دوشنبه 28 دی 1383

نظرسنجي روزنامه جمهوري اسلامِ در مورد نامزدهاي رياست جمهوري

جديدترين نظرسنجي در مورد اقبال مردم از نامزدهاي رياست جمهوري كه در حدود نيمي از استانهاي كشور بعمل آمده , حكايت از همچنان پيشتاز بودن آيت الله هاشمي رفسنجاني با فاصله زياد نسبت به ديگر نامزدها دارد. براساس اين نظرسنجي درحاليكه نزديك به 25 درصد از پاسخ دهندگان , آقاي هاشمي رفسنجاني را ترجيح ميدهند , نفر بعدي , حدود 12 درصد از پاسخ دهندگان را به خود جلب كرده و ساير افراد , سهمي بين 8 تا 1,2 درصد دارند. يكي از نكات قابل توجه اين نظرسنجي اينست كه برخلاف نظرسنجي هاي گذشته , اينبار در پيش بيني پاسخ دهندگان , شانس جناح چپ در انتخابات بيشتر از جناح راست (راست 13,5 و چپ 15 درصد) مي باشد. صاحبنظران معتقدند موضعگيري هاي هفته هاي اخير بعضي عناصر جناح راست و تخريب بعضي از نامزدها كه نشان از انحصارطلبي اين عناصر دارد , عامل اصلي افت جايگاه اين جناح در افكار عمومي است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17059

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نظرسنجي روزنامه جمهوري اسلامِ در مورد نامزدهاي رياست جمهوري' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016