واكنش قوه قضاييه به بيانيه پارلمان اروپا، ايران

سخنگوى قوه قضاييه در واكنش به بيانيه پارلمان اروپا مبنى بر نقض حقوق بشر در ايران گفت: برخى مجامع بين المللى از جمله اتحاديه و پارلمان اروپا با وارد كردن اتهام به كشورهاى مستقلى نظير ايران، چهره خود را مخدوش مى كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17053

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'واكنش قوه قضاييه به بيانيه پارلمان اروپا، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016