جمعه 2 بهمن 1383

در مذاكرات صدراعظم آلمان با جرج بوش و هم در مذاكرات وزيرخارجه آلمان با همتاى آمريكائى اش موضوع ايران در دستور كار قرار دارد، راديوآلمان

گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان روز گذشته يك بار ديگر بر تلاش براى حل مسالمت آميز مناقشه اتمى ايران تاكيد داشت.

پس از اينكه جرج بوش امكان استفاده از نيروى نظامى عليه ايران را رد نكرد، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان روز گذشته يك بار ديگر بر تلاش براى حل مسالمت آميز مناقشه اتمى ايران تاكيد ورزيد. سخنگوى دولت آلمان در اين زمينه گفت كه هيچ چيز جديدى در اين مسئله ديده نميشود، دولت آمريكا همواره در باره برنامه انرژى اتمى ايران گفته است كه از همه امكانات استفاده خواهد كرد، و اين البته حق هر دولتى در آمريكا ست. وى در ادامه گفت كه گفتگوهاى نمايندگان اتحاديه اروپا با دولت تهران كه با هماهنگى تنگاتنگ با آمريكائيان صورت ميگيرد بدون هر آلترناتيو ديگرى است. وى گفت كه صدر اعظم آلمان از دولت ايران خواسته است تا در موفقيت اين گفتگوها تلاش نمايد. صدر اعظم آلمان همچنين در نشست كابينه گفته است كه گزارشات روزنامه هاى آمريكائى از سوى واشنگتن و وزارت دفاع اين كشور سريعا رد شده اند. با اين حال در مذاكرات آتى سران دو كشور آلمان و آمريكا كه در ماه آينده و در شهر ماينز برگزار خواهد شد، موضوع تحولات ايران نيز در دستور كار قرار دارند. علاوه بر اين در ملاقات وزراى خارجه دوكشور كه در روز سه شنبه هفته آينده صورت ميگيرد نيز به اين موضوع پرداخته خواهد شد.

با اين حال ارلر مسئول سياست بين المللى و معاون فراكسيون سيوسيال دمكراتها در بوندس تاگ معتقد است كه از اين گزارشات درست باشند، ضربه اى به سياست اتحاديه اروپا در اين زمينه است.

كارستن فويگت، مسئول هماهنگ كننده روابط و همكارى آلمان با آمريكا در اين باره ميگويد: ما هم موافق نيستيم كه ايران به سلاح هاى اتمى دست يابد. اما واقعيت اين است كه ابتكار المان، فرانسه و انگلستان كه از پشتيبانى اتحاديه اروپا برخوردار است به پيشرفت هائى در اين زمينه دست يافته است. اما آمريكا با شك و ترديد به اين مسئله نگاه ميكند و به همين خاطر هم امكان حمله نظامى به ايران را بعيد نميداند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى اما معتقد است كه سخنان جرج بوش در اين زمينه را نبايد بسيار بزرگ كرد، زيرا آمريكا هنوز در اين زمينه طرح و نقشه اى ندارد.

Copyright: gooya.com 2016