سه شنبه 29 دی 1383

گزارش کامل و مصور کنفرانس مطبوعاتی در کانون مدافع حقوق بشر پيرامون "سلول انفرادي"

* من شيرين عبادي به جهان اعلام مي کنم که در ايران سلول انفرادي هست و سلول انفرادي مصداق شکنجه است من ميخواهم سلول انفرادي را استفاده نکنند.

*شيرين عبادي: به باور ما سحابي اسطوره است.

* کانون مدافعان حقوق بشر پيرامون "سلول انفرادي" کنفرانس مطبوعاتي برگزار کرد.

صبح روز دوشنبه 28/10/83 دفتر کانون مدافعان حقوق بشر با حضور خبرنگاران و روزنامه نگاران و خبرگزاريهاي داخلي و خارجي و با سخنراني نرگس محمدي – شيوا دولت آبادي – حبيب الله پيمان – هاشم صباغيان – عزت الله سحابي – عبدالفتاح سلطاني – محمد شريف – علي افشاري – حنيف مزروعي – محمد سيف زاده و شيرين عبادي برگزار شد.


ابتدا نرگس محمدي دليل برگزاري کنفرانس را اينگونه تشريح کرد که :
به باور ما آزادي بيان و آزادي انديشه پايه و جانمايه ي اعلاميه جهاني حقوق بشر است و رابطه دموکراسي و حقوق بشر با آزادي بيان و عقيده مستقيم و دو سويه است .
از طرفي همواره رابطه عوامل تهديد کننده ي آزادي فکر و بيان يعني رابطه ي زندان ،شکنجه و سلول انفرادي با حقوق بشر و دموکراسي رابطه معکوس دارد .
کانون مدافعان حقوق بشر با نگاه به اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و با داشتن دغدغه صلح و امنيت و تحقق زندگي شرافتمندانه و آبرومندانه براي هر انسان فارغ از عقيده و فکر و مذهب و ... تصميم دارد تا با موضوع سلول انفرادي برخورد فعال بکند. سلول انفرادي شکنجه ضد بشري و غير انساني است که آغاز و نمود آن به دوران قرون وسطي و برخورد کليسا با مخالفان خود بر مي گردد و البته دوراني هم در کشورهاي کمونيستي به کار گرفته شد و نتيجه اي جز تخريب ، تهديد و مرگ انسانها نداشته است .
سپس او آمار سه سال اخير سلول انفرادي را به اين صورت اعلام کرد.
80-1379 – 60 نفر از فعالان سياسي (نهضت آزادي و ملي مذهبي)
1382 – صدها دانشجو در سلول انفرادي بودند.
1383 – وبلاگ نويسان روانه سلول انفرادي شدند.
و وسعت و تعداد روزهاي سلول را نيز به طور نمونه در مورد زندانيان ملي مذهبي اين گونه اعلام کردند. که مجموع اين روزها براي 15 نفر 2712 روز بود که معادل 7 سال و 4 ماه مي باشد و اين مدت زمان قابل چشم پوش نيست.
سپس شيوا دولت آبادي متخصص و روانشناس ابعاد فشار روحي و رواني و تاثيرات سلول انفرادي را از جنبه علمي و رواني مورد کنکاش و بررسي قرار داد و سلول انفرادي را عامل روان گرداني و پريشاني رواني و قطع محرک خارجي فرد براي تسخير او ذکر کرد. سپس خاطرات تجربه گران اين شيوه زده انساني و ناروا با زکر خاطراتي از دکتر حبيب الله پيمان شروع شد که 225 روز انفرادي را در سال 80 تجربه کرده است. پيمان از لحظه هاي سخت انفرادي در دماي 50 درجه سلول و کمبود هوا و سکوت مطلق و کشنده انفرادي گفت .پس از او صباغيان که در سال 80 – دويست روز سلول انفرادي تجربه کرده بود از سلول انفرادي در رژيم گذشته و سه بار در نظام جمهوري اسلامي ايران گفت. و سلول انفرادي نظام جمهوري اسلامي ايران را متفاوت و بدتر از گذشته براي خود ارزيابي کرد.
مهندس سحابي از ناراحتي قلبي و فشارات سلول انفرادي گفت که او را روانه CCU نمود که 14 ماه سلول انفرادي (441 روز) روزهاي بيماري سخت و کهولت، روزهاي متناوب و متوالي حبس او در بازداشت سال 79 تا 80 ميباشد و پس از سخنراني سحابي حاضران جلسه وخانم عبادي شعار درود بر سحابي را چندين بار تکرار کردند سپس سلطاني با تشريح ابعاد حقوق سلول انفرادي، سلول انفرادي را مصداق بارز شکنجه و غير قانوني اعلام نمود و با مستندات قانوني سلول انفرادي را عملي مجرمانه و غير قانوني (داخلي و بين المللي) بشمار آورد.
سپس محمد شريف از تجربه خود از سلول انفرادي در سالهاي سخت 61 – 62 و 63 گفت و از خبرنگاران و مهمانان خواست که روزهاي سخت آن دوران را به فراموشي نسپارند که در سلول انفرادي، صداي شليک گلوله، صداي گرفتن جان انسانهاي زيادي بود.
علي افشاري از تجربه 400 روزه خود در سال 1380 در سلول انفرادي گفت و از طرفي يادآوري کرد که سلول انفرادي جز رنج و درد نعمتهاي ديگري براي خود زنداني دارد که از جمله پرداختن به خود است. سپس حنيف مزروعي از تجربه تلخ خود گفت. جوان 26 ساله اي که به تازگي ازسلول انفرادي خلاص شده است.
او گفت که چگونه مورد اذيت و آزار و شکنجه و چگونه در سلول انفرادي محبوس شده است. سپس محمد سيف زاده تجربه خود در سلول انفرادي گفت که رژيم سابق ساواک او را به سلول برد و در سال 1363 سيف زاده فردي از ساواک را که قبل از انقلاب ديده بود به عنوان بازرس زندان در سلول ميبيند و چگونه از درون تهي ميگردد.
سپس محمدي عنوان کرد شايد اگر 400 روز سلول سحابي و بازداشت وبلاگ نويسان و حبس آنها در سلول انفرادي و پخش مصاحبه ها از تلويزيون نبود، و شايد اگر روحيه ملت ايران يکبار ديگر با سلول انفرادي جوانهاي عزيز سرزمين ما جريحه دار نميشد، امروز منادي صلح جهان، شيرين عبادي از صلح و امنيت و زندگي سخن مي گفت اما نشد و امروز برنده پيروز صلح جهان از شکنجه سلول انفرادي و مي گريد چرا که او نيز اين تجربه تلخ را با خود دارد و اين شلاق جان او را نيز آزرده است.
سپس شيرين عبادي پشت تريبون قرار گرفت و با صداي بلند و محکم جملاتي را پشت سر هم اعلام کرد..
من شيرين عبادي، مدافع حقوق بشر اعلام مي کنم که در ايران سلول انفرادي است و سلول انفرادي شکنجه است. من وقتي به انفرادي رفتم بيماري لکنت زبانم که در دوران کودکي معالجه شده بود به سراغم آمد. آنگاه رو به مهندس سحابي کرد و گفت آقاي سحابي، شما اسطوره هستيد و مبارز قديمي که مقاومت کرديد. سپس گفت آقاي شاهرودي 6 ماه پيش اعلام کردند که سلول انفرادي تخريب شده و جمع آوري شده اما بازهم به کار گرفته شد، سئوال من اين است که چرا عليرغم دستور رئيس قوه قضائيه بازهم سلول انفرادي بکار گرفته شد. شيرين عبادي انسان را لايق کرامت و حيثيت ذاتي برشمرد که هيچ کس نبايد معترض به انسان و حقوق انسان گردد. در پايان خانم عبادي بيانيه کانون را قرائت کرد.

بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر

با آرزوي آزادي زندانيان سياسي و . . .

جوامع بشري هر يک با چالشهاي ويژه خود مواجه است و چالش ويژه جامع در حال گذار به سوي جامعه مدني نقض حقوق بشر است و اين معضل است که ايرانيان با آن ميستيزند. از آنجا که دولتها نقش آفرينان اصلي حرمت حقوق بشر و يا نقض آنند، مسئوليت اصلي ترويج و يا محدود شدن آنرا نيز برعهده دارند و در جوامع در حال گذار به سمت دموکراسي، فعالين حقوق بشر در نوک اين ستيز قرار دارند. آنان بايد پذيراي زندان، محروميت از حقوق اجتماعي و ساير هزينه هايي شوند که مبارزه در راه اعتلاي حقوق بشر آنرا مطالبه ميکنند. در ميان اين هزينه ها، سلول انفرادي که آغوشي هميشه باز براي فعالين حقوق بشر دارد، اسلحه اي رعب آور و خوفناک در دست دول ستيزنده با حقوق بشر است آغوشي که حيصيت و کرامت بشر را به مخاطره مي افکند و چون با ساير انواع شکنجه متفاوت است از آن بعنوان شکنجه سفيد ياد ميشود.
بيش از 60 معاهده حقوق بشري با آزادي هاي مندرج در منشور جهاني حقوق بشر تخصيص يافته که مديريت دادگستري در زمره آنان است. سلول انفرادي پديده اي است که زائيده مديريت دادگستري و چگونگي اين تدبير است. کانون مدافعين حقوق بشر بر آن است که استقلال قاضي شرط اوليه گريز از فاجعه سلول انفرادي است و مديريت دادگستري دليل اين استقلال شمرده ميشود. اگر افراد قدرتمند و شيفته قدرت قضات را نسب کنند سلول انفرادي فرا راه تمامي آزادي خواهان و منجمله فعالين حقوق بشر است و آنان در تاريکي و تنهايي سلول انفرادي منش انساني خود را از کف داده و تبديل به ابزاري در دست بازجو ميشود. از اين رو است که نظامهاي بريده از مردم خود با سلول انفرادي پيوندي گسست ناپذير دارند. تمامي مصاحبه هاي حاکي از ندامت و پشيماني بعد از سلول انفرادي خود زائيده سلول انفرادي است. کانون مدافعين حقوق بشر با برگزاري اين کنفرانس و ساير اقدامات خود بر آن است که اين پديده شوم را در اذهان جامعه بين المللي طرح و طرد نمايد.

28 دی 1383
کانون مدافعان حقوق بشر

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

1-1.jpg

2-2.jpg

3-3.jpg

1(1).jpg

1 (2).jpg

3 (1).jpg

1 (4).jpg

1 (6).jpg

1 (7).jpg

1 (9).jpg

1 (10).jpg

1 (13).jpg

1 (15).jpg

1 (17).jpg

1 (18).jpg

1 (19).jpg

1 (23).jpg

1 (24).jpg

1 (28).jpg

1 (29).jpg

1 (38).jpg

1 (41).jpg

1 (42).jpg

1 (43).jpg

1 (47).jpg

1 (52).jpg

1 (55).jpg

1 (57).jpg

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17088

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش کامل و مصور کنفرانس مطبوعاتی در کانون مدافع حقوق بشر پيرامون "سلول انفرادي"' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016